h

Red de Zorg bijeenkomst SP West Maas en Waal en FNV groot succes

13 januari 2016

Red de Zorg bijeenkomst SP West Maas en Waal en FNV groot succes

Foto: SP West Maas en Waal

Op 12 januari, hield de SP West Maas en Waal in samenwerking met de FNV een voorlichtingsbijeenkomst over de misstanden die er momenteel plaatsvinden in de zorg.

Deze avond werd gehouden in D'n Dulper in Boven Leeuwen. De opkomst met meer dan 60 personen was erg groot, er moesten stoelen bij gehaald worden!

De aftrap van deze avond werd genomen door Willeke van Ooijen, fractievoorzitter en voorzitter van SP West Maas en Waal. Zij vertelde de volle zaal over het beleid van de gemeente en de hieruit voortvloeiende bezwaarschriften. En vooral over de misstanden die plaatsvinden onder het regime van onze wethouder Bert van Swam. Bijvoorbeeld dat onder valse voorwendselen, (onder het mom van "een evaluatie van de huishoudelijke taken"), bij ouderen en hulpbehoevenden weer een kwartiertje extra huishoudelijke hulp eraf gesnoept werd.

Hierna was het woord voor Wim van den Hoorn van de FNV. Hij vertelde over de aanleiding en het begin van Red de Zorg, gevolgd door het aantippen van de successen die door de actie zijn bereikt.

Foto: SP West Maas en Waal

Na een korte pauze drukte Kevin Wevers de toehoorders op het hart om vooral in verweer te komen tegen het gevoerde beleid, door bezwaarschriften in te dienen. Hij benadrukte daarbij dat zelfs als de bezwaartermijn inmiddels verstreken was, mensen nog steeds bezwaar konden maken. Zorgvragers die het niet eens zijn met het aantal uren toegekende zorg, kunnen  ook ná de bezwaartermijn nog een bezwaarschrift indienen. Wilt u na het lezen van dit artikel alsnog bezwaar maken, neem dan contact op met onze SP-hulpdienst. Zie elders op deze pagina. 

Reactie toevoegen

U bent hier