h
16 maart 2014

SP start meldpunt huurproblemen.

In het najaar van 2013 heeft de SP een huurenquête gehouden in alle dorpen van onze gemeente. Op 8 november waren bijna 40 bewoners aanwezig bij een openbare avond in Wamel, waar de huurenquête werd aangeboden aan twee bestuursleden van woningbouwcorporatie de Kernen. Tijdens de enquête zijn onderhoudsproblemen en vocht- en schimmelproblemen in onder andere de Poortstraat en de Saarskampen in Wamel en het Gement in Alphen aan het licht gekomen. Deze zijn op de openbare avond onder de aandacht gebracht van  de bestuursleden van de Kernen. Helaas is er tot nu toe niets aan gedaan. Dit terwijl onderhoud niet meer wordt gepleegd, maar de huurverhoging  wel gewoon door gaat. Wij zijn van mening dat een en ander niet te rijmen valt.

Lees verder
20 februari 2014

De SP vindt: raadsleden in stembureaus één grote poppenkast

In West Maas en Waal is het de gewoonste zaak van de wereld dat een wethouder samen met een of twee (raads) leden van zijn partij in het stembureau zit. En nog in het eigen dorp ook! De SP is hier fel op tegen. Lees hieronder de brief aan het college van B&W.

Lees verder
12 februari 2014

SP legt 'eerste steen' dorpsplein Wamel

Op zaterdag 8 februari kleurde de parkeerplaats voor het VTC in Wamel even rood. De SP vroeg aandacht voor een van de punten uit het verkiezingsprogramma: "Elk dorp hoort een centraal gelegen ontmoetingsplaats te hebben, bijvoorbeeld een dorpsplein. Hier kunnen evenementen plaatsvinden en markten gehouden worden. Deze plek moet goed toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle inwoners. Hierbij is aandacht voor bestrating en presentatie."

Lees verder
3 februari 2014

Eerste politiek café SP West Maas en Waal groot succes!

Zondagmiddag 2 februari 2014:  café Bar@bas, bekend door vernieuwende initiatieven, kleurt rood van de SP vlaggen en borden. De SP West Maas en Waal houdt hier de campagne aftrap met een Politiek Café genaamd Tûttel. Dit bleef niet onopgemerkt, getuige de kop in de Gelderlander van 3 februari: Haan kraait in Laauwe. (Klik hier voor het artikel).
Lees verder
17 januari 2014

Bij de eerste gelegenheid links af...!

Het verkiezingsprogramma 2014-2018, van de SP West Maas en Waal heeft de titel : Bij de eerste gelegenheid links af...! Wilt u ook dat West Maas en Waal 100% sociaal wordt, stem dan SP. Klik hier voor ons verkiezingsprogramma

Lees verder
18 december 2013

Supergemeente Nee, samenwerken oké!

Lees hieronder het opinistuk over herindeling dat op 18-12-2014 in de Gelderlander verscheen.

Lees verder
13 december 2013

Kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend!

Tijdens de ledenraadvergadering van de SP west Maas en Waal die woensdag 11 december jl. gehouden is, hebben de leden beslist wie er kandidaat worden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De lijsttrekker was al bekend. Dat is Willeke van Ooijen uit Wamel. De nummer twee op lijst is Geert de Jong uit Alphen en op drie staat Gert Jan Joosen uit Wamel. De Vierde plek op de lijst wordt bezet door Marcel Bach uit Beneden Leeuwen. De vijfde kandidaat is Manon Reijnen uit Wamel. Op zes staat Theo van Aalst, Maasbommel en op zeven Erik van der Eijk uit Beneden Leeuwen. De plaatsen acht t/m veertien worden bezet door: Gerard Kooijmans uit Dreumel, Arnold van Zwam uit Boven Leeuwen, Jesse Rubrech uit Beneden Leeuwen, Frank Wulms uit Maasbommel, Tonnie van Maurik uit Beneden Leeuwen, Roos van Hest uit Wamel en Herman van Ooijen uit Wamel. Jesse, Tonnie, Frank en Theo waren op het moment van de foto niet aanwezig.

Lees verder
24 november 2013

SP weer op de bres voor voedselbank

Net als een jaar geleden heeft de SP West Maas en Waal een inzamelingsactie georganiseerd voor de voedselbank in Tiel.  Vrijwilligers van de SP hebben op zaterdag 23 november bij de JUMBO in Dreumel aan winkelende klanten gevraagd om een of meerdere artikelen uit hun boodschappenkar te geven aan de voedselbank. Dit leverde een geweldig aantal van 9 volle karren op die tot de rand toe gevuld waren.  De SP bedankt de winkelende klanten voor hun gulle gaven en de JUMBO voor de gastvrijheid op het parkeerterrein.

Lees verder
19 november 2013

Openbare Avond SP over huren was een succes

De openbare avond ‘Stop de Huurexplosie’ die door de SP West Maas en Waal werd georganiseerd op vrijdag acht november j.l. is goed bezocht. Ruim 35 verontruste en ontevreden huurders konden in discussie gaan met de directeur van de woningstichting, Marinus Kempe en manager wonen Jan Boot. Paulus Jansen, tweede Kamerlid van de SP heeft toegelicht in hoeverre de bezuinigingen van het kabinet invloed hebben op het huurbeleid van de Kernen in West Maas en Waal.

Lees verder
26 september 2013

SP kiest Willeke van Ooijen uit Wamel

Tijdens de ledenraadsvergadering op 24 september j.l. is Willeke van Ooijen unaniem gekozen als lijsttrekker voor de SP West Maas en Waal.Partijraad juni

Lees verder

Pagina's