h
17 december 2014

SP geeft advies aan wethouder over kinderarmoede

De laatste jaren is in Nederland de armoede sterk toegenomen. In 2012 leefden ruim 550.000 huishoudens in armoede waarvan 367.000 kinderen. Inmiddels zijn dat bijna 400.000 kinderen, wat betekent dat 1 op de 9 kinderen in armoede leeft. Voor West Maas en Waal zijn dat ruim 1000 personen (ongeveer 500 huishoudens), die onder de armoedegrens leven. Hiervan zijn 200 kinderen de dupe! (Bron CBS 2012) 200 kinderen die misschien zonder ontbijt naar school gaan, geen vriendjes thuis uitnodigen. Kinderen die niet kunnen sporten omdat de contributie niet betaald kan worden. Kinderen die nu dus al op allerlei terreinen een achterstand hebben op hun leeftijdsgenootjes. De SP vindt dat dit niet kan en verzet zich 100% tegen bezuinigingen op armoedebeleid.

Lees verder
17 december 2014

Referendum is dé oplossing voor vraagstuk toekomstige samenwerking

Foto: SP

Er is de laatste dagen veel onrust ontstaan nadat de samenwerking tussen Buren, Neder-Betuwe en West Maas en Waal tot een einde is gekomen. In de raadsvergadering van 12 december kon wethouder Ton de Vree nog geen helder antwoord geven op de vele vragen die de breuk heeft opgeroepen. De antwoorden riepen juist een hoop tegenvragen op. Vooral op de vraag hoe het mis heeft kunnen lopen, kwam maar geen duidelijk antwoord. Dooddoeners zoals ‘in een huwelijk kan het ook mis gaan’ en ‘er was gewoon geen basis van vertrouwen’ moesten de raadsleden tevreden stellen. De SP is van mening dat je alleen kunt leren van je fouten als je deze ook erkent en bereid bent om aan een oplossing te werken. Het leergeld waar de wethouder over spreekt heeft de gemeente naar schatting 1.5 ton gekost! Dat is veel geld voor een leerproces wat volledig afgewenteld wordt op onze inwoners. Wanneer de coalitie van FD en VVD in het verleden wat beter naar de inwoners had geluisterd, dan waren ze tot de conclusie gekomen dat samenwerken met ‘de overkant’ een heilloze missie is.

Lees verder
12 december 2014

SP is tegen onmenselijk strafbeleid

Foto: SP

Als het aan de partijen van de coalitie ligt zitten gezinnen van uitkeringsgerechtigden die in de fout gaan voor straf een maand of langer zonder inkomen. Een amendement om deze boete uit te smeren over een half jaar haalde het donderdag 11 november tijdens de raadsvergadering niet.

Lees verder
1 december 2014

Jaarlijkse inzamelactie voedselbank zeer groot succes

Zaterdag 29 november is de SP gestart met haar jaarlijkse inzamelactie voor de voedselbank Tiel en West Maas en Waal. Om half 9 's morgens vroeg waren de eerste SP ers onder aanvoering van Herman van Ooijen al in touw. De mensen die boodschappen kwamen doen bij de Jumbo in Beneden Leeuwen werden gevraagd enkele levensmiddelen te doneren. Om half 7 's avonds was de opbrengst een gigantisch aantal van 15 volle winkelwagens. Al deze artikelen worden aankomende week naar de voedselbank gebracht waarna ze op de juiste plaats terecht komen.

Lees verder
21 november 2014

SP start meldpunt voor problemen in de zorg

Vanaf 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Bij mensen die zorg nodig hebben wordt gekeken of ze met minder zorg toekunnen, dit is de zogenaamde herindicatie.

Lees verder
13 november 2014

Wordt West Maas en Waal de eerste gemeente die fractievolgers afschaft?

Woensdag 5 november stond de begroting voor 2015-2018 op de agenda. De coalitie heeft tijdens deze raadsvergadering inhoudelijk geen enkele bijdrage geleverd in de vorm van moties en amendementen. Met uitzondering dan van de motie om fractievolgers af te schaffen.

Lees verder
13 november 2014

Terugblik politiek café Tûttel met Emile Roemer 26 oktober 2014

Het politiek café dat op 26 oktober jl. georganiseerd werd kan met een opkomst van 70 bezoekers als geslaagd worden beschouwd.

Lees verder
29 september 2014

26 oktober: Politiek Café met Emile Roemer

Op zondag 26 oktober is het weer zover en bent u van af 13.00 uur welkom bij De Bever in Beneden Leeuwen voor Tûttel. De SP organiseert dan voor de derde keer dit jaar een politiek café met deze keer als thema De Tweedeling.  De hoofdgast deze middag is Emile Roemer, voorman van de SP die geïnterviewd zal worden door Manon Reijnen en Cor van Norel. 

Lees verder
16 september 2014

Gemeente schendt privacy zorgvragers

Onderstaand krantenartikel stond in de Gelderlander van 15-9 2014

Lees verder
14 september 2014

Coalitieakkoord Vlees noch Vis

De Fractie van de SP West Maas en Waal heeft afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering gereageerd op het coalitieakkoord dat opgesteld was door de FD en VVD. Hieronder volgt de inleiding. 

Lees verder

Pagina's