h

Zandstraat Veilig/beperkt toegankelijk

Van juni 2011 tot december2012 voerde de SP actie om de veiligheid in de Zandstraat in Beneden Leeuwen te verbeteren.  Lees hier het rapport dat  is aangeboden

De Politiek is doof voor de wens van inwoners

De Zandstraat was wederom een punt van discussie tijdens het Gelderlanderdebat op woensdag 7 maart. Eenrichtingsverkeer wel of niet, dat was de stelling waarover Willeke van Ooijen en Ronald Orlemans van FD-PBL de degens kruisten. 

Lees verder
4 maart 2018

Feiten over de Zandstraat

Hoewel de SP zich al ruim 5 jaar druk maakt om de Zandstraat, en al die tijd nauwelijks gehoor kreeg bij de overige partijen in West Maas en Waal, is de straat met 21 maart in het vooruitzicht onderwerp van gesprek geworden op sociale media en in debatten. De SP heeft in het verleden voorgesteld om verkeersmaatregelen te treffen en één daarvan is het instellen van eenrichtingsverkeer. Omdat dit mogelijk ook nadelen met zich meebrengt wil de SP dit in ieder geval een periode op proef uitproberen. Mocht na deze periode blijken dat eenrichtingsverkeer niet werkt, dan kunnen er andere (duurdere) maatregelen getroffen worden. 

Lees verder
30 september 2015

Zandstraat Veilig

Foto: Ed v.d. Schaft / Actie Zandstraat

Van 2011 tot 2013 voerde de SP actie voor een veilige Zandstraat. Op het moment is de Zandstraat weer in het nieuws. Een pol op de site van de Gelderlander wees uit dat de meerderheid (57%) van de 457 mensen die gestemd hebben, vóór eenrichtingsverkeer is. 

Lees verder
11 juli 2013

Actie Beperkt toegankelijk krijgt een vervolg

De SP staat niet stil en gaat twee vervolgacties organiseren in de Zandstraat, samen met mensen van het comité beperkt toegankelijk.

Lees verder
11 juli 2013

Platform Gehandicapten West Maas en Waal laat van zich spreken

Na het gesprek met de burgemeester Steenkamp en wethouder Hol is de oprichting van het Platform Gehandicapten een feit.

Lees verder
23 mei 2013

Beperkt Toegankelijk biedt handtekeningen aan

Op donderdag 25 april heeft het actiecomité 'beperkt toegankelijk' 1000 kaarten met handtekeningen aangeboden aan de burgemeester. De handtekeningen werden opgehaald tijdens de actiedag op 6 april waarbij Wethouder van Swam een parcours heeft afgelegd. De wethouder heeft aan den lijve ondervonden hoe slecht de Zandstraat begaanbaar is voor mensen met een beperking. Helaas gaf de burgemeester duidelijk aan dat hij niet zo blij was met de handtekeningen. 'wat moet ik hiermee doen? ...ik doe ze wel in het archief, dat kost 60 euro per vierkante meter, nou ja dat betaalt de belastingbetaler wel'. De toon was hiermee gezet en wij vonden dat uiteraard niet erg respectvol naar alle mensen die hun handtekening hadden gezet. Vervolgens hebben Erik van der Eijk en Willeke van Ooijen ingesproken namens het actiecomité. Onze wensen: simpele en goedkope oplossingen op korte termijn, de erkenning van een platform voor mensen met een beperking, bij bouwplannen en wegen aanleg in de hele gemeente wordt dit platform  structureel om advies gevraagd. Voor de lange termijn een goed plan zodat straks iedereen door de Zandstraat kan! Helaas werd hier verder niet op ingegaan, en omdat er in de schorsing van de vergadering nog een woordenwisseling was tussen Erik, Willeke en de burgemeester is het comité na de schorsing opgestapt. Gelukkig is het daarbij niet gebleven. Erik heeft een brief geschreven naar de burgemeester en de gemeenteraad. De burgemeester heeft erkend dat zijn bejegening niet oké was en bood Erik en het actiecomité een gesprek aan samen met wethouder Hol. Dit gesprek vindt binnenkort plaats. Wij hopen dat de burgemeester dan wél zijn dag heeft en houden jullie op de hoogte van het vervolg.

Lees verder

Beperkt Toegankelijk in de Waalkanter

Beperkt Toegankelijk haalt de voorpagina!

Lees verder
1 mei 2013

Actie voor toegankelijkheid openbare ruimte

Op zaterdag 6 april was het dan zo ver. Nadat het actiecomité meerdere avonden bij elkaar was geweest, verkeersborden in elkaar werden getimmerd en uitnodigingen waren verstuurd aan BenW en de fractievoorzitters, was het tijd voor actie. Het actiecomité kwam bijeen bij zorg artikelen winkel Senang van Diana Hijmans. Hier werd ook de wethouder Dhr. B. van Swam ontvangen. Helaas was hij de enige van de raad en de wethouders die op kwam dagen. De wethouder werd verzocht plaats te nemen in een rolstoel en vervolgens ging het in optocht door de Zandstraat met alle leden van het comité en heel veel belangstellenden in rolstoel of met rollator. Hoewel de actie voor overlast zorgde was er toch veel sympathie voor de actievoerders. De actie bracht zo'n duizend getekende handtekeningenkaarten op. Het interview met Erik van der Eijk bij Webfm is te vinden in de laatste minuten van het programma 'tussen Waal en Bruggen'. van af 8.48 minuten: interview

Lees verder
4 april 2013

SP vraagt aandacht voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte

Op Zaterdag 6 april van 13 uur tot 15 uur, zal actiecomité Beperkt Toegankelijk in de Zandstraat in Beneden leeuwen aanwezig zijn om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Het actiecomité wil dat de gemeente er voor zorgt dat het centrum van Beneden-Leeuwen Toegankelijk is voor iedereen: ouderen met een rollator, rolstoelers, scootmobielers, moeders met kinderwagens en kinderen op de fiets. Op deze dag zal op ludieke wijze duidelijk worden gemaakt wat de grootste problemen zijn.  Ook zijn de wethouders en burgemeester uitgenodigd om de situatie ter plekke te bekijken en een parcours af te leggen.  De oproep aan de gemeente luidt: maak een goed plan, zodat iedereen door de Zandstraat kan.

Lees verder
19 november 2012

SP vraagt opnieuw aandacht voor de veiligheid in de Zandstraat

Van af de zomer van 2011 tot december 2011 deed de SP onderzoek naar de verkeerssituatie in de Zandstraat gevolgd door een handtekeningenactie. Hierbij werden 1000 handtekeningen opgehaald die in december zijn aangeboden aan de gemeenteraad en waarmee de belangrijkste conclusie van ons onderzoek nog eens werd benadrukt:

Lees verder

Pagina's

U bent hier