h

Wethouder roept op tot bezwaar maken!

29 januari 2016

Wethouder roept op tot bezwaar maken!

Foto: Lyander Schmidz

Donderdag 28 januari verzamelden zich enkele tientalen thuiszorgmedewerkers en cliënten in de hal van het gemeentehuis van West Maas en Waal. De  raadsvergadering van 28 januari werd door de fractie van de SP aangegrepen om door middel van een interpellatiedebat de wethouder aan de tand te voelen over de problemen in de thuiszorg. Omdat SP West Maas en Waal, het FNV en de thuiszorgmedewerkers hun krachten hebben gebundeld in de actiegroep ‘Wij Zijn de Thuiszorg Rivierenland’, zat de publieke tribune overvol. Een dertigtal thuiszorgmedewerkers, cliënten en mantelzorgers kwamen hun steun betuigen en volgden het debat. De reden waarom de   SP het debat had aangevraagd was omdat er het laatste jaar klachten regende bij de SP-hulpdienst. De klachten kwamen van zorgvragers die hun uren zorg gehalveerd zagen worden.

Van af het moment dat de gemeente besloten had dat ze alleen nog maar verantwoordelijk was voor het eindresultaat, namelijk een ‘schoon en leefbaar huis’, zijn de problemen alleen maar toegenomen. De zorgaanbieder krijgt namelijk van de gemeente een budget wat staat voor twee uur per week zorg per cliënt.  In de praktijk betekent dit dat de meeste zorgvragers de helft van hun uren thuiszorg kwijtraken. Werd er in het verleden nog 3 á 4 uur uitgetrokken om het huis schoon te maken, nu kan dat plotsklaps in 1 uur en drie kwartier. Wethouder Bert van Swam zag het probleem niet: “als er maar een schoon en leefbaar huis wordt opgeleverd” en “dan maar de ramen eens in de vier weken in plaats van  een keer per week” aldus van Swam. Maar die ramen zijn allang niet meer het probleem. “Eens in de vier weken de wc schoon, terwijl ik door medicijnen aan de diarree ben en alles onder zit, op dat niveau zitten we nu” aldus cliënt mevrouw van de H, die ook aanwezig was in de raadszaal om te protesteren tegen het gemeentelijk zorgbeleid.

Op alle klachten en bezwaren die de SP fractie de wethouder voor hield, had hij een simpel commentaar: ‘Als u klachten heeft over de thuiszorg, raad ik iedereen aan om bezwaar te maken’. Dit is het enige antwoord van de wethouder waar de SP fractie volledig mee in kon stemmen.

Een ander gevolg van de bezuinigingen is dat de thuiszorgmedewerkers steeds harder moeten werken om het huis schoon te krijgen. Ze hebben een keuze moeten maken tussen 20% minder loon of hun baan kwijt. Ze moeten steeds verder reizen omdat er in de buurt niet meer genoeg uren gemaakt kunnen worden, ze krijgen hun contracturen niet meer uitbetaald en om het helemaal af te maken, krijgen ze ook de reiskosten niet meer vergoed.

Raadsleden van de coalitie én zelfs van de oppositie (CDA en SMW) gingen mee in het betoog van de wethouder dat de problemen van de thuiszorgmedewerkers niet het probleem is van de gemeente.  Het tegendeel is waar. Doordat de gemeente de zorgaanbieders te weinig betaalt per cliënt, 167 Euro per 4 weken, en de zorgaanbieder aan dit bedrag zo veel mogelijk over wil houden, kan de aanbieder niet anders dan bezuinigen op het personeel.

Wethouder Bert van Swam stelde meerdere malen in het debat, dat er geen problemen zijn in de gemeente. Maar er zijn al 31 bezwaren bij de gemeente ingediend en het ziet er naar uit dat een aantal doorgaan naar de rechter. De SP West Maas en Waal roept daarom iedereen op om aan de oproep van de wethouder gehoor te geven. Stuur een bericht naar de SP hulpdienst dat u bezwaar wilt maken tegen uw WMO indicatie, en we zullen u daarmee helpen.

Contact: spwestmaasenwaal@tomaatnet.nl   / 0487 501694

Reactie toevoegen

U bent hier