h
22 april 2017

SP houdt pleidooi voor begrijpelijke taal

Foto: SP West Maas en Waal

De fractie van de SP in West Maas en Waal heeft afgelopen donderdag 20 april een motie ingediend waarbij aandacht werd gevraagd voor meer begrijpelijke taal in brieven en formulieren van de gemeente. Inwoners vragen de hulpdienst van de SP namelijk regelmatig uitleg over brieven en formulieren die onleesbaar zijn en in onbegrijpelijke ambtenarentaal gesteld zijn. De motie werd ingetrokken nadat burgemeester Steenkamp toezegde de aanbevelingen mee te willen nemen in het communicatieplan wat binnenkort verschijnt.  

Lees verder
9 maart 2017

Daar lusten de honden geen brood van

Foto: wallpaperama

Alle aandachtige lezers van mijn dierenfabels die hadden verwacht dat er op korte termijn weer een stukje van mijn hand zou verschijnen, hebben even moeten wachten. Ik heb het bijzonder druk gehad de afgelopen 2 weken, want zoals u misschien wel weet er zijn verkiezingen en de tomaat moest ook gepromoot worden. Maar nu is het tijd voor het laatste gemeentenieuws. Op donderdag 23 februari was het weer flink bal in de raadszaal van het gemeentehuis want de raad moest beslissen over het heikele agendapunt de geurverordening. Eigenlijk moest daar gewoon staan ‘het voortbestaan van het plan ‘De Gouden Kans’, maar dat zou te veel bombarie opleveren dus werd gekozen voor een veel neutralere term dan bovengenoemde geurverordening. Want dat het bombarie opleverde daar kunt u van op aan.  

Lees verder
7 februari 2017

Oude bomen verplant je niet!

Bij de raadsvergadering van  26 januari heeft de SP aan wethouder van Swam een zogenoemde ‘waan van de dag vraag’ gesteld over de voorgenomen verplichte verhuizing van 20 bewoners van zorgcentrum Henricus in Wamel. Henricus stopt namelijk om bedrijfseconomische redenen met de huisvesting en de zorg voor mensen met een lichte zorgindicatie. Het huis is niet meer rendabel en de bewoners zullen het vertrouwde dorp moeten verlaten en noodgedwongen moeten verhuizen naar het Elisabeth in Beneden Leeuwen. De bewoners kregen hier de woensdag voor de raadsvergadering een brief over die zorgde voor onrust bij een deel van de bewoners. De SP vroeg aan de wethouder 1. Of hij op de hoogte was van deze verhuizing. 2. Wat hij er van vond, en 3. Of hij er iets aan kon doen. De wethouder zei dat hij niet op de hoogte was en dat hij er verder niets over kon zeggen. We moesten maar te rade gaan bij Zorgroep Maas en Waal, de beheerder van het Henricus. De Overige partijen, waaronder FD en VVD vonden dat er geen tamtam moest worden gemaakt want dan zou er maar paniek ontstaan. Vreemd, want de wethouder zou zich toch moeten bekommeren om het welzijn van alle inwoners, ook de bewoners van een zorgcentrum. De SP weet graag wat er in de gemeente speelt. Raadsleden Willeke van Ooijen en Gert Jan Joosen zijn daarom aanwezig geweest bij de informatie avond die op woensdagavond 1 februari plaats vond in het Henricus. Hans van Herwijnen, regiomanager bij Zorggroep Maas en Waal gaf een presentatie over de voorgenomen plannen. Hier uit bleek het volgende: 

Lees verder
28 januari 2017

Geen makke schapen!

Foto: duurzaamnieuws.nl

Geachte lezer, Kent u de term de dictatuur van de meerderheid? Dat is een uitdrukking die aangeeft dat een meerderheid weigert te luisteren naar een minderheid. In West Maas en Waal is deze uitdrukking zeer toepasselijk. Sinds jaar en dag is de FD West Maas en Waal in de raad de grootste partij. Dat ze de grootste zijn geworden is via een nogal ingewikkelde constructie tot stand gekomen. Over de manier waarop alle kleine dorpspartijtjes na de verkiezingen meteen bij elkaar klitten tot een grote dorpspartij, zijn ook vraagtekens bij te zetten. Maar alla. Laten we ons houden aan huidige zaken. De FD heeft een wethouder in het college, de heer van Swam. Deze wethouder heeft zorg en welzijn en nog een hele hoop andere gemeentezaken in zijn portefeuille. Maar die zorg, die kost hem de meeste hoofdbrekens. Vooral de huishoudelijke zorg, dat wil maar niet goedkomen. En als je dan ook nog eens de SP in de raad hebt zitten dan weet je al, dat geeft hommeles. De SP is namelijk de enige partij die zich druk maakt om de huishoudelijke zorg voor West Maas en Walers. Veel van die zorgvragers zijn namelijk ouderen en ouderen zijn een gemakkelijk slachtoffer, die durven niet snel te klagen want anders denken ze dat ze helemaal gekort worden. En dat ze gekort worden, daar kun je van op aan!

Lees verder
2 november 2016

Motie van wantrouwen tegen wethouder van Swam

Tijdens de raadsvergadering van 2 november waarin de begroting voor 2017 werd besproken heeft de SP een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder van Swam. De motie was gericht tegen het WMO beleid van de afgelopen jaren. Hieronder het betoog van fractievoorzitter Willeke van Ooijen. De motie werd verworpen door alle andere partijen in de raad. Dat is ook niet verwonderlijk want deze hebben het beleid altijd in grote lijnen gesteund en zijn nooit kritisch geweest op de wethouder. 

Lees verder
27 september 2016

De wandeling met/zonder Wethouder Hol

Foto: SP / glijbaan.ru

Wethouder Hol had in de raadsvergadering van 7 juli de SP uitgenodigd om samen met hem de staat en gebruiksvriendelijkheid van het speeltuintje aan de Clarevelt in Wamel te bekijken. Uiteraard waren de inwoners hierbij ook welkom.

Lees verder
21 juni 2016

Ontwikkelingen in de Thuiszorg Regio Rivierenland

In de afgelopen jaren heeft de SP regelmatig vragen gesteld over het beleid van de gemeente ten aanzien van de thuiszorg in Rivierenland. Op 28 januari jl. hield de SP hier zelfs een interpellatiedebat over.

Lees verder
10 juni 2016

SP ontvangt anonieme brief over gang van zaken bij Vraagwijzer

Onlangs heeft de SP West Maas en Waal een anonieme brief ontvangen van een medewerker over het reilen en zeilen bij Vraagwijzer. De schrijver (m/v) beklaagt zich in de brief over de gebrekkige bereikbaarheid en het bedroevende niveau van de ICT waarmee Vraagwijzer het moet doen.

Lees verder
1 juni 2016

Onderhoud en veiligheid speeltuintjes rammelt

Foto: SP / glijbaan.ru

De SP heeft diverse signalen ontvangen van de slechte staat van onderhoud en belabberde veiligheid van speeltoestellen in de gemeente West Maas en Waal. Wij hechten grote waarde aan een veilige en goed onderhouden speelplek voor onze kinderen.

Lees verder
10 mei 2016

UWV weigert ontslagaanvraag voor Axxicom medewerkers na succesvolle SP/FNV actie.

Het was een hele schok voor de 9 medewerkers van Axxicom toen ze op 1 maart in de Rosmolen in Beneden Leeuwen te horen kregen dat er bij het UWV ontslag voor hen was aangevraagd. Maar helemaal onverwacht was het ook niet. De tarieven die de gemeente West Maas en Waal Axxicom biedt voor de te leveren zorg zijn zo laag dat de thuiszorgorganisatie de benodigde uren voor een ‘schoon en leefbaar huis’ niet waar kan maken. Hierdoor zijn zorgvragers gekort in het aantal uren zorg en kunnen medewerkers hun contracturen niet vol maken. Dit op zich zou een reden voor ontslag kunnen zijn. Axxicom heeft echter onvoldoende rekening gehouden met de totale diensttijd die de dames voor de thuiszorg hebben gewerkt. Ook heeft Axxicom verzuimd om na te gaan of er mensen zijn die met een goede regeling vrijwillig willen vertrekken.

Lees verder

Pagina's