h
13 april 2016

Vette kluif van wethouder blijkt mager bot

Foto: SP

Wethouder van Swam vindt het niet nodig om met de andere wethouders uit de regio Rivierenland in gesprek te gaan om de thuiszorg te verbeteren. De SP diende afgelopen raadsvergadering 31 maart een motie in waarin wethouder van Swam opgeroepen werd om in overleg te gaan met zijn collega wethouders over verbeteringen in de thuiszorg.

Lees verder
20 maart 2016

Politiek Café over integratie in Maas en Waal

Foto: Manon Reijnen

Op zondag  3 april a.s. organiseert de SP weer haar politieke café. Ditmaal staat alles in het teken van de toenemende tegenstellingen rondom integratie van mensen die hier een veilig heenkomen zoeken en de mensen uit onze streek. Het programma is als vanouds weer bomvol interessante gasten en leuke optredens van plaatselijke talenten en het veelgeprezen cabaretprogramma van duo Gemeen(d). Als hoofdgast hebben we deze keer Tweede Kamer lid voor de SP Sadet Karabulut, zij is woordvoerder Integratie en Sociale Zaken.

Lees verder
29 januari 2016

Wethouder roept op tot bezwaar maken!

Foto: Lyander Schmidz

Donderdag 28 januari verzamelden zich enkele tientalen thuiszorgmedewerkers en cliënten in de hal van het gemeentehuis van West Maas en Waal. De  raadsvergadering van 28 januari werd door de fractie van de SP aangegrepen om door middel van een interpellatiedebat de wethouder aan de tand te voelen over de problemen in de thuiszorg. Omdat SP West Maas en Waal, het FNV en de thuiszorgmedewerkers hun krachten hebben gebundeld in de actiegroep ‘Wij Zijn de Thuiszorg Rivierenland’, zat de publieke tribune overvol. Een dertigtal thuiszorgmedewerkers, cliënten en mantelzorgers kwamen hun steun betuigen en volgden het debat. De reden waarom de   SP het debat had aangevraagd was omdat er het laatste jaar klachten regende bij de SP-hulpdienst. De klachten kwamen van zorgvragers die hun uren zorg gehalveerd zagen worden.

Lees verder
13 januari 2016

Red de Zorg bijeenkomst SP West Maas en Waal en FNV groot succes

Foto: SP West Maas en Waal

Op 12 januari, hield de SP West Maas en Waal in samenwerking met de FNV een voorlichtingsbijeenkomst over de misstanden die er momenteel plaatsvinden in de zorg.

Lees verder
4 januari 2016

Bijeenkomst Red de Zorg met Kevin Wevers

Foto: NVT / WVO Woonzorg

De SP en het FNV in Maas en Waal houden op 12 januari a.s. een bijeenkomst over de huishoudelijke zorg met medewerking van Jurist Kevin Wevers. De bijeenkomst is bedoeld voor cliënten, medewerkers, mantelzorgers en belangstellenden.  

Lees verder
4 december 2015

Motie VVV-bonnen voor minima verworpen

Foto: blik op nieuws / blik op nieuws

Het college van B&W is van plan om in 2016 bijstandsmoeders, mensen met schulden en chronisch zieken en gehandicapten een extraatje te geven. Dit extraatje bedraagt €150,- en zal uitgereikt worden in de vorm van vouchers die ingeleverd kunnen worden bij de middenstand in West Maas en Waal. Het college heeft daarvoor de plaatselijke ondernemersvereniging opgeroepen om degene die de voucher uitgeeft een extra arrangement aan te bieden. De SP is tegen deze constructie om minima een extraatje te geven. Op deze manier wordt bij de winkelier bekend dat het om iemand gaat die aangewezen is op een uitkering.

Lees verder
9 november 2015

SP houdt weer haar jaarlijkse inzameling voor Voedselbank Rivierenland te Tiel

Het begint inmiddels traditie te worden in de aanloop naar de feestdagen; de SP houdt dit jaar wederom haar voedselbank-actie voor de Voedselbank Rivierenland te Tiel

Lees verder
3 november 2015

SP motie voor crowdfunding Giro d' Italia van tafel geveegd

De Giro d' Italia 2016 zal onze gemeente aandoen. De SP is natuurlijk verheugd dat onze gemeente bekendheid zal verwerven onder 800 miljoen kijkers in 174 landen. De verwachting is dat de doorkomst van de Giro d' Italia vooral voor onze plaatselijke ondernemers een positieve uitwerking zal hebben.

Lees verder
7 oktober 2015

Red de Zorg campagne gaat door!

Foto: SP

12 september 2015 was de landelijke actiedag van de FNV/SP campagne Red de Zorg! Er waren maar liefst 15.000 mensen naar Amsterdam gekomen. Er heerste een aangename sfeer en de actie was heel goed verzorgd door het FNV, die ook de inwendige mens niet over hoofd had gezien. Iedereen was strijdvaardig. We hebben wat bereikt met z'n allen, al is de strijd voor goede zorg al lang nog niet gestreden.

Lees verder
6 oktober 2015

Advies SP: vraag hulp bij het keukentafelgesprek!

De hulpdienst van de SP West Maas en Waal is in de periode juli tot oktober 20 keer benaderd door mensen die gekort waren in de uren huishoudelijke ondersteuning. Voor zover mogelijk zijn deze mensen door de SP hulpdienst geholpen om bezwaar te maken. Door de contacten met deze mensen kwam nog iets anders aan het licht: De gemeente is verplicht om gratis onafhankelijke cliëntenondersteuning aan te bieden,  maar laat dit achterwege. Met cliëntenondersteuning worden mensen die zorg aanvragen ondersteund bij bijvoorbeeld de keukentafelgesprekken. Na vragen hierover van de SP in de raadsvergadering van 16 juli antwoordde wethouder Bert van Swam:

Lees verder

Pagina's