h
6 februari 2020

Speelt RWS koehandel over de rug van inwoners en natuur in West Maas en Waal?

De SP stelt vanavond vragen over de dumping van afval in het zandwingebied Over de Maas bij Alphen en Dreumel. Vanavond, donderdag 6 december wordt in een uitzending van het programma Zembla onthuld hoe Rijkswaterstaat, tegen het advies van ambtenaren in, toestond dat het toxische stoffen bevattende granuliet in de Maas en Waalse plassen gestort werd. 

Lees verder
10 november 2019

Komt er een geboortebos in West Maas en Waal?

Foto: boomfeestdag.nl

Of er, net zoals in Tilburg een geboortebos komt is niet zeker, maar als het aan de SP ligt kunnen kersverse ouders straks voor hun pasgeborene een geboorteboom in de gemeente planten. Met de motie die de SP indiende tijdens de raadsvergadering van 6 november vroeg de SP naar een haalbaarheidsonderzoek voor dit plan. Daarnaast wil de SP de boomfeestdag in de gemeente weer nieuw leven inblazen. Volgens wethouder Mol echter, ligt het initiatief voor een boomfeestdag bij de scholen en is er tot nu toe geen vraag naar geweest.  Het idee om subsidie te geven voor geboortebomen werd echter unaniem gesteund. 

Lees verder
10 november 2019

SP wil het minimumloon invoeren voor werken met behoud van uitkering

Foto: blik op nieuws / blik op nieuws

De SP heeft op 6 november tijdens de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting voor 2020 voorgesteld om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om basisbanen in de gemeente West Maas en Waal in te voeren waarbij minimaal het minimumloon wordt betaald. De SP hanteert hier het principe ‘loon naar werk’ en vind dat het wettelijk minimumloon voor iedereen moet gelden, ook voor mensen die om wat voor reden dan ook moeilijk aan het werk komen. Basisbanen, stadsbanen of dorpsbanen zoals ze ook wel worden genoemd, zijn arbeidsvoorzieningen die door de gemeente ‘gecreëerd’ worden en in het verleden veelal wegbezuinigd zijn. Te denken valt aan de dorpsconciërge, de afvalcoach, boodschappendienst, hulp bij (sport) verenigingen of allerlei nuttig werk waar nu tekort aan is. Hoewel het veel voordelen heeft om het wettelijk minimumloon te betalen kreeg de motie die de SP indiende niet de meerderheid van de Raad en dus zullen mensen die dit nuttige werk nu doen, hier voorlopig niet volgens het wettelijk minimumloon voor betaald worden. Dit scheelt toch al snel 150,- tot 250,- euro. 

Lees verder
12 oktober 2019

De dubbele moraal van de gemeente West Maas en Waal

Tijdens de laatste raadsvergadering van 3 oktober 2019, zijn door de SP-fractie vragen gesteld over de slibstort in het zandafgravingsgebied “Over de Maas”. De aanleiding was de uitzending van Zembla van donderdag 26 september 2019, waarin het storten van buitenlands slib in de Nederlandse plassen aan de kaak werd gesteld. 

Lees verder
4 juli 2019

SP spot “gifschepen” op fort Pannerden

Foto: Diana van Olderen

Maandag 8 juli trapt de SP de actie ‘Gifspot’ af, waarmee ze willen dat de overheid vaart maakt met een verbod op giftige benzeenlozingen op de Gelderse rivieren. De SP bivakkeert een week lang op de landtong bij Fort Pannerden, waar zij schepen op heterdaad willen betrappen. Omwonenden kunnen meedoen en de door hun “betrapte schepen” doorgeven aan de SP Milieu Alarmlijn. SP kamerlid Cem Lacin is bij de start van de actieweek aanwezig. 

Lees verder
26 juni 2019

Vraagwijzer roept nog steeds vragen op: Motie van afkeuring voor wethouder Bert van Swam.

In de raadsvergadering van 20 juni kreeg wethouder Bert van Swam een motie van afkeuring aan de broek van de SP. De reden:  er is opnieuw geld nodig is om de boel recht te trekken, of met andere woorden, de Vraagwijzer te laten functioneren. De raad werd voorafgaande aan de vergadering overrompeld door het raadsvoorstel waarin Bert van Swam extra budget vroeg, in totaal 385.000 tot eind 2020.

Lees verder
28 maart 2019

SP stelt vragen in Tweede Kamer over Bert’s Animal Verhuur in Appeltern

Op 19 maart berichtte de Gelderlander over de plannen van Bert Roelofs van Bert’s Animal Verhuur om een dierentuin te beginnen in Appeltern.  Tot verbazing van de West Maas en Waalse SP staat de wethouder niet onwelwillend tegenover dit plan, ook al is de ondernemer in het verleden meermaals beboet wegens handelen tegen de regels. Bovendien zijn er vele bezwaren van omwonenden en van organisaties voor dierenwelzijn die het een doorn in het oog is hoe deze ondernemer met zijn dieren omgaat. Tot nog toe was er geen vergunning voor  dit dierverhuurbedrijf. De rol van de gemeente hierin lijkt dubieus te meer omdat het dierverhuurbedrijf al minimaal 12 jaar gedoogd wordt. Dat komt omdat deze ondernemer het trucje uithaalt om steeds opnieuw een vergunning aan te vragen. Het plan voor de dierentuin is namelijk niet nieuw en bestond in 2012 al.

Lees verder
6 december 2018

Kandidaat uit Appeltern hoog op provinciale kieslijst SP

Foto: SP West Maas en Waal

West Maas en Waal wordt bij de komende verkiezingen voor  de Provinciale Staten alleen vertegenwoordigd door kandidaten van de SP. Op 1 december hebben de  Gelderse SP-leden het verkiezingsprogramma en de kieslijst vastgesteld. De SP West Maas en Waal is trots op kandidaat Esther Portegies uit Appeltern die op nummer 6 staat. Zij is daarmee tot nu toe de enige kandidaat uit West Maas en Waal op een verkiesbare plaats.

Lees verder
23 oktober 2018

SP: Stop met giflozingen op de Waal

Foto: Diana van Olderen

Er worden door binnenvaartschepen grote hoeveelheden giftig benzeen geloosd tijdens het varen op de Waal. De SP maakt zich grote zorgen om de volksgezondheid, en dringt er bij de provincie op aan deze lozingen te stoppen.

Lees verder
18 oktober 2018

SP-afdelingen Rivierenland overhandigen protestkaarten aan AVRI

Foto: SP / www.westmaasenwaal.sp.nl

De afgelopen tijd is er door verschillende SP-afdelingen in Rivierenland stevig actie gevoerd richting de nieuwe plannen van de AVRI. De SP is bang dat het omgekeerd inzamelen tot meer afval naast containers leidt, zoals eerder al in andere gemeentes gebeurde waar het afvalsysteem veranderde. Daarnaast vindt de SP dat er in de plannen te weinig gedacht is aan ouderen, mindervaliden en zieken die niet altijd in staat zijn met hun afval te slepen. Ook produceren sommige van deze groepen nu eenmaal meer afval, waar ze weinig of niets aan kunnen doen (denk aan incontinentiemateriaal). De SP pleit daarom voor het uitstellen van het plaatsen van de ondergrondse containers, totdat er voor deze en andere problemen een goede oplossing gevonden is.

Lees verder

Pagina's