h

Gemeenteraad West Maas en Waal keurt begroting AVRI af

18 juni 2018

Gemeenteraad West Maas en Waal keurt begroting AVRI af

Foto: SP West Maas en Waal

In de raadsvergadering van 7 juni is een voorstel van de SP om de begroting van de AVRI af te keuren unaniem aangenomen. Dit betekent dat wethouder Ton de Vree op pad wordt gestuurd om dit aan het bestuur van de AVRI mede te delen. Wij weten inmiddels dat ook de gemeente Tiel tegen de begroting heeft gestemd. Wat de andere gemeentes doen is nog onbekend. 

Waarom zijn wij met dit voorstel gekomen? De plannen voor het ondergronds inzamelen van huisvuil worden in deze begroting uitgelegd. De AVRI wil namelijk dat inwoners zoveel mogelijk huisvuil gaan scheiden. GFT, plastic en papier worden opgehaald, maar restafval moet voortaan in zakjes weggebracht worden naar een vuilcontainer. Voor elke storting gaat de inwoner €1,85 betalen voor 30 liter (Om een vergelijking te maken: een grote container is 230 liter). De bedoeling van het scheiden is dat er minder restafval is. Helaas betekent dit wel dat de AVRI minder inkomsten krijgt en dat daardoor de tarieven juist hoger worden. De SP vindt het raar dat wanneer mensen zich inspannen om minder restafval te krijgen, ze daarvoor meer moeten betalen. Gelukkig vond de rest van de gemeenteraad dat ook en steunden ze het voorstel van de SP. De wethouder moet dus terug naar de AVRI om het standpunt van West Maas en Waal duidelijk te maken. 

Bent u het ook eens met ons? Dan kunt u ook een reactie geven op de site van de AVRI door hier te klikken. Let op: doe dit wel vóór 28 juni. Dan is namelijk de vergadering van het AVRI bestuur waarop de begroting wordt vastgesteld. 

Inwoners van West Maas en Waal, laat merken dat u tegen het ondergronds inzamelen bent! 

Hieronder vindt u de brief die de SP al eerder schreef naar seniorenverenigingen en raadsleden. 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier