h
31 augustus 2018

Ontspringen onze wethouders de AVRI-dans?

Afgelopen weken heeft iedereen een kaartje in de bus gehad met daarop de plaats waar de container komt te staan waar het restafval in moet. Aanvullend heeft de  AVRI op de website een kaart geplaatst met daarop alle ondergrondse containers in West Maas en Waal. Hierop worden de grenzen in het blauw aangegeven van het inzamelgebied. Valt de woning er binnen dan moet je het afval wegbrengen, valt de woning buiten de blauwe grens, dan blijft alles bij het oude en wordt de kliko opgehaald door de AVRI.

Lees verder
20 augustus 2018

Inwoners Alphen maken zich zorgen over slibstort

Foto: Burgercollectief Dreumelse Waard / Burgercollectief Dreumelse Waard

Na verontrustende berichten over de stort van vervuild slib uit het buitenland in zandafgravingen in Nederland heeft de SP West Maas en Waal op dinsdag 10 juli een bijeenkomst gehouden in dorpshuis De Hucht in Alphen. De bijeenkomst die door ongeveer 100 inwoners werd bezocht had tot doel om te informeren over de slibstort in ontzandingsgebied Over de Maas bij Alphen en Dreumel. Ook waren Paul Kusters van de SP-fractie in de provincie en Cem Lacin Tweede Kamerlid voor de SP aanwezig. Zij maakten duidelijk dat inwoners zelf nog veel kunnen doen om de stort van vuil slib tegen te gaan. Tijdens de bijeenkomst bleek dat veel inwoners ongerust zijn over wat er precies is gestort. “In eerste instantie willen inwoners dan ook weten wat er precies is gestort en wie er verantwoordelijk voor is”, licht SP raadslid Willeke van Ooijen toe. “Waar we daarna voor moeten gaan zorgen is dat de stortingen van vervuild slib niet meer plaatsvinden”.

Lees verder
2 juli 2018

SP STELT VRAGEN OVER SLIBDUMPING IN GELDERLAND

SP-Statenlid Paul Kusters heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de stort van slib in Gelderland. Eind mei berichtte de Gelderlander over buitenlands slib en drijfvuil bij het verondiepingsproject Over de Maas, nabij Dreumel. Omwonenden maken zich grote zorgen over de gevolgen voor milieu en gezondheid. De SP wil van gedeputeerde Staten weten hoe de provincie toezicht houdt op slibstort.

Lees verder
2 juli 2018

Bijeenkomst over vervuilde Slibstort in “Over de Maas”

Foto: Burgercollectief Dreumelse Waard / Burgercollectief Dreumelse Waard

Uitnodiging dinsdag 10 juli.
Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst  in Alphen over de situatie met vervuild slib in het ontzandingsgebied “Over de Maas” bij Alphen en Dreumel.

Lees verder
18 juni 2018

Gemeenteraad West Maas en Waal keurt begroting AVRI af

Foto: SP West Maas en Waal

In de raadsvergadering van 7 juni is een voorstel van de SP om de begroting van de AVRI af te keuren unaniem aangenomen. Dit betekent dat wethouder Ton de Vree op pad wordt gestuurd om dit aan het bestuur van de AVRI mede te delen. Wij weten inmiddels dat ook de gemeente Tiel tegen de begroting heeft gestemd. Wat de andere gemeentes doen is nog onbekend. 

Lees verder
14 juni 2018

SP West Maas en Waal schakelt 2e kamerlid in bij stort vervuild slib in project Over de Maas

Dankzij de inspanningen van de SP, het Burgercollectief Dreumelse Waard en oplettende inwoners van Alphen en Dreumel is er op 14 juni een 2e kamerdebat geweest over vervuilde slibstort in onder andere Alphen en Dreumel.  

Lees verder
27 mei 2018

SP sluit zich aan bij protest tegen ondergronds inzamelen AVRI in Rivierenland

Foto: SP West Maas en Waal

Ongetwijfeld heeft u de afgelopen weken de berichtgeving over het ondergronds inzamelen en de tariefverhoging van de AVRI gevolgd. Op de sites van De Gelderlander editie Maas en Waal, editie Rivierenland en CulemborgZo.nl was te lezen dat veel inwoners, net als het gemeentebestuur van Tiel en West Maas en Waal, tegen dit plan zijn. Om de krachten te bundelen en de mogelijkheden te verkennen heeft de SP al op 14 mei een brief gestuurd naar raadsleden en besturen van seniorenverrenigingen in West Maas en Waal. Van deze laatste heeft de SP positieve reactie ontvangen. Twee raadsleden van de FD reageerden negatief op persoonlijke titel. Hoewel wij nog wachten op andere, hopelijk positieve reacties, hebben wij besloten om vast contact op te nemen met tegenstanders in de andere gemeenten. Hieronder vindt u de brief aan de raadsleden en seniorenverenigingen. 

Lees verder
25 maart 2018

Kiezers bedankt!

Foto: SP West Maas en Waal

De Sp is er trots op dat wij dankzij uw steun onze twee zetels hebben weten te behouden. Wij mogen u weer vier jaar vertegenwoordigen en gaan knokken voor:

Lees verder
20 maart 2018

Ga Stemmen!

Foto: SP Beuningen

Ik wil het met u hebben over verantwoordelijkheid. De afgelopen vier jaar heeft de SP de raad en het college heel vaak moeten wijzen op verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat iedereen die dat wil in West Maas en Waal kan blijven wonen, grote beurs of kleine beurs. Verantwoordelijkheid om initiatieven te nemen en te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. Of verantwoordelijkheid nemen zodat iedereen de goede zorg krijgt die hij nodig heeft. Of de verantwoordelijkheid om een vuist te maken tegen de AVRI en te zeggen dat wij die ondergrondse  containers echt niet willen. Verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat mensen met een beperking en afstand tot de Arbeidsmarkt de nodige begeleiding krijgen. Verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er niemand aan de kant staat. Ook u bent verantwoordelijk, want het hangt van u af of het bestuur van de gemeente de juiste beslissingen gaat nemen in uw belang! De SP wil in ieder geval die verantwoordelijkheid graag nemen. Wij beloven niet alleen vóór de verkiezingen maar doen ook ná de verkiezingen. Dus daarom: Als u wilt dat  uw stem ook na 21 maart nog iets waard is, Stem SP lijst 3 

Lees verder
20 maart 2018

SP wil dorpsbanen in West Maas en Waal

Foto: SP West Maas en Waal

De SP presenteert daags voor de verkiezingen een plan om verdringing van arbeid te voorkomen en mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Door de participatiewet worden mensen die nu een bijstandsuitkering hebben gedwongen om verplicht vrijwilligerswerk te doen met behoud van uitkering. Dit leidt tot een draaideurpolitiek met baantjes die niet tot vast werk leiden. Bovendien verdwijnen hierdoor de echte banen.

Lees verder

Pagina's