h
5 september 2013

Asbest in het park in Wamel

Deze week werden de inwoners van Wamel onaangenaam verrast door het bericht in de Gelderlander dat er in het park de grote gemeente asbest gevonden was. Volgens een woordvoerder van de gemeente West Maas en Waal viel niet uit te sluiten dat er op andere plekken in het park ook asbest zou liggen. Toch zou er geen verder onderzoek naar worden  gedaan .

Lees verder
5 september 2013

SP VOERDE WEER ACTIE VOOR VOEDSELBANK TIEL

Met de actie een duit in de tuit heeft de SP op de Wamelse parkmarkt actie gevoerd voor de voedselbank in Tiel. Het blijkt namelijk dat van het aantal gezinnen dat elke week gebruik moet maken van de voedselbank, een kwart afkomstig is uit West Maas en Waal. De actie was een groot succes want ondanks de weinige bezoekers  werd er toch een bedrag van 165 euro opgehaald.

Lees verder
29 augustus 2013

SP wil ontslaggolfvrije gemeente

West Maas en Waal mag geen preventieve ontslagen in de thuiszorg accepteren, dit stelt Willeke van Ooijen van de SP West Maas en Waal. Op 18 augustus stuurde de SP een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders en de raad.

Lees verder
11 juli 2013

Actie Beperkt toegankelijk krijgt een vervolg

De SP staat niet stil en gaat twee vervolgacties organiseren in de Zandstraat, samen met mensen van het comité beperkt toegankelijk.

Lees verder
11 juli 2013

Platform Gehandicapten West Maas en Waal laat van zich spreken

Na het gesprek met de burgemeester Steenkamp en wethouder Hol is de oprichting van het Platform Gehandicapten een feit.

Lees verder
23 mei 2013

Beperkt Toegankelijk biedt handtekeningen aan

Op donderdag 25 april heeft het actiecomité 'beperkt toegankelijk' 1000 kaarten met handtekeningen aangeboden aan de burgemeester. De handtekeningen werden opgehaald tijdens de actiedag op 6 april waarbij Wethouder van Swam een parcours heeft afgelegd. De wethouder heeft aan den lijve ondervonden hoe slecht de Zandstraat begaanbaar is voor mensen met een beperking. Helaas gaf de burgemeester duidelijk aan dat hij niet zo blij was met de handtekeningen. 'wat moet ik hiermee doen? ...ik doe ze wel in het archief, dat kost 60 euro per vierkante meter, nou ja dat betaalt de belastingbetaler wel'. De toon was hiermee gezet en wij vonden dat uiteraard niet erg respectvol naar alle mensen die hun handtekening hadden gezet. Vervolgens hebben Erik van der Eijk en Willeke van Ooijen ingesproken namens het actiecomité. Onze wensen: simpele en goedkope oplossingen op korte termijn, de erkenning van een platform voor mensen met een beperking, bij bouwplannen en wegen aanleg in de hele gemeente wordt dit platform  structureel om advies gevraagd. Voor de lange termijn een goed plan zodat straks iedereen door de Zandstraat kan! Helaas werd hier verder niet op ingegaan, en omdat er in de schorsing van de vergadering nog een woordenwisseling was tussen Erik, Willeke en de burgemeester is het comité na de schorsing opgestapt. Gelukkig is het daarbij niet gebleven. Erik heeft een brief geschreven naar de burgemeester en de gemeenteraad. De burgemeester heeft erkend dat zijn bejegening niet oké was en bood Erik en het actiecomité een gesprek aan samen met wethouder Hol. Dit gesprek vindt binnenkort plaats. Wij hopen dat de burgemeester dan wél zijn dag heeft en houden jullie op de hoogte van het vervolg.

Lees verder

Beperkt Toegankelijk in de Waalkanter

Beperkt Toegankelijk haalt de voorpagina!

Lees verder
1 mei 2013

Actie voor toegankelijkheid openbare ruimte

Op zaterdag 6 april was het dan zo ver. Nadat het actiecomité meerdere avonden bij elkaar was geweest, verkeersborden in elkaar werden getimmerd en uitnodigingen waren verstuurd aan BenW en de fractievoorzitters, was het tijd voor actie. Het actiecomité kwam bijeen bij zorg artikelen winkel Senang van Diana Hijmans. Hier werd ook de wethouder Dhr. B. van Swam ontvangen. Helaas was hij de enige van de raad en de wethouders die op kwam dagen. De wethouder werd verzocht plaats te nemen in een rolstoel en vervolgens ging het in optocht door de Zandstraat met alle leden van het comité en heel veel belangstellenden in rolstoel of met rollator. Hoewel de actie voor overlast zorgde was er toch veel sympathie voor de actievoerders. De actie bracht zo'n duizend getekende handtekeningenkaarten op. Het interview met Erik van der Eijk bij Webfm is te vinden in de laatste minuten van het programma 'tussen Waal en Bruggen'. van af 8.48 minuten: interview

Lees verder
4 april 2013

SP vraagt aandacht voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte

Op Zaterdag 6 april van 13 uur tot 15 uur, zal actiecomité Beperkt Toegankelijk in de Zandstraat in Beneden leeuwen aanwezig zijn om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Het actiecomité wil dat de gemeente er voor zorgt dat het centrum van Beneden-Leeuwen Toegankelijk is voor iedereen: ouderen met een rollator, rolstoelers, scootmobielers, moeders met kinderwagens en kinderen op de fiets. Op deze dag zal op ludieke wijze duidelijk worden gemaakt wat de grootste problemen zijn.  Ook zijn de wethouders en burgemeester uitgenodigd om de situatie ter plekke te bekijken en een parcours af te leggen.  De oproep aan de gemeente luidt: maak een goed plan, zodat iedereen door de Zandstraat kan.

Lees verder
4 januari 2013

Inwoners van West Maas en Waal bedankt!!

Op zaterdag 8 en 15 december heeft de SP West Maas en Waal een inzamelingsactie gehouden ten bate van de voedselbank in Tiel. U zou kunnen zeggen: Hoezo Tiel? Nu, omdat 20% van de cliënten van de voedselbank uit Maas en Waal komt.

Lees verder

Pagina's