h

SP West Maas en Waal schakelt 2e kamerlid in bij stort vervuild slib in project Over de Maas

14 juni 2018

SP West Maas en Waal schakelt 2e kamerlid in bij stort vervuild slib in project Over de Maas

Dankzij de inspanningen van de SP, het Burgercollectief Dreumelse Waard en oplettende inwoners van Alphen en Dreumel is er op 14 juni een 2e kamerdebat geweest over vervuilde slibstort in onder andere Alphen en Dreumel.  

De SP fractie in West Maas en Waal werd in het begin  van dit jaar door inwoners op de hoogte gesteld dat er veel troep aanspoelde langs de oevers van het zandwinproject ‘Over de Maas’. Hierover zijn in april raadsvragen gesteld en ook is de 2e kamerfractie van de SP op de hoogte gebracht die al bezig was met slibstort in de Redichemse Waard in Culemborg. 

Het Burgercollectief Dreumelse Waard heeft op 17 mei een informatie-avond gehouden over de Vonkerplas. De bevindingen die hier naar voren werden gebracht over de ontzandingen ‘Over de Maas’, bevestigden onze vermoedens dat de mate van vervuiling veel ernstiger was dan werd voorgedaan door onze gemeente, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Dit  heeft de zaak in een stroomversnelling gebracht en was voor de SP aanleiding om opnieuw bij Cem Laçin (2e kamerlid SP) aan de bel te trekken.  Deze heeft met voorrang een debat aangevraagd. Inmiddels waren ook andere kamerfracties op de  hoogte gebracht.

De raadsvragen die de SP in de gemeenteraad van West Maas en Waal stelde, werden voortdurend doorgeschoven naar besloten vergaderingen. Daarom wilden raadsleden Willeke van Ooijen en Geert de Jong niet meer aanwezig zijn bij besloten vergaderingen over dit onderwerp. “Wij willen ons aansluiten bij actiegroepen tegen de slibstort. Door te beschikken over geheime informatie zijn wij met handen en voeten gebonden aan de geheimhoudingplicht. Door nu in actie te komen kunnen we onszelf over tien jaar ook nog recht in de spiegel aankijken”

De kamervragen die Cem Laçin aan de minister stelde waren dusdanig ernstig van toon dat de minister de ernst van de zaak goed inschatte. Ook het gegeven dat de slibstort vooral ingegeven wordt door financiële prikkels baarde haar zorgen.  Daarom heeft ze aangekondigd een grootscheeps onderzoek naar de slibstort in Nederland in  te stellen.

Op dezelfde dag, na het kamerdebat gaf verantwoordelijk wethouder Ans Mol een persconferentie. De reactie van onze gemeente was zoals verwacht erg terughoudend en wethouder Mol kondigde maatregelen aan om het risico te beperken door een toplaag van 3 meter klei over vervuilde slib te storten. Daarnaast wordt de zandwinning verlengd met 3 jaar waarbij er op gelet zal worden dat de slib die gestort wordt schoner is als voorheen.  

De SP vraagt zich af wat dit betekent voor de toekomst. Het vervuilde slib blijft liggen waar het ligt. Onze gemeente blijft afwachten maar de SP laat het er niet bij zitten! Wordt vervolgd.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier