h

Raad waar is uw ruggengraat

10 november 2020

Raad waar is uw ruggengraat

Nu het hele land op zijn kop staat en de beperkingen ondervindt die COVID19 ons oplegt, is er één kleine gemeente die koppig standhoudt. De gemeenteraad van West Maas en Waal heeft namelijk besloten dat de jaarlijkse begrotingsvergadering fysiek moet plaatsvinden, dus met 17 raadsleden, 1 griffier, 1 burgemeester en 4 wethouders. Een samenkomst van 23 personen, daags na de persconferentie waarbij Rutte opriep om thuis te blijven en niet in groepen bij elkaar te komen. Waarom de gemeenteraad dan toch in al haar ‘wijsheid’ beslist om fysiek te vergaderen is voor de SP een raadsel. 

Hoewel er een noodverordening is die dit mogelijk maakt vindt de SP-fractie dit niet te verkopen tegenover de inwoners die zich aan alle maatregelen moeten houden. Bovendien leidt het ertoe dat gekozen volksvertegenwoordigers die door Corona noodgedwongen thuis moeten blijven, niet van hun democratisch recht gebruik kunnen maken. 

Daarom heeft de SP een voorstel gedaan om de vergadering toch online te laten plaatsvinden. De meerderheid van de raad was hier niet voor te vinden, met het gevolg dat in ieder geval de SP niet deel kan nemen aan deze vergadering. 

West Maas en Waal is niet een gemeente die moedig standhoudt maar een gemeente die koppig is. Koppigheid gaat meestal niet gepaard met wijsheid in tegenstelling tot moed. Wij hadden de gemeente graag wat moediger gezien toen ontdekt werd dat er afval in Over de Maas gestort werd. Wij hadden de gemeente ook graag wat moediger gezien toen de AVRI besloot dat wij ons afval voortaan zelf naar containers moesten brengen. En ook toen het rijk besloot dat het allemaal wel wat minder kon met de WMO en de thuiszorg hadden wij graag gezien dat de gemeente zich wat opstandiger had opgesteld. En tot slot, nu er een begrotingstekort is ontstaan door alle bezuinigingen die het rijk ons oplegt, vooral nu hadden wij graag gezien dat de gemeenteraad ruggengraat had getoond door nu eens géén kloppende begroting in te dienen en de lasten niet af te wentelen op onze inwoners. 

De SP had namelijk willen voorstellen dat de gemeente het lef had gehad om de kont tegen de krib te gooien en duidelijk te maken aan het rijk en provincie dat na jarenlang bezuinigen er geen vlees meer op de botten zit. Door dit signaal af te geven en het begrotingstekort niet af te wentelen op de verhoging van OZB, hondenbelasting en andere maatregelen die onze inwoners treffen, had de gemeente de moed getoond die onze inwoners verdienen. 

 

Willeke van Ooijen en Gert Jan Joosen, fractie SP West Maas en Waal

Reactie toevoegen

U bent hier