h
21 juni 2016

Ontwikkelingen in de Thuiszorg Regio Rivierenland

In de afgelopen jaren heeft de SP regelmatig vragen gesteld over het beleid van de gemeente ten aanzien van de thuiszorg in Rivierenland. Op 28 januari jl. hield de SP hier zelfs een interpellatiedebat over.

Lees verder
10 juni 2016

SP ontvangt anonieme brief over gang van zaken bij Vraagwijzer

Onlangs heeft de SP West Maas en Waal een anonieme brief ontvangen van een medewerker over het reilen en zeilen bij Vraagwijzer. De schrijver (m/v) beklaagt zich in de brief over de gebrekkige bereikbaarheid en het bedroevende niveau van de ICT waarmee Vraagwijzer het moet doen.

Lees verder
1 juni 2016

Onderhoud en veiligheid speeltuintjes rammelt

Foto: SP / glijbaan.ru

De SP heeft diverse signalen ontvangen van de slechte staat van onderhoud en belabberde veiligheid van speeltoestellen in de gemeente West Maas en Waal. Wij hechten grote waarde aan een veilige en goed onderhouden speelplek voor onze kinderen.

Lees verder
10 mei 2016

UWV weigert ontslagaanvraag voor Axxicom medewerkers na succesvolle SP/FNV actie.

Het was een hele schok voor de 9 medewerkers van Axxicom toen ze op 1 maart in de Rosmolen in Beneden Leeuwen te horen kregen dat er bij het UWV ontslag voor hen was aangevraagd. Maar helemaal onverwacht was het ook niet. De tarieven die de gemeente West Maas en Waal Axxicom biedt voor de te leveren zorg zijn zo laag dat de thuiszorgorganisatie de benodigde uren voor een ‘schoon en leefbaar huis’ niet waar kan maken. Hierdoor zijn zorgvragers gekort in het aantal uren zorg en kunnen medewerkers hun contracturen niet vol maken. Dit op zich zou een reden voor ontslag kunnen zijn. Axxicom heeft echter onvoldoende rekening gehouden met de totale diensttijd die de dames voor de thuiszorg hebben gewerkt. Ook heeft Axxicom verzuimd om na te gaan of er mensen zijn die met een goede regeling vrijwillig willen vertrekken.

Lees verder
13 april 2016

Vette kluif van wethouder blijkt mager bot

Foto: SP

Wethouder van Swam vindt het niet nodig om met de andere wethouders uit de regio Rivierenland in gesprek te gaan om de thuiszorg te verbeteren. De SP diende afgelopen raadsvergadering 31 maart een motie in waarin wethouder van Swam opgeroepen werd om in overleg te gaan met zijn collega wethouders over verbeteringen in de thuiszorg.

Lees verder
20 maart 2016

Politiek Café over integratie in Maas en Waal

Foto: Manon Reijnen

Op zondag  3 april a.s. organiseert de SP weer haar politieke café. Ditmaal staat alles in het teken van de toenemende tegenstellingen rondom integratie van mensen die hier een veilig heenkomen zoeken en de mensen uit onze streek. Het programma is als vanouds weer bomvol interessante gasten en leuke optredens van plaatselijke talenten en het veelgeprezen cabaretprogramma van duo Gemeen(d). Als hoofdgast hebben we deze keer Tweede Kamer lid voor de SP Sadet Karabulut, zij is woordvoerder Integratie en Sociale Zaken.

Lees verder
29 januari 2016

Wethouder roept op tot bezwaar maken!

Foto: Lyander Schmidz

Donderdag 28 januari verzamelden zich enkele tientalen thuiszorgmedewerkers en cliënten in de hal van het gemeentehuis van West Maas en Waal. De  raadsvergadering van 28 januari werd door de fractie van de SP aangegrepen om door middel van een interpellatiedebat de wethouder aan de tand te voelen over de problemen in de thuiszorg. Omdat SP West Maas en Waal, het FNV en de thuiszorgmedewerkers hun krachten hebben gebundeld in de actiegroep ‘Wij Zijn de Thuiszorg Rivierenland’, zat de publieke tribune overvol. Een dertigtal thuiszorgmedewerkers, cliënten en mantelzorgers kwamen hun steun betuigen en volgden het debat. De reden waarom de   SP het debat had aangevraagd was omdat er het laatste jaar klachten regende bij de SP-hulpdienst. De klachten kwamen van zorgvragers die hun uren zorg gehalveerd zagen worden.

Lees verder
13 januari 2016

Red de Zorg bijeenkomst SP West Maas en Waal en FNV groot succes

Foto: SP West Maas en Waal

Op 12 januari, hield de SP West Maas en Waal in samenwerking met de FNV een voorlichtingsbijeenkomst over de misstanden die er momenteel plaatsvinden in de zorg.

Lees verder
4 januari 2016

Bijeenkomst Red de Zorg met Kevin Wevers

Foto: NVT / WVO Woonzorg

De SP en het FNV in Maas en Waal houden op 12 januari a.s. een bijeenkomst over de huishoudelijke zorg met medewerking van Jurist Kevin Wevers. De bijeenkomst is bedoeld voor cliënten, medewerkers, mantelzorgers en belangstellenden.  

Lees verder
4 december 2015

Motie VVV-bonnen voor minima verworpen

Foto: blik op nieuws / blik op nieuws

Het college van B&W is van plan om in 2016 bijstandsmoeders, mensen met schulden en chronisch zieken en gehandicapten een extraatje te geven. Dit extraatje bedraagt €150,- en zal uitgereikt worden in de vorm van vouchers die ingeleverd kunnen worden bij de middenstand in West Maas en Waal. Het college heeft daarvoor de plaatselijke ondernemersvereniging opgeroepen om degene die de voucher uitgeeft een extra arrangement aan te bieden. De SP is tegen deze constructie om minima een extraatje te geven. Op deze manier wordt bij de winkelier bekend dat het om iemand gaat die aangewezen is op een uitkering.

Lees verder

Pagina's