h

SP start meldpunt voor problemen in de zorg

21 november 2014

SP start meldpunt voor problemen in de zorg

Vanaf 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Bij mensen die zorg nodig hebben wordt gekeken of ze met minder zorg toekunnen, dit is de zogenaamde herindicatie.

Dit komt omdat de zorg, zoals huishoudelijke hulp, door de gemeenten be­paald gaat worden. Veel gemeenten doen dit via een keukentafelgesprek. In de praktijk zal een medewerker van vraagwijzer bij ouderen, gehandicapten en chronisch zieken langsgaan om te bespreken of de mensen met minder uren rond kunnen komen. Deze medewerker gaat samen met de cliënt bepalen of hij nog enkele dingen zelf kan doen. Soms gebeuren dit soort gesprekken onaan­gekon­digd, maar ook wel via een afspraak. Belangrijk: Zorg dat er iemand van familie of kennissenkring hierbij aanwezig is! Bent u het niet eens met de beslissing? Er is beroep mogelijk!

Wij willen u graag helpen met het verzamelen van punten die misgaan, maar ook bij een eventuele beroepsprocedure naar de gemeente toe. Hiervoor kunt u onderstaande formulieren gebruiken. 

Naast degene die zorg ontvangt, zijn uiteraard ook de zorgverleners het slachtoffer van de bezuinigingen!

De thuiszorgorganisatie Axxicom West Maas en Waal heeft de medewer­kers al voor het blok gezet. Zij kregen een brief met het verzoek om op zeer korte termijn een vernieuwde arbeidsovereenkomst te tekenen, waar­in staat dat de werknemers van schaal 15 naar schaal 10 gaan. Maar er zijn ook thuiszorgorganisaties die andere bezuinigingstactieken toe­passen zo­als ontslag of minder uren. 

Ook de zorgverleners en mantelzorgers willen we vragen om te reageren. We willen klachten ver­zamelen en mensen helpen iets aan de klachten te doen. Samen met zorgvragers, zorgverleners en mantelzorgers kunnen we in actie komen tegen de asociale bezuinigingen waarmee de regering van VVD en PvdA de gemeenten opzadelt. Denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning die de SP verleend heeft aan de medewerkers van Sensire bij de grote actie in de Achter­hoek. 

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met de SP (0487-501694)  of het onderstaande contactformulier invullen. Voor hulp bij het invullen van formulieren of bezwaar maken kunt u ook contact opnemen met de SP hulpdienst elders op deze pagina (natuurlijk ook wanneer u geen lid bent). 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier