h

SP motie voor crowdfunding Giro d' Italia van tafel geveegd

3 november 2015

SP motie voor crowdfunding Giro d' Italia van tafel geveegd

De Giro d' Italia 2016 zal onze gemeente aandoen. De SP is natuurlijk verheugd dat onze gemeente bekendheid zal verwerven onder 800 miljoen kijkers in 174 landen. De verwachting is dat de doorkomst van de Giro d' Italia vooral voor onze plaatselijke ondernemers een positieve uitwerking zal hebben.

Naast dit voor de ondernemers heugelijke nieuws, zitten er ook wat haken en ogen aan de doorkomst van de Giro, en dan voornamelijk op financiëel gebied. Want beste lezer, de gemeente had de kosten die gemoeid zijn met de doorkomst geraamd op € 10.000-. Nu heeft de wethouder al laten weten dat deze kosten waarschijnlijk hoger uit zullen vallen. Ook de provincie doet een beroep op de gemeenten die de Giro zal aandoen. En dat in een tijd waarin niet misselijke bezuinigingen schering en inslag zijn. Bezuinigingen die u als inwoner direct raken; denk aan de afschaffing van de logopedische dienst, het afknijpen van de huishoudelijke ondersteuning of de jongerenwerker.

Omdat onze plaatselijke ondernemers het meest zullen profiteren van de doorkomst van de Giro, en wij van mening zijn dat de gemeente niet op hoeft te draaien voor de kosten die gepaard gaan met de reclamecampagne, heeft de SP in de raadsvergadering van 22 oktober jongstleden een motie ingediend om een crowdfunding te starten onder de ondernemers. Wij zijn van mening dat diegenen die het meest profiteren, ook best hun steentje bij mogen dragen in de kosten. Op deze manier kan die € 10.000- aangewend worden voor zaken waar u als inwoner wél wat aan heeft. Er is één positieve kanttekening: de Zandstraat zal nu wel opgeknapt moeten worden, want anders zal onze gemeente vooral de boeken in gaan als de gemeente waar de meeste valpartijen plaatsvonden. En laat wethouder Hol dit evenement eens aangrijpen om werk met werk te maken. En iets wat volgens hem niet kan door het coalitie-akkoord: de Zandstraat wordt voor de Giro tijdelijk éénrichtingsverkeer! Het kan dus wel!!

Natuurlijk werd de motie door alle partijen van tafel geveegd. Waarschijnlijk komt u alle tegenstemmers van deze motie wel tegen op de VIP-tribune, want bij de coalitie voert uiterlijke schijn de boventoon. Maar beste lezer, weet dat wij in ieder geval geprobeerd hebben de euro's in de kas te houden.
 

Reactie toevoegen

U bent hier