h

Forse huurverhoging van de baan in West Maas en Waal

8 april 2015

Forse huurverhoging van de baan in West Maas en Waal

Over enkele weken valt 'ie bij menig huurder weer in de bus: de brief van de woningstichting met daarin het 'voorstel voor huurverhoging'. De afgelopen jaren is de huur absurd snel gestegen (tot wel 10% in twee jaar tijd) en dit bracht veel huurders in de financiële zorgen. De SP is blij dat voor dit jaar de forse huurverhoging is afgewenteld. Dit jaar zullen de huren van woningen, in eigendom van Ws De Kernen, slechts met 1% stijgen. Enkel de mensen met een inkomen hoger dan € 43.786,- zullen te maken krijgen met een huursverhoging van 3,5%. Dit blijft natuurlijk een forse aanslag op je budget.

De SP is al enkele jaren in gesprek met De Kernen, over de problemen die huurders ervaren. In overleg met de huurders zijn de adressen waar problemen spelen bekend gemaakt bij de woningstichting. Na het laatste gesprek op 31 maart jongstleden heeft De Kernen contact gezocht met de betreffende huurders om de problemen op te lossen.

In de gesprekken die de SP met De Kernen heeft gevoerd, zijn ook de huursverhogingen ter sprake gebracht. Het feit dat de forse huursverhoging voor dit jaar van de baan is, is mede te danken aan de goede gesprekken die de SP met De Kernen op dit punt heeft mogen hebben.

Mochten er mensen zijn die, in het kader van onze landelijke actie 'Huur te duur', problemen ondervinden met de jaarlijkse huursverhoging, dan verzoekt de SP deze mensen om contact met ons op te nemen.
 

Reacties

Ik heb gisteren nog met Wonen Zuid en SP Heerlen gebeld...de huur wordt gewoon verhoogd met 4% en hoger per juli 2015... Hoe komt de SP aan bovenstaande uitspraak.

Elke woningcorporatie is vrij om eigen beleid te bepalen. Bovenstaande geldt voor West Maas en Waal en niet voor Heerlen. Je kunt wel contact opnemen met de plaatselijke SP afdeling, hoogstwaarschijnlijk kunnen zij je meer vertellen. 

Met vriendelijke groeten,

Willeke van Ooijen

Reactie toevoegen

U bent hier