h

Kosten omlaag

27 juli 2022

Kosten omlaag

Foto: blik op nieuws / blik op nieuws

Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen.

Dit terwijl de economie groeit, grote bedrijven enorme winsten maken en de superrijken alleen maar rijker worden. Dit zorgt voor een grotere ongelijkheid en steeds meer problemen voor mensen. Daarom moet er nu een noodplan komen, de kosten moeten omlaag!

Naar een andere economie
Voor de langere termijn moeten we de kapitalistische economie fundamenteel veranderen zodat de economie niet slechts voor een enkeling werkt, maar voor iedereen. Het is niet rechtvaardig dat er gigantische winsten worden gemaakt, maar deze niet terecht komen bij de mensen die ervoor hebben gewerkt.

De kosten en de belasting die mensen betalen moeten omlaag en de grote bedrijven met veel winst en superrijken moeten hun eerlijke deel betalen.

Een noodplan is nodig
Maar steeds meer mensen kunnen nu hun rekeningen niet meer betalen en daarom moet er acuut ingegrepen worden. De kosten moeten omlaag en de lonen, uitkeringen en AOW omhoog.

De SP komt daarom met een NOODPLAN lees hier meer:

https://kostenomlaag.sp.nl/?ref=spnl-home#webform-client-form-1830

Reactie toevoegen

U bent hier