h
16 maart 2015

Manon Rekent Af

Foto: Ed v.d. Schaft

Mijn naam is Manon Reijnen en ik ben actief lid van de SP. Regelmatig schuif ik aan als adviseur bij bestuurs- en fractievergaderingen. Daarnaast organiseer en presenteer ik het politiek cafe Tûttel. Ik sta op plaats 31 op de lijst van de provinciale statenverkiezingen van Gelderland. Samen met mijn partner werk ik in het dagelijks leven op onze zorgboerderij in Wamel. Wij werken met mensen met psychiatrische-, verslavings- en/of gedragsproblematiek. Een doelgroep waar weinig plaats en weinig zorg voor is. Zeker na de transitie en de grote bezuinigingen die nu plaatsvinden.
Ook ben ik voorzitter van de Stichting Platform gehandicapten West Maas en Waal. De stichting komt op voor de belangen van alle mensen met een beperking binnen onze gemeente. Dit in de ruimste zin van het woord. Of het nu gaat om voorlichting, hulp of advies. De stichting staat voor iedereen met een zorgvraag klaar.

Lees verder
12 maart 2015

Herman Rekent Af

Foto: Ed v.d. Schaft

Mijn naam is Herman van Ooijen en ik ben organisatiesecretaris van de SP in West Maas en Waal. Ik sta op plaats 24 van de lijst voor de Provinciale Staten Verkiezingen.  Mijn leeftijd is 59 jaar, ik ben gehuwd met Willeke, misschien wel bekend bij een aantal van  jullie. Zij is gemeenteraadslid voor de SP in West Maas en Waal. Wij hebben twee dochters die beide nog studeren.

Lees verder
6 maart 2015

3e editie café Tûttel geslaagd

Het was weer een gezellige boel afgelopen zondagmiddag in café De Bever te Beneden Leeuwen. De poster die dit evenement aankondigde met de 2 boksende burgemeesters schepte hoge verwachtingen. Maar mensen die dachten dat het een bloedige strijd zou worden tussen de 2 burgervaders kwamen bedrogen uit.

Lees verder
6 maart 2015

SP stelt vragen over de slechte bereikbaarheid van Vraagwijzer

In de jongste raadsvergadering van 4 maart jl. heeft de SP vragen gesteld naar aanleiding van berichten die wij kregen over de slechte bereikbaarheid van Vraagwijzer. 

Lees verder
6 maart 2015

Opening uitdeelpunt Voedselbank Beneden Leeuwen

Op dinsdag 3 maart jl. om 13:30 uur is het uitdeelpunt van de voedselbank te Beneden Leeuwen geopend door onze wethouder Bert van Swam. Na enkele toespraken van de heer Oostveen van de Voedselbank Tiel, onze wethouder Bert van Swam en initiatiefnemer Herman van Ooijen, ging wethouder van Swam een krat met boodschappen uit de koelaanhangwagen halen. Deze werd naar binnen gebracht en op een tafel gezet. Met deze handeling was het uitdeelpunt geopend.

Lees verder
19 februari 2015

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 18 MAART 2015

Foto: SP / SPnet

Voor veel mensen is de provincie een ver van mijn bed show. Deze keer zijn de verkiezingen voor de Provincie juist heel belangrijk. De Statenleden voor de provincie kiezen namelijk de Eerste Kamer. We hebben met de zorgwet gezien dat de Eerste Kamer zeker geen papieren tijger is. Dat geldt natuurlijk helemaal wanneer de SP daar met een flinke fractie vertegenwoordigd wordt. Dus zorg dat we NEE kunnen zeggen tegen RUTTE 2 en help mee deze campagne voor de SP tot een succes te maken. 

Lees verder
13 februari 2015

Vastbijten, schudden en niet meer los laten!

De laatste tijd is de fractie van de SP in de West Maas en Waals gemeenteraad nogal veel aan het woord geweest. Dit heeft niet in de laatste plaats te maken met de onderwerpen die op de agenda stonden. Participatiewet, re-integratie, mensen laten werken zonder loon, armoedebeleid, dat zijn geen onderwerpen waarbij de SP-fractie haar mond houdt. Ook worden onze raadsleden regelmatig gebeld door inwoners met de vraag om hier of daar aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld vermeende vriendjespolitiek en onheuse bejegening van inwoners. Hier kunnen we niet altijd op in gaan, maar wanneer we deze vragen langs onze meetlat (menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) leggen en de vraag of opmerking kan deze toets doorstaan, dan moet het toch raar lopen als we er niets mee doen. We zijn per slot van rekening dankzij de steun van onze inwoners in de raad beland en willen onze slogan, ‘Waakhond nodig, SP lijst 8’, waarmaken.

Lees verder
31 januari 2015

SP motie 'Geen actieve politici op het stembureau' van tafel geveegd

De SP meent dat actieve politici (wethouders, raadsleden, fractievolgers en bestuursleden) geen lid kunnen zijn van een stembureau in de gemeente West Maas en Waal. Zij worden vanwege hun activiteiten op sociale media, berichtgeving van raadsvergaderingen in de lokale media, foto's en (verkiezings-) activiteiten in de gemeente steeds herkenbaarder voor de inwoners van onze gemeente. Hierdoor kan de kiezer, bewust danwel onbewust, in zijn of haar politieke keuze worden beïnvloedt. Deze beïnvloeding, en zelfs de schijn hiervan, moet ten alle tijde worden voorkomen. De stembureau's dienen politiek neutraal te zijn. Deze neutraliteit wordt teniet gedaan als er actieve politici zitting nemen in een stembureau.

Lees verder
17 januari 2015

SP stelt vragen over 'onzintips' op vraagwijzer

Foto: Willeke van Ooijen / foto van Gelderlander

De SP is stomverbaasd over de tips voor zorg en gezondheid die op de vernieuwde vraagwijzer www.vraagwijzerwestmaasenwaal.nl worden aangeboden. In november ontstond er nogal wat ophef in de media over deze tips die de gemeente Groningen op wij.groningen.nl had geplaats. Nu blijkt dat West Maas en Waal deze tips een op een heeft overgenomen. De tips waar het over gaat zijn ronduit denigrerend van toonzetting en doen het voorkomen alsof mensen zelf niet kunnen nadenken. 

Lees verder
17 januari 2015

SP on tour

Foto: Willeke van Ooijen / www.westmaasenwaal.sp.nl

Ook in 2015 komt de SP naar u toe! Op vrijdag 16 januari was de SP aanwezig op de weekmarkt in Beneden Leeuwen voor een lekker kopje tomatensoep of gewoon een praatje. Heeft u ons gemist? U komt ons vast nog wel tegen in West Maas en Waal of Druten al of niet met tomatensoep. Wilt u informatie of gewoon uw verhaal kwijt? Schroom niet om ons aan te spreken! U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen via deze website of via telefoonnummer 0644207088 of 0487501694

Lees verder

Pagina's