h
6 maart 2015

Opening uitdeelpunt Voedselbank Beneden Leeuwen

Op dinsdag 3 maart jl. om 13:30 uur is het uitdeelpunt van de voedselbank te Beneden Leeuwen geopend door onze wethouder Bert van Swam. Na enkele toespraken van de heer Oostveen van de Voedselbank Tiel, onze wethouder Bert van Swam en initiatiefnemer Herman van Ooijen, ging wethouder van Swam een krat met boodschappen uit de koelaanhangwagen halen. Deze werd naar binnen gebracht en op een tafel gezet. Met deze handeling was het uitdeelpunt geopend.

Lees verder
19 februari 2015

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 18 MAART 2015

Foto: SP / SPnet

Voor veel mensen is de provincie een ver van mijn bed show. Deze keer zijn de verkiezingen voor de Provincie juist heel belangrijk. De Statenleden voor de provincie kiezen namelijk de Eerste Kamer. We hebben met de zorgwet gezien dat de Eerste Kamer zeker geen papieren tijger is. Dat geldt natuurlijk helemaal wanneer de SP daar met een flinke fractie vertegenwoordigd wordt. Dus zorg dat we NEE kunnen zeggen tegen RUTTE 2 en help mee deze campagne voor de SP tot een succes te maken. 

Lees verder
13 februari 2015

Vastbijten, schudden en niet meer los laten!

De laatste tijd is de fractie van de SP in de West Maas en Waals gemeenteraad nogal veel aan het woord geweest. Dit heeft niet in de laatste plaats te maken met de onderwerpen die op de agenda stonden. Participatiewet, re-integratie, mensen laten werken zonder loon, armoedebeleid, dat zijn geen onderwerpen waarbij de SP-fractie haar mond houdt. Ook worden onze raadsleden regelmatig gebeld door inwoners met de vraag om hier of daar aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld vermeende vriendjespolitiek en onheuse bejegening van inwoners. Hier kunnen we niet altijd op in gaan, maar wanneer we deze vragen langs onze meetlat (menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) leggen en de vraag of opmerking kan deze toets doorstaan, dan moet het toch raar lopen als we er niets mee doen. We zijn per slot van rekening dankzij de steun van onze inwoners in de raad beland en willen onze slogan, ‘Waakhond nodig, SP lijst 8’, waarmaken.

Lees verder
31 januari 2015

SP motie 'Geen actieve politici op het stembureau' van tafel geveegd

De SP meent dat actieve politici (wethouders, raadsleden, fractievolgers en bestuursleden) geen lid kunnen zijn van een stembureau in de gemeente West Maas en Waal. Zij worden vanwege hun activiteiten op sociale media, berichtgeving van raadsvergaderingen in de lokale media, foto's en (verkiezings-) activiteiten in de gemeente steeds herkenbaarder voor de inwoners van onze gemeente. Hierdoor kan de kiezer, bewust danwel onbewust, in zijn of haar politieke keuze worden beïnvloedt. Deze beïnvloeding, en zelfs de schijn hiervan, moet ten alle tijde worden voorkomen. De stembureau's dienen politiek neutraal te zijn. Deze neutraliteit wordt teniet gedaan als er actieve politici zitting nemen in een stembureau.

Lees verder
17 januari 2015

SP stelt vragen over 'onzintips' op vraagwijzer

Foto: Willeke van Ooijen / foto van Gelderlander

De SP is stomverbaasd over de tips voor zorg en gezondheid die op de vernieuwde vraagwijzer www.vraagwijzerwestmaasenwaal.nl worden aangeboden. In november ontstond er nogal wat ophef in de media over deze tips die de gemeente Groningen op wij.groningen.nl had geplaats. Nu blijkt dat West Maas en Waal deze tips een op een heeft overgenomen. De tips waar het over gaat zijn ronduit denigrerend van toonzetting en doen het voorkomen alsof mensen zelf niet kunnen nadenken. 

Lees verder
17 januari 2015

SP on tour

Foto: Willeke van Ooijen / www.westmaasenwaal.sp.nl

Ook in 2015 komt de SP naar u toe! Op vrijdag 16 januari was de SP aanwezig op de weekmarkt in Beneden Leeuwen voor een lekker kopje tomatensoep of gewoon een praatje. Heeft u ons gemist? U komt ons vast nog wel tegen in West Maas en Waal of Druten al of niet met tomatensoep. Wilt u informatie of gewoon uw verhaal kwijt? Schroom niet om ons aan te spreken! U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen via deze website of via telefoonnummer 0644207088 of 0487501694

Lees verder
17 december 2014

SP geeft advies aan wethouder over kinderarmoede

De laatste jaren is in Nederland de armoede sterk toegenomen. In 2012 leefden ruim 550.000 huishoudens in armoede waarvan 367.000 kinderen. Inmiddels zijn dat bijna 400.000 kinderen, wat betekent dat 1 op de 9 kinderen in armoede leeft. Voor West Maas en Waal zijn dat ruim 1000 personen (ongeveer 500 huishoudens), die onder de armoedegrens leven. Hiervan zijn 200 kinderen de dupe! (Bron CBS 2012) 200 kinderen die misschien zonder ontbijt naar school gaan, geen vriendjes thuis uitnodigen. Kinderen die niet kunnen sporten omdat de contributie niet betaald kan worden. Kinderen die nu dus al op allerlei terreinen een achterstand hebben op hun leeftijdsgenootjes. De SP vindt dat dit niet kan en verzet zich 100% tegen bezuinigingen op armoedebeleid.

Lees verder
17 december 2014

Referendum is dé oplossing voor vraagstuk toekomstige samenwerking

Foto: SP

Er is de laatste dagen veel onrust ontstaan nadat de samenwerking tussen Buren, Neder-Betuwe en West Maas en Waal tot een einde is gekomen. In de raadsvergadering van 12 december kon wethouder Ton de Vree nog geen helder antwoord geven op de vele vragen die de breuk heeft opgeroepen. De antwoorden riepen juist een hoop tegenvragen op. Vooral op de vraag hoe het mis heeft kunnen lopen, kwam maar geen duidelijk antwoord. Dooddoeners zoals ‘in een huwelijk kan het ook mis gaan’ en ‘er was gewoon geen basis van vertrouwen’ moesten de raadsleden tevreden stellen. De SP is van mening dat je alleen kunt leren van je fouten als je deze ook erkent en bereid bent om aan een oplossing te werken. Het leergeld waar de wethouder over spreekt heeft de gemeente naar schatting 1.5 ton gekost! Dat is veel geld voor een leerproces wat volledig afgewenteld wordt op onze inwoners. Wanneer de coalitie van FD en VVD in het verleden wat beter naar de inwoners had geluisterd, dan waren ze tot de conclusie gekomen dat samenwerken met ‘de overkant’ een heilloze missie is.

Lees verder
12 december 2014

SP is tegen onmenselijk strafbeleid

Foto: SP

Als het aan de partijen van de coalitie ligt zitten gezinnen van uitkeringsgerechtigden die in de fout gaan voor straf een maand of langer zonder inkomen. Een amendement om deze boete uit te smeren over een half jaar haalde het donderdag 11 november tijdens de raadsvergadering niet.

Lees verder
1 december 2014

Jaarlijkse inzamelactie voedselbank zeer groot succes

Zaterdag 29 november is de SP gestart met haar jaarlijkse inzamelactie voor de voedselbank Tiel en West Maas en Waal. Om half 9 's morgens vroeg waren de eerste SP ers onder aanvoering van Herman van Ooijen al in touw. De mensen die boodschappen kwamen doen bij de Jumbo in Beneden Leeuwen werden gevraagd enkele levensmiddelen te doneren. Om half 7 's avonds was de opbrengst een gigantisch aantal van 15 volle winkelwagens. Al deze artikelen worden aankomende week naar de voedselbank gebracht waarna ze op de juiste plaats terecht komen.

Lees verder

Pagina's