h

Inspreekrecht

2 juni 2017

Overleeft West Maas en Waal de regiegemeente?

Foto: SP / website

Of liever gezegd: overleeft de democratie in West Maas en Waal de regiegemeente?  
In West Maas en Waal is iets vreemds aan de hand. Enkele jaren geleden heeft de gemeente de wens uitgesproken om zelfstandig te blijven. Hoewel zowel de minister als de provincie er de voorkeur aan geven dat steeds meer kleinere gemeenten fuseren tot grote gemeenten tot wel 100 000 inwoners, zegt West Maas en Waal ‘wij blijven zelfstandig’. De SP is nooit op voorhand voorstander geweest van een fusie. Onze mening bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was Supergemeente Nee, Samenwerken Oké. Dit vanwege de wetenschap dat fuseren niet persé leidt tot minder kosten en meer efficiëntie maar wel per definitie tot meer afstand tot de inwoners. Bovendien vond en vindt de SP dat de inwoners middels een referendum het laatste woord zouden moet hebben bij dergelijke kwesties. Voor wat betreft dit laatste is onze mening hetzelfde gebleven. 

Lees verder

Inspreken over het inspreekrecht

De SP was aanwezig bij het Ronde Tafel Gesprek van 20 december om de besluitvorming met betrekking tot de veiligheid in de Zandstraat te volgen. In dit RTG werd ook een raadsvoorstel behandeld. Namelijk de beperking van het inspreekrecht van burgers over ingekomen stukken. Omdat dit voorstel een uitholling van de democratie betekent heeft Willeke van Ooijen, na ruggespraak met enkele leden, kort voor de vergadering besloten hierop actie te ondernemen.

Hieronder vind je de tekst die is ingesproken.  

Geachte leden van de raad,                       

Lees verder

U bent hier