h

Nog steeds geen duidelijke afspraken over betaalbaar wonen in West Maas en Waal

2 juni 2017

Nog steeds geen duidelijke afspraken over betaalbaar wonen in West Maas en Waal

Eindelijk, Eindelijk zijn er prestatie afspraken verzuchtte fractievoorzitter Willeke van Ooijen tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 1 juni. Wethouder Sander Bos had de raad meedere keren toegezegd dat er aan gewerkt werd. De laatste keer was in november 2016 toen de SP een motie indiende met de strekking om zo snel mogelijk met de De Kernen en de huurdersvereniging in overleg te gaan over het aantal te bouwen sociale huurwoningen. Het werd dus tijd. Maar om nu te zeggen dat de nieuwe afspraken enige houvast bieden? Het zijn inderdaad afspraken, maar de prestatie is vergeten. 

De SP maakt zich namelijk zorgen. Het aantal betaalbare goedkope huurwoningen in onze gemeente is niet om over naar huis te schrijven. Vooral in de dorpen aan de maas is een groot tekort.  Woningbouwcorporatie De Kernen biedt goedkope huurwoningen te koop aan en wil in toekomstige projecten minder woningen terug bouwen dan gesloopt worden (zoals in Wamel). Hierdoor slinkt het aantal goedkope woningen steeds verder. Daarnaast zet onze gemeente in op meer opvang van verblijfsgerechtigden, wat prima is, maar deze nieuwe Maas en Walers moeten ook fatsoenlijk wonen. Hierdoor wordt ook een flink aantal goedkope woningen aan de voorraad onttrokken. Ook het aantal jongeren dat een woning zoekt en in West Maas en Waal wil blijven wonen neemt toe. Soms zijn het jongeren die terug keren en die wij met open armen zouden moeten ontvangen. In het raadsvoorstel werd tevens geopperd dat er voor de Heyakker, nu spoedwoningen), mogelijk een andere bestemming komt waardoor woonruimte voor ongeveer 60 personen weg valt. Hier zijn geen duidelijke afspraken over gemaakt. Conclusie: De wachttijd van woningzoekenden voor betaalbare huurwoningen (onder de liberalisatiegrens) loopt alleen maar op, tot wel 8 jaar!

En nu liggen er prestatieafspraken. Helaas is de gemeente het niet eens geworden met De Kernen over activiteiten aan de Maaskant. De Kernen is daar zeer terughoudend in en vindt dat er vooral in Beneden Leeuwen gebouwd moet worden.De mogelijkheid om semi permanente woningen te bouwen wordt genoemd maar niet concreet hoeveel en waar. En tot slot: de beloofde mogelijkheid om mantelzorgers aan woonruimte te helpen is ook niet terug te vinden.  Gelukkig biedt de nieuwe woningwet uitkomst. Hierin staat namelijk dat de gemeente de mogelijkheid heeft om meer de regie te nemen. Bijvoorbeeld om te zorgen voor meer betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Regie met betrekking tot de verkoop en liberalisering van huurwoningen. Regie om een vinger in de pap te houden met betrekking tot de gewenste inzet voor leefbaarheid. En regie in regionale afstemming. Dit laatste is ook wettelijk een vereiste wanneer er woningen gebouwd worden boven de sociale huurgrens (waar je dus geen huursubsidie voor kunt ontvangen).

Al met al moest de SP helaas constateren dat de gemeente de mogelijkheden van de nieuwe woningwet om meer regie te nemen onvoldoende benut. Daarom wilden wij graag terugverwijzen naar het amendement van 12 mei 2016, ingediend door de FD en de VVD en unaniem aanvaard, ook door de SP. Dit amendement kwam er op neer dat er gebouwd moet worden naar behoefte en dat die behoefte voor elk dorp vastgesteld moet worden. De FD en de VVD kwamen nu met een nieuw voorstel wat in feite een slap aftreksel was van het eerste. Het leidt er in ieder geval niet toe dat de gemeente zelf de regie neemt, maar zich voornamelijk volgzaam opstelt ten opzichte van De Kernen. 

Dit betekende dat de SP niet akkoord kon gaan met de prestatie afspraken zoals die er nu lagen.  Daarom vroeg de SP hoe de andere partijen stonden tegenover het niet in uitvoering brengen middels deze prestatieafspraken van het amendement van 12 mei 2016. Je dient per slot van rekening een amendement in met de bedoeling dat het uitgevoerd wordt! Maar nee, de FD en VVD hielden vast aan het nieuwe (slappere) amendement.

Uiteindelijk heeft de SP wel het amendement gesteund, maar niet het raadsvoorstel om de prestatie afspraken te ondertekenen. Net zoals overigens de andere oppositiepartijen CDA en SMW.  Helaas is het weer het oude liedje: er is inmiddels een visie (mede op aandringen van de SP), maar hier staat niets concreets in. De enige mogelijkheid om die visie ten uitvoer te brengen en concreet te maken laat het college lopen. We moeten er dus maar op vertrouwen dat De Kernen weet wat goed voor ons is. Jammer, want zo is de nieuwe woningwet niet bedoeld. 

 

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier