h
Verkiezingsprogramma 2018

Speerpunten

  1. De SP wil veel meer inzetten op (sociale) woningbouw en hier gerichte afspraken over maken met de woningbouwcorporaties. Er is vooral tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en kleine (1-2 persoons) huishoudens. Deze woningen moeten meer verspreid worden over de gemeente. Dit komt ook de leefbaarheid in de kleinere dorpen ten goede omdat het voorkomt dat jongeren en ouderen wegtrekken naar andere gemeenten. 
  2. Iedereen krijgt de huishoudelijke zorg die nodig is met eerlijke tarieven en vaste contracten voor thuiszorgwerkers.We stoppen met aanbestedingen en hebben vertrouwen in de deskundigheid van professionals. De bureaucratie en regeltjes verdwijnen, net zoals de dure onderzoeksbureaus.Het WMO beleid moet weer gaan over de mensen die zorg nodig hebben en mag geen bezuinigingspost zijn. De gemeente neemt hier in haar verantwoordelijkheid. 
  3. De SP staat voor sociaal beleid. Dit geldt ook voor werk en inkomen. Wij vinden het een schandaal dat er voedselbanken en kledingbanken nodig zijn. Wij willen dat alles op alles wordt gezet om schrijnende armoede te voorkomen en te bestrijden. Vooral als het om kinderen gaat. De gemeente moet zich aanpassen bij het beleid van de omliggende gemeenten zodat het voor je portemonnee niet uitmaakt of je in de gemeente WMW of Druten woont. Werk in het kader van de participatiewet wordt zoveel mogelijk beloond volgens cao zodat verdringing van arbeid wordt tegengegaan. 
  4. In alle kernen wordt een pakket van basisvoorzieningen zoals: dorpshuis, huisarts, pinautomaat, basisschool en peuterspeelzaal en eventueel een buurtsupermarkt, gehandhaafd, dan wel opnieuw gevestigd. 
  5. In West Maas en Waal is Beneden Leeuwen het centrum waar de meeste voorzieningen zijn zoals: winkels, bedrijven en gemeentehuis. Deze moeten voor iedereen makkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn. De Zandstraat moet een straat met eenrichtingsverkeer worden. We gaan echter niet over een nacht ijs. Er komt eerst een proefperiode van een half jaar. Als blijkt dat dit de beste oplossing is, knappen we de Zandstraat in gedeeltes op. We betrekken de ondernemers en bewoners bij de plannen die realistisch, efficiënt en duurzaam moeten zijn. Onderzoek gedaan door de SP wijst uit dat een ruime meerderheid van de ondernemers ons initiatief ondersteunt.
  6. Een fijn zwembad en kleinschalige recreatie in plaats van mega recreatieprojecten. Bedrijvigheid met oog voor omgeving en milieu zodat Maas en Waal een gezonde omgeving is om in te wonen en te recreeren, ook voor de toekomst. 
  7. Bij grote wijzigingen in het beleid (zoals herindeling) zoeken we actief de inspraak van onze inwoners, bijvoorbeeld door middel van een referendum. Het inspreekrecht bij de gemeenteraad door inwoners, moet worden versoepeld en verruimd. Ook willen we recht van initiatief mogelijk maken. Inwoners kunnen zaken bespreekbaar maken in de gemeenteraad door handtekeningen te verzamelen.

U bent hier