h
20 juli 2015

De Giro komt naar West Maas en Waal

Foto: Racefietsblog.nl. / Racefietsblog.nl.

Ja, de Giro komt naar West Maas en Waal en de vraag is of we daar blij mee moeten zijn. Het College is er in ieder geval wel erg blij mee en de coalitie van FD en VVD steekt niet onder stoelen of banken dat ze er geweldig trots op zijn dat de wethouder dit voor elkaar heeft gekregen. 10.000 euro hebben ze er voor over. Volgens enkele raadsleden zet de Giro onze gemeente wereldwijd op de kaart! Volgens de SP op de rode kaart, want wat zou de SP met 10.000 euro willen doen?

Lees verder
20 juli 2015

Gang van zaken bij 'Keukentafelgesprek' stinkt

Foto: NVT / WVO Woonzorg

Steeds meer mensen in West Maas en Waal ondervinden dat het beleid rondom de Keukentafelgesprekken niet verloopt zoals het in de WMO bedoeld is. Hulpvragers worden misleid wanneer ze een toekenning krijgen van de gemeente voor huishoudelijke ondersteuning tot 2018 en pas later blijkt dat ze gekort worden in het aantal uren. De bezwaartermijn van 6 weken is dan meestal al voorbij.

Lees verder
20 juli 2015

Kindpakket West Maas en Waal van tafel geveegd door coalitie

Foto: Stichting Back2Basic / Stichting Back2Basic

De SP pleitte donderdagavond tijdens de raadsvergadering tevergeefs voor meer en betere voorzieningen voor kinderen die opgroeien in armoede. Eén op de 9 kinderen leeft in armoede. In West Maas en Waal zijn bij benadering 400 kinderen die in armoede opgroeien (=1 op 9 kinderen).

Lees verder
14 juli 2015

SP sluit zich aan bij vervolgactie 'Red de Zorg' van de FNV

De Volkspetitie 'Red de Zorg' van de FNV heeft veel meer dan de verwachte 300.000 handtekeningen opgeleverd. De actie, waarin ook de SP participeert, heeft maar liefst 736.759 handtekeningen opgeleverd. Tot nu toe. Want wij gaan samen met de FNV door, op naar de 1.000.000 handtekeningen. Voor de FNV is het zeer grote aantal handtekeningen een goede reden om de actie 'Red de Zorg' verder uit te bouwen.

Lees verder
22 juni 2015

Logopedische dienst aangepakt in West Maas en Waal

Vanwege de bezuinigingen wordt de Logopedische dienst gekort. Dit betekent dat er jaarlijks nog maar € 12.000,- beschikbaar is voor het signaleren van taal en spraakproblemen bij jonge kinderen. Voor de wet moeten gemeenten namelijk minimaal één keer alle kinderen beoordelen op taal- en spraakproblemen. In het verleden werden alle West Maas en Waalse kinderen tweemaal beoordeeld; eenmaal tijdens op peuterleeftijd en eenmaal op 5-jarige leeftijd. Ook hield dat in dat er ondersteuning was voor de leidsters op de peuterspeelzalen en de basisschoolonderwijzers. Het raadsvoorstel dat FD en VVD afgelopen raadsvergadering inbrachten, houdt in dat er nog maar éénmaal een beoordeling plaats vindt (dit noemt men de minimale wettelijke variant). 

Lees verder
22 juni 2015

Raadsvoorstel 'Inzameling papier' met steun van de SP aangenomen

Het raadsvoorstel 'Toekomst inzameling papier of kleine afvalstromen' is in de raadsvergadering van 11 juni jongstleden met steun van de SP aangenomen. Naar aanleiding van dit raadsvoorstel is in de raadsvergadering op dit punt ingesproken door Herman van Ooijen, organisatiesecretaris van de SP West Maas en Waal en coördinator van het uitdeelpunt van de Voedselbank te Beneden Leeuwen.

Lees verder
8 april 2015

Wethouder neemt geen verantwoordelijkheid voor Keukentafelgesprek

Tijdens de raadsvergadering van 2 april 2015 heeft de SP een motie ingediend waarin de wethouder gevraagd werd de verantwoordelijkheid te nemen voor een grondig Keukentafelgesprek. Tijdens het Keukentafelgesprek stelt een consulent van Vraagwijzer vast wat er aan zorg nodig is. Er wordt nu resultaatgericht gewerkt, dit betekent dat er in het Keukentafelgesprek niet meer wordt afgesproken hoeveel uur hulp iemand krijgt, maar wat het resultaat van de hulp moet zijn. Men krijgt dan de toekenning voor een 'schoon huis', in plaats van een aantal uren zorg.

Lees verder
8 april 2015

Motie SP over referendumverordening afgeschoten

Van bovenaf doordrukken zonder naar betrokkenen te luisteren is iets wat in de politiek nog steeds gebeurt. Dat geldt momenteel bijvoorbeeld voor de aanbeveling van de commissie Sterk Bestuur om de gemeente West Maas en Waal te laten fuseren met Druten en Beuningen. Toen eind 2014 de commissie Sterk Bestuur de gemeente West Maas en Waal bezocht, spraken bijna alle fracties, met uitzondering van CDA en Sociaal Maas en Waal, zich uit tegen een herindeling.

Lees verder
8 april 2015

Forse huurverhoging van de baan in West Maas en Waal

Over enkele weken valt 'ie bij menig huurder weer in de bus: de brief van de woningstichting met daarin het 'voorstel voor huurverhoging'. De afgelopen jaren is de huur absurd snel gestegen (tot wel 10% in twee jaar tijd) en dit bracht veel huurders in de financiële zorgen. De SP is blij dat voor dit jaar de forse huurverhoging is afgewenteld. Dit jaar zullen de huren van woningen, in eigendom van Ws De Kernen, slechts met 1% stijgen. Enkel de mensen met een inkomen hoger dan € 43.786,- zullen te maken krijgen met een huursverhoging van 3,5%. Dit blijft natuurlijk een forse aanslag op je budget.

Lees verder
23 maart 2015

SP stemmers bedankt!

Afgelopen woensdag 18 maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Een belangrijke verkiezing, want de gekozen Statenleden kiezen 26 mei aanstaande op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

Lees verder

Pagina's