h

Inwoners Alphen maken zich zorgen over slibstort

20 augustus 2018

Inwoners Alphen maken zich zorgen over slibstort

Foto: Burgercollectief Dreumelse Waard / Burgercollectief Dreumelse Waard

Na verontrustende berichten over de stort van vervuild slib uit het buitenland in zandafgravingen in Nederland heeft de SP West Maas en Waal op dinsdag 10 juli een bijeenkomst gehouden in dorpshuis De Hucht in Alphen. De bijeenkomst die door ongeveer 100 inwoners werd bezocht had tot doel om te informeren over de slibstort in ontzandingsgebied Over de Maas bij Alphen en Dreumel. Ook waren Paul Kusters van de SP-fractie in de provincie en Cem Lacin Tweede Kamerlid voor de SP aanwezig. Zij maakten duidelijk dat inwoners zelf nog veel kunnen doen om de stort van vuil slib tegen te gaan. Tijdens de bijeenkomst bleek dat veel inwoners ongerust zijn over wat er precies is gestort. “In eerste instantie willen inwoners dan ook weten wat er precies is gestort en wie er verantwoordelijk voor is”, licht SP raadslid Willeke van Ooijen toe. “Waar we daarna voor moeten gaan zorgen is dat de stortingen van vervuild slib niet meer plaatsvinden”.

“Er ligt dus gewoon rotzooi” aldus een van de aanwezigen nadat enkele foto’s van aangespoeld afval op het presentatiescherm verschenen. “wanneer mensen hier over 20 jaar kanker krijgen, denkt de gemeente misschien ‘dat hadden we beter niet kunnen doen’, maar dan is het te laat”. Het risico bestaat immers dat zware metalen en andere chemische stoffen zich met het grondwater verspreiden en in het leefmilieu terecht komen. Ook al wordt het slib afgedekt met een 3meter laag ‘schone’ klei.

De provincie Gelderland heeft inmiddels een ontwerp vergunning voor verlenging van de ontzandingen met 3 jaar, tot eind 2021, afgegeven. Over het storten van slib wat vervolgens plaats gaat vinden, gaat niet de provincie maar Rijkswaterstaat. Echter, alles wat nu afgegraven wordt, wordt ook weer een keer volgestort. Het is daarom logisch om tegen de nieuwe vergunning te protesteren zolang niet duidelijk is dat volstorten met vervuild slib niet opnieuw plaats vindt.

Dit kan door vóór 28 augustus, dit is zes weken na de publicatie van de ontwerpvergunning, een zienswijze in te dienen bij de provincie. De SP West Maas en Waal roept inwoners op om van deze mogelijkheid gebruik te maken, want aldus Willeke van Ooijen ‘Wij steken onze kop niet in het slib!’
Inwoners die n.a.v. dit persbericht ook een zienswijze willen indienen,  kunnen als voorbeeld de zienswijze van het Burgercollectief Dreumelse Waard gebruiken. Voor de zienswijze zie hieronder. Ook is daar de  ontwerpvergunning voor de verlenging van de ontzanding in te zien.

Reacties

Een schande is het. Het heeft helaas allemaal weer met geld te maken

Reactie toevoegen

U bent hier