h

Betaalbaar wonen

Een actie voor meer sociale woningbouw en verbetering van de leefbaarheid.

11 mei 2020

Stop de huurverhoging

Foto: SP / www.sp.nl/stopdehuurverhoging

Beste huurder,
"Grote kans dat je er al een brief over hebt gehad: de minister en veel huurbazen verhogen ook dit jaar weer de huren. Wij vinden dat bizar, want huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis". Dat zegt Sandra Beckermann, lid van de Tweede Kamer voor de SP. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite om de huur te betalen en van velen lopen de inkomsten terug.

Foto: SP Gelderland / www.sp.nl/stopdehuurverhoging
De minister heeft de maximale huurverhoging voor de sociale sector vastgesteld (5.1 % voor inkomens tot € 43.574 en 6,6 % voor de inkomens boven de 43.574). In de vrije sector mag de huur nog verder omhoog. Alle verhuurders kunnen zelf kiezen of ze de huurverhoging doorvoeren. Enkele corporatties  in het land hebben de huurverhoging vanwege Corona al uitgesteld. Lees verder
2 juni 2017

Nog steeds geen duidelijke afspraken over betaalbaar wonen in West Maas en Waal

Eindelijk, Eindelijk zijn er prestatie afspraken verzuchtte fractievoorzitter Willeke van Ooijen tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 1 juni. Wethouder Sander Bos had de raad meedere keren toegezegd dat er aan gewerkt werd. De laatste keer was in november 2016 toen de SP een motie indiende met de strekking om zo snel mogelijk met de De Kernen en de huurdersvereniging in overleg te gaan over het aantal te bouwen sociale huurwoningen. Het werd dus tijd. Maar om nu te zeggen dat de nieuwe afspraken enige houvast bieden? Het zijn inderdaad afspraken, maar de prestatie is vergeten. 

Lees verder
8 april 2015

Forse huurverhoging van de baan in West Maas en Waal

Over enkele weken valt 'ie bij menig huurder weer in de bus: de brief van de woningstichting met daarin het 'voorstel voor huurverhoging'. De afgelopen jaren is de huur absurd snel gestegen (tot wel 10% in twee jaar tijd) en dit bracht veel huurders in de financiële zorgen. De SP is blij dat voor dit jaar de forse huurverhoging is afgewenteld. Dit jaar zullen de huren van woningen, in eigendom van Ws De Kernen, slechts met 1% stijgen. Enkel de mensen met een inkomen hoger dan € 43.786,- zullen te maken krijgen met een huursverhoging van 3,5%. Dit blijft natuurlijk een forse aanslag op je budget.

Lees verder
16 maart 2014

SP start meldpunt huurproblemen.

In het najaar van 2013 heeft de SP een huurenquête gehouden in alle dorpen van onze gemeente. Op 8 november waren bijna 40 bewoners aanwezig bij een openbare avond in Wamel, waar de huurenquête werd aangeboden aan twee bestuursleden van woningbouwcorporatie de Kernen. Tijdens de enquête zijn onderhoudsproblemen en vocht- en schimmelproblemen in onder andere de Poortstraat en de Saarskampen in Wamel en het Gement in Alphen aan het licht gekomen. Deze zijn op de openbare avond onder de aandacht gebracht van  de bestuursleden van de Kernen. Helaas is er tot nu toe niets aan gedaan. Dit terwijl onderhoud niet meer wordt gepleegd, maar de huurverhoging  wel gewoon door gaat. Wij zijn van mening dat een en ander niet te rijmen valt.

Lees verder
19 november 2013

Openbare Avond SP over huren was een succes

De openbare avond ‘Stop de Huurexplosie’ die door de SP West Maas en Waal werd georganiseerd op vrijdag acht november j.l. is goed bezocht. Ruim 35 verontruste en ontevreden huurders konden in discussie gaan met de directeur van de woningstichting, Marinus Kempe en manager wonen Jan Boot. Paulus Jansen, tweede Kamerlid van de SP heeft toegelicht in hoeverre de bezuinigingen van het kabinet invloed hebben op het huurbeleid van de Kernen in West Maas en Waal.

Lees verder
27 oktober 2013

Openbare Avond Stop De Huurexplosie 8 november

Door het kabinetsbeleid van VVD en PvdA wordt de ruimte voor extra huurverhogingen vergroot.

Lees verder

Afdeling i.o

De site www.blikopbenedenleeuwen.nl besteedt aandacht aan onze actie.

Lees verder
2 april 2012

Vervolg van de actie 'Bouwen voor leegstand?'

In de maanden februari en maart is de SP op bezoek geweest in de acht dorpen van de gemeente West Maas en Waal. Dit gebeurde in het kader van de actie 'Bouwen voor Leegstand?'.

Lees verder
17 februari 2012

-4 voelde warm aan: SP warm ontvangen in de Maasdorpen

In het kader van de actie ‘Bouwen voor leegstand?’ houdt de SP een peiling naar de woonbehoefte onder de inwoners van West Maas en Waal. Nu de woningmarkt totaal is veranderd en op slot zit en de crisis maar voortduurt, vraagt de SP zich af of een herbezinning op de voorgenomen bouwplannen in de gemeente niet op zijn plaats is. Op zaterdag 28 januari en 11 februari werden de dorpen Appeltern, Altforst, Maasbommel en Alphen bezocht met een huis aan huis enquête. Een voorlopige conclusie na 130 enquêtes:

Lees verder
24 januari 2012

Bouwen voor leegstand?

SP zet vraagtekens bij de plannen voor het Leeuwense Veld en start een enquête naar de woonbehoefte.

Lees verder

U bent hier