h

SP roept inwoners op om Kamerleden opnieuw te mailen over granuliet.

1 mei 2020

SP roept inwoners op om Kamerleden opnieuw te mailen over granuliet.

Foto: SP

B“Het storten van Granuliet is geen gelopen race en het heeft nog steeds zin om ons hiertegen met hand en tand te verzetten”, dat vindt de SP West Maas en Waal. Omdat actiemiddelen beperkt zijn roept de SP  inwoners op om Kamerleden te mailen voorafgaand aan het komende debat op 12 mei. Dan vindt er in de tweede kamer opnieuw een debat plaats over het storten van granuliet in ontzandingsgebied Over De Maas bij Alphen/Dreumel. Op 22 april heeft minister Stientje van Veldhoven (D66) verklaard dat het storten doorgaat aangezien er volgens het ministerie geen sprake is van overtredingen. De minister nam deze beslissing omdat de gemeente een handhavingsverzoek had ingediend en via de Raad van State een beslissing had afgedwongen. Het ministerie beweert dat granuliet als grond aangemerkt kan worden en daarbij geen risico vormt voor mens en milieu. De gemeente beschikt echter over nieuwe informatie waaruit blijkt dat het ministerie er al die tijd van op de hoogte moet zijn geweest dat op de eerste plaats granuliet géén grond is en op de tweede plaats stoffen bevat die risicovol kunnen zijn bij de toepassing in oppervlaktewater. Op 12 mei wordt deze kwestie opnieuw besproken in de tweede kamer en zal de SP eisen dat het storten van granuliet stopt. Om dit kracht bij te zetten vraagt de SP om zoveel mogelijk Kamerleden van andere partijen een mail te sturen om het voorstel van de SP te steunen. Van veel partijen is eerder gebleken dat ze de stort niet willen stoppen, met deze oproep moet dat gaan veranderen!

Stel in je brief in ieder geval dat ook deskundigen van het ministerie verklaard hebben dat het Granuliet géén grond is en dat er stoffen in zitten, waaronder Barium, die onherstelbare schade kunnen toebrengen aan het milieu.  

Bijvoorbeeld: 

Geachte leden van de Tweede Kamer lid van de commissie Infrastructuur en Waterstaat,

Al jaren wordt er vervuild slib, bagger en granuliet gestort in Nederlandse plassen. Op ruim 50 plekken in ons land is er in de afgelopen 10 jaar vervuild slib gestort, waarbij het vaak gaat om voormalige zandwingebieden. 

Inwoners van de gemeente West Maas en Waal pikken het niet langer dat onze leefomgeving als afvalputje wordt gebruikt. 

Ik ben ook zo’n inwoner en maak me ernstig zorgen over de toekomst van ons milieu. Vooral nu ook uit stukken van RWS blijkt dat granuliet zeker géén grond is, toxische stoffen en te grote hoeveelheden Barium bevat. Niemand weet wat de (giftige) stoffen in granuliet op de lange termijn gaan doen met ons water en de flora en fauna in het gebied. Waarom geldt in dit geval het voorzorgprincipe niet? Elke dag wordt er nog gestort, en als straks blijkt dat we dat beter niet hadden kunnen doen is het te laat! Daarom verzoek ik u met klem om er bij de minister op aan te dringen om te stoppen met het storten van granuliet. 

Ik heb namelijk altijd geleerd: bij twijfel niet oversteken!

Met vriendelijke groeten, 

Willeke van Ooijen, inwoner van West Maas en Waal. 

De mailadressen vind je op https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden 

De deelnemers aan de commissievergadering van 12 mei zijn:

Daarnaast kan de petitie nog steeds ondertekend worden. 

Reactie toevoegen

U bent hier