h

Vette kluif van wethouder blijkt mager bot

13 april 2016

Vette kluif van wethouder blijkt mager bot

Foto: SP

Wethouder van Swam vindt het niet nodig om met de andere wethouders uit de regio Rivierenland in gesprek te gaan om de thuiszorg te verbeteren. De SP diende afgelopen raadsvergadering 31 maart een motie in waarin wethouder van Swam opgeroepen werd om in overleg te gaan met zijn collega wethouders over verbeteringen in de thuiszorg.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij was het akkoord dat in december van vorig jaar werd gesloten tussen FNV, de Nederlandse Gemeenten en het Rijk. De afspraken van dit akkoord waren 300 miljoen extra voor huishoudelijke zorg, 60 miljoen voor een noodfonds en betere arbeidsvoorwaarden voor thuiszorgmedewerkers. De motie werd ingediend naar aanleiding van een brief die de gezamenlijke SP afdelingen Zaltbommel, Culemborg en West Maas en Waal naar alle wethouders in de regio hadden gestuurd. De hele regio hanteert namelijk hetzelfde beleid wat rampzalig uitpakt voor de thuiszorg in onze regio. Deze zelfde motie was al eerder ingediend en unaniem aangenomen in Culemborg. Je zou dus verwachten dat er geen beletsel zou zijn voor onze raad om eveneens in te stemmen met de motie van de SP. Maar dat pakte anders uit, de SP kreeg geen enkele steun van zowel de oppositie als de coalitiepartijen. De vooraf toegezegde steun van SMW en CDA verdween als sneeuw voor de zon, toen onze wethouder een loze toezegging deed dat hij de raad op de hoogte zou houden van de regionale ontwikkelingen in het fractiespecialistenoverleg. Het vertrouwen in de achterkamertjespolitiek is bij de andere oppositiepartijen wel erg groot vindt de SP West Maas en Waal. De vette kluif die de wethouder de oppositie voorhoudt blijkt keer op keer een mager bot te zijn, maar oppositiepartijen SMW en CDA trappen er steeds weer met open ogen in. 

Reacties

De eerste alinea van dit artikel klopt niet omdat de wethouder periodiek en structureel overleg heeft met de wethouders in de Regio. Het tweede wat niet klopt is dat de CDA fractie haar steun aan de motie introk door het betoog van de wethouder. We hebben de steun ingetrokken omdat de fractievoorzitter van de sp aangaf de wethouder niet te vertrouwen. Als je echt geen vertrouwen hebt in de wethouder moet je het lef hebben om met een motie van wantrouwen komen.

De eerste alinea klopt wel. De wethouder voert welliswaar structureel overleg met de andere wethouders over de WMO, maar niet met de bedoeling om de thuiszorg te verbeteren. Hij heeft al helemaal geen toezegging gedaan om hierbij het akkoord van december te betrekken. Dit was namelijk de strekking van de motie. Natuurlijk koppelt de wethouder deze gesprekken terug naar de raad, daar vertrouwen wij heus wel op. Maar daar ging het nu even niet om. Waar het wel om gaat is dat er grote problemen zijn en nog komen in de thuiszorg. Hiervoor de ogen sluiten is kortzichtig en leidt alleen maar tot grotere problemen. 

Overigens is er tijdens deze raadsvergadering niet door de SP gezegd dat de SP geen vertrouwen heeft in de wethouder. Dat zijn de woorden van een FD raadslid.

 

Reactie toevoegen

U bent hier