h

De Politiek is doof voor de wens van inwoners

De Zandstraat was wederom een punt van discussie tijdens het Gelderlanderdebat op woensdag 7 maart. Eenrichtingsverkeer wel of niet, dat was de stelling waarover Willeke van Ooijen en Ronald Orlemans van FD-PBL de degens kruisten. 

Lees verder
4 maart 2018

Feiten over de Zandstraat

Hoewel de SP zich al ruim 5 jaar druk maakt om de Zandstraat, en al die tijd nauwelijks gehoor kreeg bij de overige partijen in West Maas en Waal, is de straat met 21 maart in het vooruitzicht onderwerp van gesprek geworden op sociale media en in debatten. De SP heeft in het verleden voorgesteld om verkeersmaatregelen te treffen en één daarvan is het instellen van eenrichtingsverkeer. Omdat dit mogelijk ook nadelen met zich meebrengt wil de SP dit in ieder geval een periode op proef uitproberen. Mocht na deze periode blijken dat eenrichtingsverkeer niet werkt, dan kunnen er andere (duurdere) maatregelen getroffen worden. 

Lees verder
5 februari 2018

Onze kanjers van 2018!

Foto: SP West Maas en Waal

De SP gaat op 21 maart met een 24 tal kandidaten de gemeenteraadsverkiezingen in. 'We hebben een mooie lijst kunnen samenstellen met een goede verdeling over de gemeente, een vertegenwoordiging van zowel jong als oud en voor de eerste 20 de helft vrouwen', aldus Willeke van Ooijen die voor de tweede keer lijsttrekker is. 

Lees verder
4 januari 2018

Willeke van Ooijen opnieuw lijsttrekker voor de SP West Maas en Waal

Foto: SP

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering in 2017 van de SP West Maas en Waal  werd Willeke van Ooijen (55) opnieuw met unanieme stemmen gekozen tot lijsttrekker. De “verbale kuitenbijter” laat zich in het debat de mond niet snoeren en is daarmee de ideale kandidaat om het lijsttrekkerschap weer op zich te nemen. De afgelopen vier jaar heeft de fractie onder haar leiding bewezen geen blad voor de mond te nemen en afwijkende meningen niet uit de weg te gaan. Vooral op het terrein van de zorg staat zij bekend om haar vasthoudendheid waarbij de SP van mening is dat mensen de hulp moeten krijgen die ze nodig hebben. In haar raadsperiode heeft altijd het belang van de inwoners van West Maas en Waal op de eerste plaats gestaan. Veel mensen hebben haar dan ook regelmatig weten te bereiken met zaken die zij op de agenda wilden hebben. Voor de SP is contact met kiezers belangrijk om het raadswerk goed uit te kunnen voeren. Van Ooijen heeft de afgelopen vier jaar laten zien dat politiek zowel in de raad als op straat plaats vindt want onze inwoners zijn voor de SP West Maas en Waal de belangrijkste partij. Politiek maak je namelijk met elkaar.  

Lees verder
10 december 2017

SP houdt jaarlijkse inzameling voor de voedselbank.

Foto: SP West Maas en Waal

Op 25 november en 3 december hield de SP West Maas en Waal voor de zesde keer haar jaarlijkse voedselinzameling bij de Aldi in Beneden-Leeuwen en de Jumbo in Dreumel. In Totaal zijn er 16 winkelwagens opgehaald die inmiddels zijn afgeleverd bij de Voedselbank. Stichting Pallium heeft voor het vervoer gezorgd.

Lees verder
3 november 2017

Thuiszorgmedewerkers aan van Swam: “Laat ons niet in de steek”

Foto: SP West Maas en Waal

Op 24 oktober heeft thuiszorgorganisatie Axxicom, die werkzaam is in het land van Maas en Waal, bij het UWV voor vijf medewerkers ontslag aangevraagd. Medewerkers van Axxicom geven aan dat dit komt door het beleid van de gemeente en richten zich dan ook tot de wethouder. Tijdens de raadsvergadering van 1 november hebben ze van Swam een steek met een hoop aangeboden onder het motto “Laat ons niet in de steek”. De oorzaak van het ontslag is dat de nieuwe werkwijze die de gemeente enkele jaren geleden heeft ingevoerd voor Axxicom verliesgevend is. Hierbij is niet het aantal zorguren maar een schoon en leefbaar huis leidend. Het gevolg is dat cliënten minder uren krijgen, medewerkers meer moeten doen in minder tijd en minder mogen werken dan hun contracturen. De SP steunt de medewerkers met het behoud van hun baan en goede thuiszorg voor cliënten en heeft de wethouder met succes gevraagd om zich hiervoor in te zetten.  

Lees verder
1 juli 2017

Superzaterdag in Appeltern

Foto: SP West Maas en Waal

Vandaag ging de SP de buurt op in Appeltern. De SP is benieuwd wat de inwoners van de gemeente belangrijk vinden en daarom gaan wij regelmatig deur aan deur om het u te vragen. Thema's die wij belangrijk vinden zijn bijvoorbeeld de leefbaarheid in de kleine dorpen, het inspraakrecht in de gemeente, meer aandacht voor de jeugd, armoedebestrijding, eerlijk werk, goede bereikbare zorg voor iedereen, genoeg betaalbare (huur-) woningen en openbaar vervoer. Hier maken we ons al drie jaar hard voor in de gemeenteraad. Treffen wij u niet thuis of wilt u naderhand nog iets aan ons kwijt? Dat kan ook via onze site. U kunt dan het contactformulier hieronder invullen. Tot ziens de volgende keer! 

Lees verder
2 juni 2017

Overleeft West Maas en Waal de regiegemeente?

Foto: SP / website

Of liever gezegd: overleeft de democratie in West Maas en Waal de regiegemeente?  
In West Maas en Waal is iets vreemds aan de hand. Enkele jaren geleden heeft de gemeente de wens uitgesproken om zelfstandig te blijven. Hoewel zowel de minister als de provincie er de voorkeur aan geven dat steeds meer kleinere gemeenten fuseren tot grote gemeenten tot wel 100 000 inwoners, zegt West Maas en Waal ‘wij blijven zelfstandig’. De SP is nooit op voorhand voorstander geweest van een fusie. Onze mening bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was Supergemeente Nee, Samenwerken Oké. Dit vanwege de wetenschap dat fuseren niet persé leidt tot minder kosten en meer efficiëntie maar wel per definitie tot meer afstand tot de inwoners. Bovendien vond en vindt de SP dat de inwoners middels een referendum het laatste woord zouden moet hebben bij dergelijke kwesties. Voor wat betreft dit laatste is onze mening hetzelfde gebleven. 

Lees verder
2 juni 2017

Nog steeds geen duidelijke afspraken over betaalbaar wonen in West Maas en Waal

Eindelijk, Eindelijk zijn er prestatie afspraken verzuchtte fractievoorzitter Willeke van Ooijen tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 1 juni. Wethouder Sander Bos had de raad meedere keren toegezegd dat er aan gewerkt werd. De laatste keer was in november 2016 toen de SP een motie indiende met de strekking om zo snel mogelijk met de De Kernen en de huurdersvereniging in overleg te gaan over het aantal te bouwen sociale huurwoningen. Het werd dus tijd. Maar om nu te zeggen dat de nieuwe afspraken enige houvast bieden? Het zijn inderdaad afspraken, maar de prestatie is vergeten. 

Lees verder
22 april 2017

Wat niet weet wat niet deert

Foto: Onbekend

De gemeente West Maas en Waal vindt dat openheid tegenover de inwoners hoog in het vaandel zou moeten staan. Dat wordt keer op keer door het college en de raad uitgedragen. In de praktijk blijkt echter dat de mooie woorden van het college loze kreten zijn.  Dit bleek nadat de SP enkele maanden geleden een rapport had opgevraagd over het functioneren van de Vraagwijzer. Volgens het antwoord van de wethouder rustte er geheimhouding op het rapport en konden alleen de raadsleden dit inzien. 

Lees verder

Pagina's