h

Afscheid raadsleden: Er zal geween zijn en geknars van tanden.

4 maart 2021

Afscheid raadsleden: Er zal geween zijn en geknars van tanden.

Op donderdagavond 4 maart hebben twee raadsleden van de SP afscheid genomen van de gemeenteraad van West Maas en Waal. Willeke van Ooijen verlaat de gemeenteraad omdat zij gaat verhuizen naar een andere gemeente en Gert Jan Joosen stopt met het raadswerk vanwege mantelzorgtaken. Willeke is van af 2014 onafgebroken gemeenteraadslid geweest en Gert Jan afwisselend als fractievolger en vervangend raadslid. Van af 2019 was Gert Jan definitief raadslid omdat Geert de Jong om gezondheidsredenen moest stoppen. Geert neemt nu echter het stokje weer over, samen met Manon Reijnen. Hieronder leest u de gezamenlijke afscheidsrede van Willeke van Ooijen en Gert Jan Joosen. 

Er zal geween zijn en geknars van tanden. 

Gert Jan: Het avontuur voor ons is ten einde, en wat hebben we een hoop lol gehad. Vooral als wij onze betogen aan het schrijven waren en voorlazen aan Herman onze voorzitter. Hij zei dan steevast als we klaar waren: Er zal geween zijn en geknars van tanden. Wij wisten namelijk van tevoren al dat er met meer dan belangstelling geluisterd zou worden als Willeke het betoog zou voordragen. Als ze met een confronterende beginzin begon zag je steevast verschillende raadsleden naar voren buigen en dan wisten we dat we een gevoelige snaar geraakt hadden. 

We hebben een hele ontwikkeling meegemaakt van de Raad en de gevestigde partijen hebben zeker in het begin aan de SP moeten wennen. De RTG’s en raadsvergaderingen duurden ineens drie keer zo lang, vooral als het over de WMO en aanverwante zaken ging. Daar waren niet alle raadsleden erg content mee, want ja, de SP was kritisch en wij wilden het naadje van de kous weten. De rest van de raad zat al om tien uur op het horloge te kijken want die wilden naar de bar. Ook zorgden onze vragen en voorstellen in de Raad bij een aantal raadsleden voor onverwachte sanitaire stops tijdens een van de raadsvergaderingen. Tot onze stomme verbazing waren er ineens vijf raadsleden verdwenen toen Willeke namens de SP aan het woord was. En ook onze moties werden niet gepruimd, zelfs zo erg dat ze ongelezen verscheurd werden. Dat was een bijzondere gewaarwording. Maar wij lieten ons hierdoor niet uit het veld slaan.

Wij wisten dat we tegengas zouden krijgen, maar dat dit in plaats van politiek ook nog eens persoonlijk zou worden, hadden we niet verwacht. Je zou haast denken dat de Raad het destijds niet eens was met onze slogan dat West Maas en Waal een waakhond nodig had. In die tijd kreeg de Appelternse kamer van ons een bijnaam: het Nee kamertje! Want als de coalitie daarin onze moties ging bespreken tijdens de schorsing, wisten wij bij voorbaat al wat de uitkomst daarvan zou zijn. 

De dierenfabels die ik, Gert Jan, schreef over onze raadservaringen werden eveneens niet op prijs gesteld door de direct betrokken partijen die in mijn stukjes op de korrel werden genomen. Ze hadden echter een grote nieuws- en amusementswaarde bij onze lezers die met deze ontboezemingen een inkijkje kregen in het doen en laten van de gemeenteraad.  

Ook buiten de raadszaal om was en is de SP nog steeds erg actief met inwoners en op straat. Mede daardoor hebben wij diverse brandende politieke kwesties op de agenda gekregen. Het was een werkwijze die niet gangbaar was en in eerste instantie niet gewaardeerd werd. Toch is de SP hiermee een factor van belang geworden, een politieke partij die niet meer weg te denken is uit de West Maas en Waalse politiek. Want doordat we ons die vier jaar enorm hebben ingezet voor de inwoners werd dat bij de verkiezingen in 2018 beloond met het behoud van twee zetels. 

Willeke: Toen we de tweede periode ingingen werd het echter heel anders. De SP leek meer geaccepteerd en af en toe werd zelfs om onze mening gevraagd. Reflecterend hebben we wel een en ander kunnen bereiken in deze zeven jaar. Zo wordt er zorgvuldiger en bewuster met de begrippen geheimhouding en besloten vergaderingen omgegaan; de handhaving is op de agenda komen te staan; er is meer aandacht voor de meest kwetsbaren in de gemeente; de visie op sociale woningbouw begint te kantelen en mede door de bemoeienis van de SP is de granulietkwestie aan de orde gesteld en heeft de gemeente actie moeten ondernemen. Ook onze voorstellen en moties worden serieus bekeken en besproken en hoewel ze meestal het predicaat sympathiek krijgen en het vervolgens niet halen, worden ze dikwijls een half jaar later toch door de coalitie opnieuw ingebracht en uitgevoerd. En dat is toch ook winst voor de SP, want daarmee krijgen de inwoners toch wat wij willen dat ze zouden krijgen. 

De sfeer is zo veranderd dat wij af en toe zelfs de keuze hebben gemaakt om na de raadsvergaderingen toch wat te gaan drinken met de collega raadsleden. In tegenstelling tot de eerste raadsperiode is er nu sprake van acceptatie bij de nieuwe raadsleden. 

Foto: Matthias van Hunnik / www.gelderland.sp.nl

Dat laat onverlet dat wij het niet op prijs stellen dat de nestor van de raad, Frans van Gelder (CDA) een afscheidswoord uitspreekt. Wij hebben namelijk nog steeds in onze herinnering dat hij het nodig vond om namens de gemeenteraad bij de installatie van Gert Jan Joosen een verklaring uit te spreken over integriteit en hoe men zich dient te gedragen buiten de raad om. De SP werd verweten een afwijkend standpunt in te nemen rond de slibstort en de granulietkwestie en we waren niet solidair met de rest van de Raad. Maar de geschiedenis wijst uit dat onze partij het wel bij het juiste eind heeft gehad en dat we terecht zijn opgekomen voor de belangen van onze inwoners. Wij hebben de verklaring met verbazing aangehoord en ons er helemaal niets van aangetrokken. De SP is namelijk de partij van onbesproken gedrag en wars van belangenverstrengeling.

De afgelopen zeven jaar was ons doel de inwoners te vertegenwoordigen en dat zal het voor Geert en Manon die het stokje nu van ons overnemen, precies zo zijn. Want al gaan er nu twee kritische SP’ ers weg, de opvolgers staan alweer te trappelen in de startblokken. Wij wensen hen beiden veel succes en weten zeker dat zij in onze sporen zullen treden, zij weten zich namelijk gesteund door een sterke SP afdeling die achter hen staat.

Wij wensen alle andere raadsleden veel wijsheid en compassie toe de resterende raadsperiode. 

Speciaal aan de fractie van de VVD: bedankt voor de mooie kaart en natuurlijk ook voor de samenwerking die zijn vruchten best heeft afgeworpen, want zonder wrijving geen glans.

Tevens willen wij burgemeester van Neerbos bedanken voor de ondersteuning en ook omdat wij hem konden consulteren bij netelige kwesties. Dat hebben wij als zeer positief ervaren. Onze griffier Joyce Satijn bedanken wij voor haar inzet en goede adviezen. 

Maar bovenal bedanken wij de inwoners die op de SP gestemd hebben voor het in ons gestelde vertrouwen.

En voor nu: Stem voor een eerlijke overheid, stem SP! 

Met strijdbare groeten,    

Willeke van Ooijen            

Gert Jan Joosen    

Reacties

Dank je wel voor alles.

Dank je wel voor jullie bijdragen. Hoewel ik het niet altijd met jullie eens ben ik altijd blij geweest met jullie bijdragen en betrokkenheid. Het gaat jullie goed.
Jack.

Reactie toevoegen

U bent hier