h

Opening uitdeelpunt Voedselbank Beneden Leeuwen

6 maart 2015

Opening uitdeelpunt Voedselbank Beneden Leeuwen

Op dinsdag 3 maart jl. om 13:30 uur is het uitdeelpunt van de voedselbank te Beneden Leeuwen geopend door onze wethouder Bert van Swam. Na enkele toespraken van de heer Oostveen van de Voedselbank Tiel, onze wethouder Bert van Swam en initiatiefnemer Herman van Ooijen, ging wethouder van Swam een krat met boodschappen uit de koelaanhangwagen halen. Deze werd naar binnen gebracht en op een tafel gezet. Met deze handeling was het uitdeelpunt geopend.

Daarna was er tijd voor een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Na 2 jaar zoeken naar een uitdeelpunt is het de SP gelukt een centraal gelegen plek te krijgen in het Land van Maas en Waal. Hierdoor hoeven de cliënten niet meer zover te reizen vanuit Appeltern, Altforst, Maasbommel, Alphen, Dreumel, Wamel of Boven Leeuwen. Zij kunnen nu zelf hun pakket ophalen in Beneden Leeuwen.

De cliënten worden door een goed opgeleid team geholpen. Zij zijn allen 2 dagen ingewerkt tijdens hun stageplaats in Tiel. Uiteraard hebben zij een zwijgplicht, waarmee de privacy van de cliënten gewaarborgd blijft.

Door toedoen van het huidige kabinet heeft de armoede in Nederland een enorme vlucht genomen. Momenteel maken 21 gezinnen uit Maas en Waal  gebruik van het uitdeelpunt. De verwachting is dat dit aantal door het gereedkomen van het uitdeelpunt nog verder zal toenemen. Het aantal gezinnen dat in 2015 een beroep zal doen op het uitdeelpunt is geraamd op 40 tot 45 gezinnen.

De SP bedankt allen die financieel hebben bijgedragen aan het gereedkomen van het uitdeelpunt.

Reactie toevoegen

U bent hier