h

Nieuws GR 2018

Hier vindt u al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen 2018. 

25 maart 2018

Kiezers bedankt!

Foto: SP West Maas en Waal

De Sp is er trots op dat wij dankzij uw steun onze twee zetels hebben weten te behouden. Wij mogen u weer vier jaar vertegenwoordigen en gaan knokken voor:

Lees verder
20 maart 2018

Ga Stemmen!

Foto: SP Beuningen

Ik wil het met u hebben over verantwoordelijkheid. De afgelopen vier jaar heeft de SP de raad en het college heel vaak moeten wijzen op verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat iedereen die dat wil in West Maas en Waal kan blijven wonen, grote beurs of kleine beurs. Verantwoordelijkheid om initiatieven te nemen en te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. Of verantwoordelijkheid nemen zodat iedereen de goede zorg krijgt die hij nodig heeft. Of de verantwoordelijkheid om een vuist te maken tegen de AVRI en te zeggen dat wij die ondergrondse  containers echt niet willen. Verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat mensen met een beperking en afstand tot de Arbeidsmarkt de nodige begeleiding krijgen. Verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er niemand aan de kant staat. Ook u bent verantwoordelijk, want het hangt van u af of het bestuur van de gemeente de juiste beslissingen gaat nemen in uw belang! De SP wil in ieder geval die verantwoordelijkheid graag nemen. Wij beloven niet alleen vóór de verkiezingen maar doen ook ná de verkiezingen. Dus daarom: Als u wilt dat  uw stem ook na 21 maart nog iets waard is, Stem SP lijst 3 

Lees verder
20 maart 2018

SP wil dorpsbanen in West Maas en Waal

Foto: SP West Maas en Waal

De SP presenteert daags voor de verkiezingen een plan om verdringing van arbeid te voorkomen en mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Door de participatiewet worden mensen die nu een bijstandsuitkering hebben gedwongen om verplicht vrijwilligerswerk te doen met behoud van uitkering. Dit leidt tot een draaideurpolitiek met baantjes die niet tot vast werk leiden. Bovendien verdwijnen hierdoor de echte banen.

Lees verder

De Politiek is doof voor de wens van inwoners

De Zandstraat was wederom een punt van discussie tijdens het Gelderlanderdebat op woensdag 7 maart. Eenrichtingsverkeer wel of niet, dat was de stelling waarover Willeke van Ooijen en Ronald Orlemans van FD-PBL de degens kruisten. 

Lees verder

Ieder krijgt de zorg (terug) die nodig is

De afgelopen vier jaar heeft de SP veel mensen geholpen om bezwaar te maken tegen de korting in uren thuiszorg. Wij gaan hier mee door, net zo lang tot ieder de zorg krijgt die hij nodig heeft. 

 

Lees verder
4 maart 2018

Feiten over de Zandstraat

Hoewel de SP zich al ruim 5 jaar druk maakt om de Zandstraat, en al die tijd nauwelijks gehoor kreeg bij de overige partijen in West Maas en Waal, is de straat met 21 maart in het vooruitzicht onderwerp van gesprek geworden op sociale media en in debatten. De SP heeft in het verleden voorgesteld om verkeersmaatregelen te treffen en één daarvan is het instellen van eenrichtingsverkeer. Omdat dit mogelijk ook nadelen met zich meebrengt wil de SP dit in ieder geval een periode op proef uitproberen. Mocht na deze periode blijken dat eenrichtingsverkeer niet werkt, dan kunnen er andere (duurdere) maatregelen getroffen worden. 

Lees verder
5 februari 2018

Onze kanjers van 2018!

Foto: SP West Maas en Waal

De SP gaat op 21 maart met een 24 tal kandidaten de gemeenteraadsverkiezingen in. 'We hebben een mooie lijst kunnen samenstellen met een goede verdeling over de gemeente, een vertegenwoordiging van zowel jong als oud en voor de eerste 20 de helft vrouwen', aldus Willeke van Ooijen die voor de tweede keer lijsttrekker is. 

Lees verder
4 januari 2018

Willeke van Ooijen opnieuw lijsttrekker voor de SP West Maas en Waal

Foto: SP

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering in 2017 van de SP West Maas en Waal  werd Willeke van Ooijen (55) opnieuw met unanieme stemmen gekozen tot lijsttrekker. De “verbale kuitenbijter” laat zich in het debat de mond niet snoeren en is daarmee de ideale kandidaat om het lijsttrekkerschap weer op zich te nemen. De afgelopen vier jaar heeft de fractie onder haar leiding bewezen geen blad voor de mond te nemen en afwijkende meningen niet uit de weg te gaan. Vooral op het terrein van de zorg staat zij bekend om haar vasthoudendheid waarbij de SP van mening is dat mensen de hulp moeten krijgen die ze nodig hebben. In haar raadsperiode heeft altijd het belang van de inwoners van West Maas en Waal op de eerste plaats gestaan. Veel mensen hebben haar dan ook regelmatig weten te bereiken met zaken die zij op de agenda wilden hebben. Voor de SP is contact met kiezers belangrijk om het raadswerk goed uit te kunnen voeren. Van Ooijen heeft de afgelopen vier jaar laten zien dat politiek zowel in de raad als op straat plaats vindt want onze inwoners zijn voor de SP West Maas en Waal de belangrijkste partij. Politiek maak je namelijk met elkaar.  

Lees verder

U bent hier