h

milieu

  1. We nemen energie besparende maatregelen in openbare gebouwen. Tevens gaan we over op led-verlichting in alle straatlantaarns.
  2. De vervuiler betaalt. De saneringskosten van de vervuiling zijn voor het vertrekkende bedrijf.
  3. Geen UMTS masten in of bij bewoond gebied. Uit diverse wetenschappelijke rapporten blijkt dat deze straling schadelijk is voor mens en natuur. Uit voorzorg dus geen UMTS masten in bewoond gebied.
  4. We gebruiken geen chemische middelen bij het bestrijden van onkruid.
  5. Extra maatregelen om de bij/hommel etc., te behouden. Geen gebruik neonicotinoïden binnen de gemeente.
  6. De gemeente vervult een voorbeeldfunctie. Bij vervanging van het wagenpark van de gemeente wordt gekozen voor milieuvriendelijke voertuigen.
  7. We willen gemeentelijke subsidie op energiebesparende maatregelen als dubbele beglazing, zonnepanelen en dergelijke.
  8. Alle nieuwbouwhuizen worden standaard uitgevoerd met zonnepanelen en zonneboiler.
  9. We stimuleren inwoners om afval te scheiden en houden de kosten laag. Dit om te voorkomen dat er huisvuiltoerisme en afvaldumping ontstaat.
  10. We zijn voor alternatieve energie. We hebben niets tegen windmolens. Wij willen dat de gemeente zich inspant om de hoogspanningslijnen ondergronds te maken.

U bent hier