h

SP houdt pleidooi voor begrijpelijke taal

22 april 2017

SP houdt pleidooi voor begrijpelijke taal

Foto: SP West Maas en Waal

De fractie van de SP in West Maas en Waal heeft afgelopen donderdag 20 april een motie ingediend waarbij aandacht werd gevraagd voor meer begrijpelijke taal in brieven en formulieren van de gemeente. Inwoners vragen de hulpdienst van de SP namelijk regelmatig uitleg over brieven en formulieren die onleesbaar zijn en in onbegrijpelijke ambtenarentaal gesteld zijn. De motie werd ingetrokken nadat burgemeester Steenkamp toezegde de aanbevelingen mee te willen nemen in het communicatieplan wat binnenkort verschijnt.  

Diegenen die het meest last hebben van moeilijke brieven en formulieren zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Uit onderzoek blijkt dat er grote gezondheidsverschillen zijn tussen  mensen met een lage en hoge opleiding en dat mensen met een lagere opleiding tot 7 jaar korter leven. Ook hebben mensen met een lage opleiding meer gezondheidsklachten en (chronische) ziekten. Mensen die moeite hebben met rondkomen hebben ook vaker een lagere opleiding en een minder goede gezondheid.

Een gevolg hiervan is dat een groot deel van de mensen met een lage opleiding of met een laag inkomen vaker een beroep moeten doen op instanties. Hiervoor moeten allerlei formulieren ingevuld worden en krijgen ze vervolgens brieven waarop gereageerd moet worden binnen een bepaalde termijn. De taal waarin deze formulieren, stroomschema’s en brieven geschreven zijn, is voor een groot deel van de inwoners onbegrijpelijk (dit geldt trouwens niet alleen voor mensen met een lagere opleiding). Wat er dan gebeurt is dat formulieren onjuist worden ingevuld of er wordt te laat op brieven gereageerd. Hierdoor bestaat de kans dat mensen onterecht geen gebruik maken van voorzieningen of regelingen, of juist wel en naderhand met de vervelende gevolgen worden geconfronteerd. Zoals niet in aanmerking komen voor hulp of zelfs boetes.

De SP vindt dat de gemeente duidelijke taal moet spreken in de communicatie met de inwoners en zaken moet verduidelijken die voor ambtenaren misschien vanzelfsprekend zijn maar voor de meeste inwoners niet. Ook zou de gemeente hulp moeten aanbieden aan mensen die iets niet snappen. Hoewel iedereen het een sympathieke motie vond, werd hij om onbegrijpelijke redenen niet ondersteund door de andere partijen in de gemeenteraad. Wij zijn natuurlijk blij met de toezegging van de burgemeester en kijken met spanning uit naar de nota communicatie die dit jaar nog verschijnt. Mochten wij daar nog iets in missen, dan laten wij uiteraard van ons horen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier