SP West Maas en Waal

West Maas en Waal is de eerste gemeente in Nederland die de fractievolgers afschaft.

01-05-2015Het is een zwarte dag voor de democratie in Maas en Waal. In de raadsvergadering van 30 april heeft de coalitie van FD en VVD bij monde van Ans Mol  (u kent haar nog als het raadslid met de gevleugelde uitspraak wij weten wat goed voor u is) een motie ingediend om de fractievolgers af te schaffen. Het democratisch gehalte is al niet erg hoog in onze gemeente maar het kan altijd nog erger. Tijdens hun vorige raadsperiode hebben de FD en VVD het inspreekrecht ingeperkt, het is niet mogelijk om burgerinitiatieven in te dienen als inwoner en vorige maand is de motie van de SP om een referendumverordening in te stellen, afgewezen door de coalitie. Maar deze laatste actie spant toch wel de kroon. West Maas en Waal heeft hiermee de twijfelachtige eer om de eerste gemeente in heel Nederland te zijn die hiermee het democratisch proces de nek omdraait.

› Lees verder

Wethouder neemt geen verantwoordelijkheid voor Keukentafelgesprek

08-04-2015Tijdens de raadsvergadering van 2 april 2015 heeft de SP een motie ingediend waarin de wethouder gevraagd werd de verantwoordelijkheid te nemen voor een grondig Keukentafelgesprek. Tijdens het Keukentafelgesprek stelt een consulent van Vraagwijzer vast wat er aan zorg nodig is. Er wordt nu resultaatgericht gewerkt, dit betekent dat er in het Keukentafelgesprek niet meer wordt afgesproken hoeveel uur hulp iemand krijgt, maar wat het resultaat van de hulp moet zijn. Men krijgt dan de toekenning voor een 'schoon huis', in plaats van een aantal uren zorg.

› Lees verder

Motie SP over referendumverordening afgeschoten

08-04-2015Van bovenaf doordrukken zonder naar betrokkenen te luisteren is iets wat in de politiek nog steeds gebeurt. Dat geldt momenteel bijvoorbeeld voor de aanbeveling van de commissie Sterk Bestuur om de gemeente West Maas en Waal te laten fuseren met Druten en Beuningen. Toen eind 2014 de commissie Sterk Bestuur de gemeente West Maas en Waal bezocht, spraken bijna alle fracties, met uitzondering van CDA en Sociaal Maas en Waal, zich uit tegen een herindeling.

› Lees verder

Forse huurverhoging van de baan in West Maas en Waal

08-04-2015Over enkele weken valt 'ie bij menig huurder weer in de bus: de brief van de woningstichting met daarin het 'voorstel voor huurverhoging'. De afgelopen jaren is de huur absurd snel gestegen (tot wel 10% in twee jaar tijd) en dit bracht veel huurders in de financiële zorgen. De SP is blij dat voor dit jaar de forse huurverhoging is afgewenteld. Dit jaar zullen de huren van woningen, in eigendom van Ws De Kernen, slechts met 1% stijgen. Enkel de mensen met een inkomen hoger dan € 43.786,- zullen te maken krijgen met een huursverhoging van 3,5%. Dit blijft natuurlijk een forse aanslag op je budget.

› Lees verder

SP stemmers bedankt!

23-03-2015Afgelopen woensdag 18 maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Een belangrijke verkiezing, want de gekozen Statenleden kiezen 26 mei aanstaande op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

› Lees verder

Manon Rekent Af

16-03-2015Mijn naam is Manon Reijnen en ik ben actief lid van de SP. Regelmatig schuif ik aan als adviseur bij bestuurs- en fractievergaderingen. Daarnaast organiseer en presenteer ik het politiek cafe Tûttel. Ik sta op plaats 31 op de lijst van de provinciale statenverkiezingen van Gelderland. Samen met mijn partner werk ik in het dagelijks leven op onze zorgboerderij in Wamel. Wij werken met mensen met psychiatrische-, verslavings- en/of gedragsproblematiek. Een doelgroep waar weinig plaats en weinig zorg voor is. Zeker na de transitie en de grote bezuinigingen die nu plaatsvinden.
Ook ben ik voorzitter van de Stichting Platform gehandicapten West Maas en Waal. De stichting komt op voor de belangen van alle mensen met een beperking binnen onze gemeente. Dit in de ruimste zin van het woord. Of het nu gaat om voorlichting, hulp of advies. De stichting staat voor iedereen met een zorgvraag klaar.

› Lees verder

Herman Rekent Af

12-03-2015Mijn naam is Herman van Ooijen en ik ben organisatiesecretaris van de SP in West Maas en Waal. Ik sta op plaats 24 van de lijst voor de Provinciale Staten Verkiezingen.  Mijn leeftijd is 59 jaar, ik ben gehuwd met Willeke, misschien wel bekend bij een aantal van  jullie. Zij is gemeenteraadslid voor de SP in West Maas en Waal. Wij hebben twee dochters die beide nog studeren.

› Lees verder

3e editie café Tûttel geslaagd

06-03-2015Het was weer een gezellige boel afgelopen zondagmiddag in café De Bever te Beneden Leeuwen. De poster die dit evenement aankondigde met de 2 boksende burgemeesters schepte hoge verwachtingen. Maar mensen die dachten dat het een bloedige strijd zou worden tussen de 2 burgervaders kwamen bedrogen uit.

› Lees verder

SP stelt vragen over de slechte bereikbaarheid van Vraagwijzer

06-03-2015In de jongste raadsvergadering van 4 maart jl. heeft de SP vragen gesteld naar aanleiding van berichten die wij kregen over de slechte bereikbaarheid van Vraagwijzer. 

› Lees verder

Opening uitdeelpunt Voedselbank Beneden Leeuwen

06-03-2015Op dinsdag 3 maart jl. om 13:30 uur is het uitdeelpunt van de voedselbank te Beneden Leeuwen geopend door onze wethouder Bert van Swam. Na enkele toespraken van de heer Oostveen van de Voedselbank Tiel, onze wethouder Bert van Swam en initiatiefnemer Herman van Ooijen, ging wethouder van Swam een krat met boodschappen uit de koelaanhangwagen halen. Deze werd naar binnen gebracht en op een tafel gezet. Met deze handeling was het uitdeelpunt geopend.

› Lees verder

Pagina's