h

SP is tegen onmenselijk strafbeleid

12 december 2014

SP is tegen onmenselijk strafbeleid

Foto: SP

Als het aan de partijen van de coalitie ligt zitten gezinnen van uitkeringsgerechtigden die in de fout gaan voor straf een maand of langer zonder inkomen. Een amendement om deze boete uit te smeren over een half jaar haalde het donderdag 11 november tijdens de raadsvergadering niet.

Met de nieuwe verordening heeft het college de vrije hand in het vaststellen van de zwaarte van de straf. Deze straf kan gegeven worden als je als uitkeringsgerechtigde gaat solliciteren en je niet kleedt volgens de algemeen geldende maatstaven. Maar ook als iemand zich volgens het college niet genoeg inspant om aan werk te komen. We weten allemaal dat het zoeken naar werk is zoals het zoeken naar een naald in een hooiberg.

De SP vindt dat we erg terughoudend moeten zijn in het opleggen van strafkortingen. De bijstand is al het laagste minimum waarvan mensen moeten leven. Als je daar ook nog wat van af haalt, zorgt dat automatisch voor nieuwe problemen. Het is ook maar de vraag wat met het verlagen van uitkeringen bereikt wordt. Daarmee verander je het gedrag niet. Strafkortingen leiden er bijvoorbeeld toe dat mensen nepsollicitaties gaan schrijven. Hier hebben alleen de werkgevers en het UWV last van. De SP ziet derhalve meer heil in preventie. Geef goede voorlichting en zorg dat consulenten een vinger aan de pols houden. Het toepassen van hoge kortingen zal mensen alleen nog meer in de problemen brengen.

De SP vindt echter wel dat er een signaal afgegeven moet worden als iemand echt de fout in gaat, maar dan zodanig dat het gezin van de ‘dader’ hier zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

Foto: SP

Wanneer iemand uiteindelijk gekort wordt op zijn uitkering heeft hij het recht om hierover een zienswijze naar voren te brengen. Hiermee wordt bedoeld dat je mag uitleggen hoe het zo gekomen is. Behalve als het college vindt dat dit niet nodig is volgens de coalitie! De SP vindt dat iemand altijd de gelegenheid moet krijgen om uit te leggen waarom hij in de fout is gegaan. Vooral wanneer dit tot gevolg heeft dat het inkomen een maand of langer wordt ingehouden. Ook dit amendement kon niet rekenen op steun van zowel coalitie als oppositie.

Jammer dat deze amendementen het niet gehaald hebben, maar de SP blijft een vinger aan de pols houden. Meent u dat u benadeeld wordt, of op een andere manier onrecht aangedaan wordt, neem dan contact op met de SP hulpdienst. Telefoonnummer 06 83892605

 

Reactie toevoegen

U bent hier