h
22 juni 2015

Logopedische dienst aangepakt in West Maas en Waal

Vanwege de bezuinigingen wordt de Logopedische dienst gekort. Dit betekent dat er jaarlijks nog maar € 12.000,- beschikbaar is voor het signaleren van taal en spraakproblemen bij jonge kinderen. Voor de wet moeten gemeenten namelijk minimaal één keer alle kinderen beoordelen op taal- en spraakproblemen. In het verleden werden alle West Maas en Waalse kinderen tweemaal beoordeeld; eenmaal tijdens op peuterleeftijd en eenmaal op 5-jarige leeftijd. Ook hield dat in dat er ondersteuning was voor de leidsters op de peuterspeelzalen en de basisschoolonderwijzers. Het raadsvoorstel dat FD en VVD afgelopen raadsvergadering inbrachten, houdt in dat er nog maar éénmaal een beoordeling plaats vindt (dit noemt men de minimale wettelijke variant). 

Lees verder
22 juni 2015

Raadsvoorstel 'Inzameling papier' met steun van de SP aangenomen

Het raadsvoorstel 'Toekomst inzameling papier of kleine afvalstromen' is in de raadsvergadering van 11 juni jongstleden met steun van de SP aangenomen. Naar aanleiding van dit raadsvoorstel is in de raadsvergadering op dit punt ingesproken door Herman van Ooijen, organisatiesecretaris van de SP West Maas en Waal en coördinator van het uitdeelpunt van de Voedselbank te Beneden Leeuwen.

Lees verder
8 april 2015

Wethouder neemt geen verantwoordelijkheid voor Keukentafelgesprek

Tijdens de raadsvergadering van 2 april 2015 heeft de SP een motie ingediend waarin de wethouder gevraagd werd de verantwoordelijkheid te nemen voor een grondig Keukentafelgesprek. Tijdens het Keukentafelgesprek stelt een consulent van Vraagwijzer vast wat er aan zorg nodig is. Er wordt nu resultaatgericht gewerkt, dit betekent dat er in het Keukentafelgesprek niet meer wordt afgesproken hoeveel uur hulp iemand krijgt, maar wat het resultaat van de hulp moet zijn. Men krijgt dan de toekenning voor een 'schoon huis', in plaats van een aantal uren zorg.

Lees verder
8 april 2015

Motie SP over referendumverordening afgeschoten

Van bovenaf doordrukken zonder naar betrokkenen te luisteren is iets wat in de politiek nog steeds gebeurt. Dat geldt momenteel bijvoorbeeld voor de aanbeveling van de commissie Sterk Bestuur om de gemeente West Maas en Waal te laten fuseren met Druten en Beuningen. Toen eind 2014 de commissie Sterk Bestuur de gemeente West Maas en Waal bezocht, spraken bijna alle fracties, met uitzondering van CDA en Sociaal Maas en Waal, zich uit tegen een herindeling.

Lees verder
8 april 2015

Forse huurverhoging van de baan in West Maas en Waal

Over enkele weken valt 'ie bij menig huurder weer in de bus: de brief van de woningstichting met daarin het 'voorstel voor huurverhoging'. De afgelopen jaren is de huur absurd snel gestegen (tot wel 10% in twee jaar tijd) en dit bracht veel huurders in de financiële zorgen. De SP is blij dat voor dit jaar de forse huurverhoging is afgewenteld. Dit jaar zullen de huren van woningen, in eigendom van Ws De Kernen, slechts met 1% stijgen. Enkel de mensen met een inkomen hoger dan € 43.786,- zullen te maken krijgen met een huursverhoging van 3,5%. Dit blijft natuurlijk een forse aanslag op je budget.

Lees verder
23 maart 2015

SP stemmers bedankt!

Afgelopen woensdag 18 maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Een belangrijke verkiezing, want de gekozen Statenleden kiezen 26 mei aanstaande op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

Lees verder
16 maart 2015

Manon Rekent Af

Foto: Ed v.d. Schaft

Mijn naam is Manon Reijnen en ik ben actief lid van de SP. Regelmatig schuif ik aan als adviseur bij bestuurs- en fractievergaderingen. Daarnaast organiseer en presenteer ik het politiek cafe Tûttel. Ik sta op plaats 31 op de lijst van de provinciale statenverkiezingen van Gelderland. Samen met mijn partner werk ik in het dagelijks leven op onze zorgboerderij in Wamel. Wij werken met mensen met psychiatrische-, verslavings- en/of gedragsproblematiek. Een doelgroep waar weinig plaats en weinig zorg voor is. Zeker na de transitie en de grote bezuinigingen die nu plaatsvinden.
Ook ben ik voorzitter van de Stichting Platform gehandicapten West Maas en Waal. De stichting komt op voor de belangen van alle mensen met een beperking binnen onze gemeente. Dit in de ruimste zin van het woord. Of het nu gaat om voorlichting, hulp of advies. De stichting staat voor iedereen met een zorgvraag klaar.

Lees verder
12 maart 2015

Herman Rekent Af

Foto: Ed v.d. Schaft

Mijn naam is Herman van Ooijen en ik ben organisatiesecretaris van de SP in West Maas en Waal. Ik sta op plaats 24 van de lijst voor de Provinciale Staten Verkiezingen.  Mijn leeftijd is 59 jaar, ik ben gehuwd met Willeke, misschien wel bekend bij een aantal van  jullie. Zij is gemeenteraadslid voor de SP in West Maas en Waal. Wij hebben twee dochters die beide nog studeren.

Lees verder
6 maart 2015

3e editie café Tûttel geslaagd

Het was weer een gezellige boel afgelopen zondagmiddag in café De Bever te Beneden Leeuwen. De poster die dit evenement aankondigde met de 2 boksende burgemeesters schepte hoge verwachtingen. Maar mensen die dachten dat het een bloedige strijd zou worden tussen de 2 burgervaders kwamen bedrogen uit.

Lees verder
6 maart 2015

SP stelt vragen over de slechte bereikbaarheid van Vraagwijzer

In de jongste raadsvergadering van 4 maart jl. heeft de SP vragen gesteld naar aanleiding van berichten die wij kregen over de slechte bereikbaarheid van Vraagwijzer. 

Lees verder

Pagina's