h

Sta op voor de zorg

Acties voor goede en menswaardige zorg

3 november 2017

Thuiszorgmedewerkers aan van Swam: “Laat ons niet in de steek”

Foto: SP West Maas en Waal

Op 24 oktober heeft thuiszorgorganisatie Axxicom, die werkzaam is in het land van Maas en Waal, bij het UWV voor vijf medewerkers ontslag aangevraagd. Medewerkers van Axxicom geven aan dat dit komt door het beleid van de gemeente en richten zich dan ook tot de wethouder. Tijdens de raadsvergadering van 1 november hebben ze van Swam een steek met een hoop aangeboden onder het motto “Laat ons niet in de steek”. De oorzaak van het ontslag is dat de nieuwe werkwijze die de gemeente enkele jaren geleden heeft ingevoerd voor Axxicom verliesgevend is. Hierbij is niet het aantal zorguren maar een schoon en leefbaar huis leidend. Het gevolg is dat cliënten minder uren krijgen, medewerkers meer moeten doen in minder tijd en minder mogen werken dan hun contracturen. De SP steunt de medewerkers met het behoud van hun baan en goede thuiszorg voor cliënten en heeft de wethouder met succes gevraagd om zich hiervoor in te zetten.  

Lees verder
10 mei 2016

UWV weigert ontslagaanvraag voor Axxicom medewerkers na succesvolle SP/FNV actie.

Het was een hele schok voor de 9 medewerkers van Axxicom toen ze op 1 maart in de Rosmolen in Beneden Leeuwen te horen kregen dat er bij het UWV ontslag voor hen was aangevraagd. Maar helemaal onverwacht was het ook niet. De tarieven die de gemeente West Maas en Waal Axxicom biedt voor de te leveren zorg zijn zo laag dat de thuiszorgorganisatie de benodigde uren voor een ‘schoon en leefbaar huis’ niet waar kan maken. Hierdoor zijn zorgvragers gekort in het aantal uren zorg en kunnen medewerkers hun contracturen niet vol maken. Dit op zich zou een reden voor ontslag kunnen zijn. Axxicom heeft echter onvoldoende rekening gehouden met de totale diensttijd die de dames voor de thuiszorg hebben gewerkt. Ook heeft Axxicom verzuimd om na te gaan of er mensen zijn die met een goede regeling vrijwillig willen vertrekken.

Lees verder
29 januari 2016

Wethouder roept op tot bezwaar maken!

Foto: Lyander Schmidz

Donderdag 28 januari verzamelden zich enkele tientalen thuiszorgmedewerkers en cliënten in de hal van het gemeentehuis van West Maas en Waal. De  raadsvergadering van 28 januari werd door de fractie van de SP aangegrepen om door middel van een interpellatiedebat de wethouder aan de tand te voelen over de problemen in de thuiszorg. Omdat SP West Maas en Waal, het FNV en de thuiszorgmedewerkers hun krachten hebben gebundeld in de actiegroep ‘Wij Zijn de Thuiszorg Rivierenland’, zat de publieke tribune overvol. Een dertigtal thuiszorgmedewerkers, cliënten en mantelzorgers kwamen hun steun betuigen en volgden het debat. De reden waarom de   SP het debat had aangevraagd was omdat er het laatste jaar klachten regende bij de SP-hulpdienst. De klachten kwamen van zorgvragers die hun uren zorg gehalveerd zagen worden.

Lees verder
13 januari 2016

Red de Zorg bijeenkomst SP West Maas en Waal en FNV groot succes

Foto: SP West Maas en Waal

Op 12 januari, hield de SP West Maas en Waal in samenwerking met de FNV een voorlichtingsbijeenkomst over de misstanden die er momenteel plaatsvinden in de zorg.

Lees verder
4 januari 2016

Bijeenkomst Red de Zorg met Kevin Wevers

Foto: NVT / WVO Woonzorg

De SP en het FNV in Maas en Waal houden op 12 januari a.s. een bijeenkomst over de huishoudelijke zorg met medewerking van Jurist Kevin Wevers. De bijeenkomst is bedoeld voor cliënten, medewerkers, mantelzorgers en belangstellenden.  

Lees verder
6 oktober 2015

Advies SP: vraag hulp bij het keukentafelgesprek!

De hulpdienst van de SP West Maas en Waal is in de periode juli tot oktober 20 keer benaderd door mensen die gekort waren in de uren huishoudelijke ondersteuning. Voor zover mogelijk zijn deze mensen door de SP hulpdienst geholpen om bezwaar te maken. Door de contacten met deze mensen kwam nog iets anders aan het licht: De gemeente is verplicht om gratis onafhankelijke cliëntenondersteuning aan te bieden,  maar laat dit achterwege. Met cliëntenondersteuning worden mensen die zorg aanvragen ondersteund bij bijvoorbeeld de keukentafelgesprekken. Na vragen hierover van de SP in de raadsvergadering van 16 juli antwoordde wethouder Bert van Swam:

Lees verder
12 augustus 2015

Actiebijeenkomst Red de Zorg 1 september

Foto: SP

Op 1 september organiseren de SP en de FNV een actiebijeenkomst Red de Zorg in Wamel in het VTC. Er worden miljarden bezuinigd op onze zorg. Verzorgingshuizen moeten sluiten, thuiszorgmedewerkers worden ontslagen en voor verpleeghuizen en zorg voor psychiatrische en gehandicapte cliënten is steeds minder geld. De Volkspetitie Red de Zorg van de FNV heeft 736.759 handtekeningen opgeleverd. Maar we moeten door! Op 12 september is er een grote Red de Zorg demonstratie in Amsterdam. Het doel is om vóór Prinsjesdag zoveel druk uit te oefenen op de regering dat de bezuinigingen worden teruggedraaid. Niet alleen de bonden, FNV en CNV en de SP roepen hun leden op om aan het protest deel te nemen, maar ook bijvoorbeeld Omroep Max en de Landelijke Cliëntenraad. Veel mensen waren de afgelopen weken aanwezig  bij mobilisatie bijeenkomsten die door het hele land georganiseerd worden. Ook in Maas en Waal is er op dinsdag 1 september in het VTC in Wamel een bijeenkomst, aanvang 20.00 uur.

Lees verder
20 juli 2015

Gang van zaken bij 'Keukentafelgesprek' stinkt

Foto: NVT / WVO Woonzorg

Steeds meer mensen in West Maas en Waal ondervinden dat het beleid rondom de Keukentafelgesprekken niet verloopt zoals het in de WMO bedoeld is. Hulpvragers worden misleid wanneer ze een toekenning krijgen van de gemeente voor huishoudelijke ondersteuning tot 2018 en pas later blijkt dat ze gekort worden in het aantal uren. De bezwaartermijn van 6 weken is dan meestal al voorbij.

Lees verder
8 april 2015

Wethouder neemt geen verantwoordelijkheid voor Keukentafelgesprek

Tijdens de raadsvergadering van 2 april 2015 heeft de SP een motie ingediend waarin de wethouder gevraagd werd de verantwoordelijkheid te nemen voor een grondig Keukentafelgesprek. Tijdens het Keukentafelgesprek stelt een consulent van Vraagwijzer vast wat er aan zorg nodig is. Er wordt nu resultaatgericht gewerkt, dit betekent dat er in het Keukentafelgesprek niet meer wordt afgesproken hoeveel uur hulp iemand krijgt, maar wat het resultaat van de hulp moet zijn. Men krijgt dan de toekenning voor een 'schoon huis', in plaats van een aantal uren zorg.

Lees verder
6 maart 2015

SP stelt vragen over de slechte bereikbaarheid van Vraagwijzer

In de jongste raadsvergadering van 4 maart jl. heeft de SP vragen gesteld naar aanleiding van berichten die wij kregen over de slechte bereikbaarheid van Vraagwijzer. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier