h

Manon Rekent Af

16 maart 2015

Manon Rekent Af

Foto: Ed v.d. Schaft

Mijn naam is Manon Reijnen en ik ben actief lid van de SP. Regelmatig schuif ik aan als adviseur bij bestuurs- en fractievergaderingen. Daarnaast organiseer en presenteer ik het politiek cafe Tûttel. Ik sta op plaats 31 op de lijst van de provinciale statenverkiezingen van Gelderland. Samen met mijn partner werk ik in het dagelijks leven op onze zorgboerderij in Wamel. Wij werken met mensen met psychiatrische-, verslavings- en/of gedragsproblematiek. Een doelgroep waar weinig plaats en weinig zorg voor is. Zeker na de transitie en de grote bezuinigingen die nu plaatsvinden.
Ook ben ik voorzitter van de Stichting Platform gehandicapten West Maas en Waal. De stichting komt op voor de belangen van alle mensen met een beperking binnen onze gemeente. Dit in de ruimste zin van het woord. Of het nu gaat om voorlichting, hulp of advies. De stichting staat voor iedereen met een zorgvraag klaar.

Waarom heb ik me verkiesbaar gesteld?
Natuurlijk omdat ik vind dat onze prachtige gemeente vertegenwoordigd moet worden in de provincie.
Als ‘boer’ ben ik lid van het ZLTO.
Wij zijn een plattelandsgemeenschap en de belangen van boeren en inwoners kunnen vooral goed behartigd worden binnen de provincie.
Een boer is 7 dagen in de week in de weer om zijn bedrijf te runnen. Vaak zijn het familiebedrijven waar hard gewerkt wordt om een boterham te verdienen. Maar door Europese, landelijke en provinciale regelgeving is het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Wet- en regelgeving zou wat mij betreft helder, duidelijk en overzichtelijk moeten zijn. En  waar nodig naar de persoonlijke situatie aangepast worden. Dit kost tijd en aandacht. Ook zou het makkelijker moeten worden om voor opvolging te zorgen. Veel boeren hebben hier moeite mee. Door minder (ingewikkelde) regelgeving, meer ruimte voor biologisch boeren, wordt het voor mensen weer interessant om een boerenbedrijf te beginnen of over te nemen.

Onze gemeente bestaat uit 8 dorpen, een aantal liggen aan de Maas en een aantal aan de Waal. Goede verbindingen en belangrijk. Ieder dorp moet bereikbaar zijn voor iedereen. Goed openbaar vervoer is daarom belangrijk. Ieder dorp heeft zijn eigen identiteit, toch vormen we samen een geheel. Ik vind dat ieder dorp in staat moet zijn om zijn eigen voorzieningen te behouden. School, zorg, middenstand hoort in ieder dorp thuis. Maar samenwerking tussen de voorzieningen is net zo belangrijk.

Goede zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. West Maas en Walers zullen niet snel om hulp vragen. Het zijn bij uitstek mensen die eerst zelf alles proberen op te lossen, dan hun omgeving in zullen schakelen en pas op het allerlaatste moment hulp vragen bij een instantie. Vaak is de situatie dan al heel dringend. Dus als er een zorgvraag binnenkomt moet je daar direct mee aan de slag. Goed luisteren, persoonlijke aandacht en zorg op maat, daar moet het om gaan.

Op 18 maart kun je stemmen voor een socialer Nederland. Zorg dat we goed vertegenwoordigd zijn in onze provincie en ga stemmen.
Stem sociaal, stem SP!

Manon in actie bij het politiek café in oktober 2014 met Emil Roemer.

Reactie toevoegen

U bent hier