h

Advies SP: vraag hulp bij het keukentafelgesprek!

6 oktober 2015

Advies SP: vraag hulp bij het keukentafelgesprek!

De hulpdienst van de SP West Maas en Waal is in de periode juli tot oktober 20 keer benaderd door mensen die gekort waren in de uren huishoudelijke ondersteuning. Voor zover mogelijk zijn deze mensen door de SP hulpdienst geholpen om bezwaar te maken. Door de contacten met deze mensen kwam nog iets anders aan het licht: De gemeente is verplicht om gratis onafhankelijke cliëntenondersteuning aan te bieden,  maar laat dit achterwege. Met cliëntenondersteuning worden mensen die zorg aanvragen ondersteund bij bijvoorbeeld de keukentafelgesprekken. Na vragen hierover van de SP in de raadsvergadering van 16 juli antwoordde wethouder Bert van Swam:

Foto: Foto van de SP / www.vraagwijzerwestmaasenwaal.nl
‘De klant wordt n.a.v. een gedane melding vanwege een hulpvraag en waaruit een keukentafelgesprek volgt, altijd vooraf gewezen op de mogelijkheid van gratis cliëntenondersteuning. Dit is opgenomen in de brief die de klant voorafgaande aan het keukentafelgesprek ontvangt. Daarin wordt ook aangegeven waar deze gratis ondersteuning kan worden gevraagd’

Dit is echter niet waar. Daarom overhandigde fractievoorzitter van de SP, Willeke van Ooijen, een stapeltje brieven van de gemeente en vraagwijzer met de vraag om aan te wijzen waar vermeld wordt dat zorgvragers recht hebben op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.  Er staat namelijk wel in de brief dat de zorgvrager zelf iemand bij het gesprek mag uitnodigen, maar dat de gemeente moet zorgen voor gratis ondersteuning,  wordt in dezelfde brief achterwege gelaten. Toen de wethouder hiermee geconfronteerd werd,  kon hij hierop geen antwoord geven.

Van Ooijen:  ‘Dit is niet verstandig van de gemeente. Een ondersteuner weet veel over  alle veranderingen in de zorg, maar is er louter en alleen voor de zorgvrager. Hierdoor kunnen problemen die ontstaan door onduidelijkheid worden voorkomen. Dit scheelt heel veel werk en bespaart ook kosten bij onze gemeente’.

Foto: SP
Ondersteuners zijn bijvoorbeeld vrijwilligers van het platform gehandicapten. Zorgvragers moeten er door de gemeente op gewezen worden dat die ondersteuners er zijn, maar kunnen natuurlijk zelf ook aan de bel trekken nu de gemeente haar plicht niet nakomt. De SP roept mensen op die problemen ondervinden bij de aanvraag van zorg om contact op te nemen met de SP hulpdienst op telefoonnummer 06 83892605 of via westmaasenwaal@sp.nl

Reacties

Wat fijn van de sp om op deze manier voor de zorg op te komen mijn dank

Reactie toevoegen

U bent hier