h
16 oktober 2012

Leden Bedankt!


Graag willen wij alle leden bedanken die zich op welke manier dan ook ingezet hebben voor de campagne afgelopen zomer. Hoewel de campagne niet geleid heeft tot zetelwinst in de 2de kamer, is het aantal stemmers in West Maas en Waal wel toegenomen. Bij sommige stembureaus was er zelfs een toename van meer dan 2%! Dus alle folderaars, plakkers, marktgangers, twitteraars en facebookers: bedankt!
 

Lees verder
12 augustus 2012

De campagne is begonnen!

Ook in West Maas en Waal is de verkiezingscampagne al losgebarsten. Zo hangen er in alle dorpen al posters en zijn er ruim 6000 folders rondgebracht. Het hoofdpunt van de campagne: hoe gaat Nederland de crisis uit, wordt het sociaal of liberaal?

Lees verder
13 mei 2012

Stop huishoudinkomenstoets nu!

De SP heeft op 12 mei een open brief aan het college en de gemeenteraad van West Maas en Waal geschreven. Hiermee wil de SP de wethouder vragen de uitvoering van de huishoudinkomenstoets met onmiddelijke ingang te stoppen. Ook vraagt de SP om mensen die door de nieuwe regeling van de WWB in de problemen zijn gekomen te compenseren. De brief wordt hieronder weergegeven.

Lees verder

Afdeling i.o

De site www.blikopbenedenleeuwen.nl besteedt aandacht aan onze actie.

Lees verder
2 april 2012

Vervolg van de actie 'Bouwen voor leegstand?'

In de maanden februari en maart is de SP op bezoek geweest in de acht dorpen van de gemeente West Maas en Waal. Dit gebeurde in het kader van de actie 'Bouwen voor Leegstand?'.

Lees verder
17 februari 2012

-4 voelde warm aan: SP warm ontvangen in de Maasdorpen

In het kader van de actie ‘Bouwen voor leegstand?’ houdt de SP een peiling naar de woonbehoefte onder de inwoners van West Maas en Waal. Nu de woningmarkt totaal is veranderd en op slot zit en de crisis maar voortduurt, vraagt de SP zich af of een herbezinning op de voorgenomen bouwplannen in de gemeente niet op zijn plaats is. Op zaterdag 28 januari en 11 februari werden de dorpen Appeltern, Altforst, Maasbommel en Alphen bezocht met een huis aan huis enquête. Een voorlopige conclusie na 130 enquêtes:

Lees verder
24 januari 2012

Bouwen voor leegstand?

SP zet vraagtekens bij de plannen voor het Leeuwense Veld en start een enquête naar de woonbehoefte.

Lees verder

Inspreken over het inspreekrecht

De SP was aanwezig bij het Ronde Tafel Gesprek van 20 december om de besluitvorming met betrekking tot de veiligheid in de Zandstraat te volgen. In dit RTG werd ook een raadsvoorstel behandeld. Namelijk de beperking van het inspreekrecht van burgers over ingekomen stukken. Omdat dit voorstel een uitholling van de democratie betekent heeft Willeke van Ooijen, na ruggespraak met enkele leden, kort voor de vergadering besloten hierop actie te ondernemen.

Hieronder vind je de tekst die is ingesproken.  

Geachte leden van de raad,                       

Lees verder
4 december 2011

Brief van de SP aan de inwoners van West Maas en Waal

Hieronder de ingezonden brief van de SP die verstuurd is aan Gelderlander en Waalkanter. De brief is ook te vinden op www.blikopbenedenleeuwen.nl

Lees verder

Pagina's