h
8 april 2015

Wethouder neemt geen verantwoordelijkheid voor Keukentafelgesprek

Tijdens de raadsvergadering van 2 april 2015 heeft de SP een motie ingediend waarin de wethouder gevraagd werd de verantwoordelijkheid te nemen voor een grondig Keukentafelgesprek. Tijdens het Keukentafelgesprek stelt een consulent van Vraagwijzer vast wat er aan zorg nodig is. Er wordt nu resultaatgericht gewerkt, dit betekent dat er in het Keukentafelgesprek niet meer wordt afgesproken hoeveel uur hulp iemand krijgt, maar wat het resultaat van de hulp moet zijn. Men krijgt dan de toekenning voor een 'schoon huis', in plaats van een aantal uren zorg.

Lees verder
8 april 2015

Motie SP over referendumverordening afgeschoten

Van bovenaf doordrukken zonder naar betrokkenen te luisteren is iets wat in de politiek nog steeds gebeurt. Dat geldt momenteel bijvoorbeeld voor de aanbeveling van de commissie Sterk Bestuur om de gemeente West Maas en Waal te laten fuseren met Druten en Beuningen. Toen eind 2014 de commissie Sterk Bestuur de gemeente West Maas en Waal bezocht, spraken bijna alle fracties, met uitzondering van CDA en Sociaal Maas en Waal, zich uit tegen een herindeling.

Lees verder
8 april 2015

Forse huurverhoging van de baan in West Maas en Waal

Over enkele weken valt 'ie bij menig huurder weer in de bus: de brief van de woningstichting met daarin het 'voorstel voor huurverhoging'. De afgelopen jaren is de huur absurd snel gestegen (tot wel 10% in twee jaar tijd) en dit bracht veel huurders in de financiële zorgen. De SP is blij dat voor dit jaar de forse huurverhoging is afgewenteld. Dit jaar zullen de huren van woningen, in eigendom van Ws De Kernen, slechts met 1% stijgen. Enkel de mensen met een inkomen hoger dan € 43.786,- zullen te maken krijgen met een huursverhoging van 3,5%. Dit blijft natuurlijk een forse aanslag op je budget.

Lees verder
23 maart 2015

SP stemmers bedankt!

Afgelopen woensdag 18 maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Een belangrijke verkiezing, want de gekozen Statenleden kiezen 26 mei aanstaande op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

Lees verder
16 maart 2015

Manon Rekent Af

Foto: Ed v.d. Schaft

Mijn naam is Manon Reijnen en ik ben actief lid van de SP. Regelmatig schuif ik aan als adviseur bij bestuurs- en fractievergaderingen. Daarnaast organiseer en presenteer ik het politiek cafe Tûttel. Ik sta op plaats 31 op de lijst van de provinciale statenverkiezingen van Gelderland. Samen met mijn partner werk ik in het dagelijks leven op onze zorgboerderij in Wamel. Wij werken met mensen met psychiatrische-, verslavings- en/of gedragsproblematiek. Een doelgroep waar weinig plaats en weinig zorg voor is. Zeker na de transitie en de grote bezuinigingen die nu plaatsvinden.
Ook ben ik voorzitter van de Stichting Platform gehandicapten West Maas en Waal. De stichting komt op voor de belangen van alle mensen met een beperking binnen onze gemeente. Dit in de ruimste zin van het woord. Of het nu gaat om voorlichting, hulp of advies. De stichting staat voor iedereen met een zorgvraag klaar.

Lees verder
12 maart 2015

Herman Rekent Af

Foto: Ed v.d. Schaft

Mijn naam is Herman van Ooijen en ik ben organisatiesecretaris van de SP in West Maas en Waal. Ik sta op plaats 24 van de lijst voor de Provinciale Staten Verkiezingen.  Mijn leeftijd is 59 jaar, ik ben gehuwd met Willeke, misschien wel bekend bij een aantal van  jullie. Zij is gemeenteraadslid voor de SP in West Maas en Waal. Wij hebben twee dochters die beide nog studeren.

Lees verder
6 maart 2015

3e editie café Tûttel geslaagd

Het was weer een gezellige boel afgelopen zondagmiddag in café De Bever te Beneden Leeuwen. De poster die dit evenement aankondigde met de 2 boksende burgemeesters schepte hoge verwachtingen. Maar mensen die dachten dat het een bloedige strijd zou worden tussen de 2 burgervaders kwamen bedrogen uit.

Lees verder
6 maart 2015

SP stelt vragen over de slechte bereikbaarheid van Vraagwijzer

In de jongste raadsvergadering van 4 maart jl. heeft de SP vragen gesteld naar aanleiding van berichten die wij kregen over de slechte bereikbaarheid van Vraagwijzer. 

Lees verder
6 maart 2015

Opening uitdeelpunt Voedselbank Beneden Leeuwen

Op dinsdag 3 maart jl. om 13:30 uur is het uitdeelpunt van de voedselbank te Beneden Leeuwen geopend door onze wethouder Bert van Swam. Na enkele toespraken van de heer Oostveen van de Voedselbank Tiel, onze wethouder Bert van Swam en initiatiefnemer Herman van Ooijen, ging wethouder van Swam een krat met boodschappen uit de koelaanhangwagen halen. Deze werd naar binnen gebracht en op een tafel gezet. Met deze handeling was het uitdeelpunt geopend.

Lees verder
19 februari 2015

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 18 MAART 2015

Foto: SP / SPnet

Voor veel mensen is de provincie een ver van mijn bed show. Deze keer zijn de verkiezingen voor de Provincie juist heel belangrijk. De Statenleden voor de provincie kiezen namelijk de Eerste Kamer. We hebben met de zorgwet gezien dat de Eerste Kamer zeker geen papieren tijger is. Dat geldt natuurlijk helemaal wanneer de SP daar met een flinke fractie vertegenwoordigd wordt. Dus zorg dat we NEE kunnen zeggen tegen RUTTE 2 en help mee deze campagne voor de SP tot een succes te maken. 

Lees verder

Pagina's