h
4 juli 2019

SP spot “gifschepen” op fort Pannerden

Foto: Diana van Olderen

Maandag 8 juli trapt de SP de actie ‘Gifspot’ af, waarmee ze willen dat de overheid vaart maakt met een verbod op giftige benzeenlozingen op de Gelderse rivieren. De SP bivakkeert een week lang op de landtong bij Fort Pannerden, waar zij schepen op heterdaad willen betrappen. Omwonenden kunnen meedoen en de door hun “betrapte schepen” doorgeven aan de SP Milieu Alarmlijn. SP kamerlid Cem Lacin is bij de start van de actieweek aanwezig. 

Lees verder
26 juni 2019

Vraagwijzer roept nog steeds vragen op: Motie van afkeuring voor wethouder Bert van Swam.

In de raadsvergadering van 20 juni kreeg wethouder Bert van Swam een motie van afkeuring aan de broek van de SP. De reden:  er is opnieuw geld nodig is om de boel recht te trekken, of met andere woorden, de Vraagwijzer te laten functioneren. De raad werd voorafgaande aan de vergadering overrompeld door het raadsvoorstel waarin Bert van Swam extra budget vroeg, in totaal 385.000 tot eind 2020.

Lees verder
28 maart 2019

SP stelt vragen in Tweede Kamer over Bert’s Animal Verhuur in Appeltern

Op 19 maart berichtte de Gelderlander over de plannen van Bert Roelofs van Bert’s Animal Verhuur om een dierentuin te beginnen in Appeltern.  Tot verbazing van de West Maas en Waalse SP staat de wethouder niet onwelwillend tegenover dit plan, ook al is de ondernemer in het verleden meermaals beboet wegens handelen tegen de regels. Bovendien zijn er vele bezwaren van omwonenden en van organisaties voor dierenwelzijn die het een doorn in het oog is hoe deze ondernemer met zijn dieren omgaat. Tot nog toe was er geen vergunning voor  dit dierverhuurbedrijf. De rol van de gemeente hierin lijkt dubieus te meer omdat het dierverhuurbedrijf al minimaal 12 jaar gedoogd wordt. Dat komt omdat deze ondernemer het trucje uithaalt om steeds opnieuw een vergunning aan te vragen. Het plan voor de dierentuin is namelijk niet nieuw en bestond in 2012 al.

Lees verder
6 december 2018

Kandidaat uit Appeltern hoog op provinciale kieslijst SP

Foto: SP West Maas en Waal

West Maas en Waal wordt bij de komende verkiezingen voor  de Provinciale Staten alleen vertegenwoordigd door kandidaten van de SP. Op 1 december hebben de  Gelderse SP-leden het verkiezingsprogramma en de kieslijst vastgesteld. De SP West Maas en Waal is trots op kandidaat Esther Portegies uit Appeltern die op nummer 6 staat. Zij is daarmee tot nu toe de enige kandidaat uit West Maas en Waal op een verkiesbare plaats.

Lees verder
23 oktober 2018

SP: Stop met giflozingen op de Waal

Foto: Diana van Olderen

Er worden door binnenvaartschepen grote hoeveelheden giftig benzeen geloosd tijdens het varen op de Waal. De SP maakt zich grote zorgen om de volksgezondheid, en dringt er bij de provincie op aan deze lozingen te stoppen.

Lees verder
18 oktober 2018

SP-afdelingen Rivierenland overhandigen protestkaarten aan AVRI

Foto: SP / www.westmaasenwaal.sp.nl

De afgelopen tijd is er door verschillende SP-afdelingen in Rivierenland stevig actie gevoerd richting de nieuwe plannen van de AVRI. De SP is bang dat het omgekeerd inzamelen tot meer afval naast containers leidt, zoals eerder al in andere gemeentes gebeurde waar het afvalsysteem veranderde. Daarnaast vindt de SP dat er in de plannen te weinig gedacht is aan ouderen, mindervaliden en zieken die niet altijd in staat zijn met hun afval te slepen. Ook produceren sommige van deze groepen nu eenmaal meer afval, waar ze weinig of niets aan kunnen doen (denk aan incontinentiemateriaal). De SP pleit daarom voor het uitstellen van het plaatsen van de ondergrondse containers, totdat er voor deze en andere problemen een goede oplossing gevonden is.

Lees verder
31 augustus 2018

Ontspringen onze wethouders de AVRI-dans?

Afgelopen weken heeft iedereen een kaartje in de bus gehad met daarop de plaats waar de container komt te staan waar het restafval in moet. Aanvullend heeft de  AVRI op de website een kaart geplaatst met daarop alle ondergrondse containers in West Maas en Waal. Hierop worden de grenzen in het blauw aangegeven van het inzamelgebied. Valt de woning er binnen dan moet je het afval wegbrengen, valt de woning buiten de blauwe grens, dan blijft alles bij het oude en wordt de kliko opgehaald door de AVRI.

Lees verder
20 augustus 2018

Inwoners Alphen maken zich zorgen over slibstort

Foto: Burgercollectief Dreumelse Waard / Burgercollectief Dreumelse Waard

Na verontrustende berichten over de stort van vervuild slib uit het buitenland in zandafgravingen in Nederland heeft de SP West Maas en Waal op dinsdag 10 juli een bijeenkomst gehouden in dorpshuis De Hucht in Alphen. De bijeenkomst die door ongeveer 100 inwoners werd bezocht had tot doel om te informeren over de slibstort in ontzandingsgebied Over de Maas bij Alphen en Dreumel. Ook waren Paul Kusters van de SP-fractie in de provincie en Cem Lacin Tweede Kamerlid voor de SP aanwezig. Zij maakten duidelijk dat inwoners zelf nog veel kunnen doen om de stort van vuil slib tegen te gaan. Tijdens de bijeenkomst bleek dat veel inwoners ongerust zijn over wat er precies is gestort. “In eerste instantie willen inwoners dan ook weten wat er precies is gestort en wie er verantwoordelijk voor is”, licht SP raadslid Willeke van Ooijen toe. “Waar we daarna voor moeten gaan zorgen is dat de stortingen van vervuild slib niet meer plaatsvinden”.

Lees verder
2 juli 2018

SP STELT VRAGEN OVER SLIBDUMPING IN GELDERLAND

SP-Statenlid Paul Kusters heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de stort van slib in Gelderland. Eind mei berichtte de Gelderlander over buitenlands slib en drijfvuil bij het verondiepingsproject Over de Maas, nabij Dreumel. Omwonenden maken zich grote zorgen over de gevolgen voor milieu en gezondheid. De SP wil van gedeputeerde Staten weten hoe de provincie toezicht houdt op slibstort.

Lees verder
2 juli 2018

Bijeenkomst over vervuilde Slibstort in “Over de Maas”

Foto: Burgercollectief Dreumelse Waard / Burgercollectief Dreumelse Waard

Uitnodiging dinsdag 10 juli.
Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst  in Alphen over de situatie met vervuild slib in het ontzandingsgebied “Over de Maas” bij Alphen en Dreumel.

Lees verder

Pagina's