h

SP motie 'Geen actieve politici op het stembureau' van tafel geveegd

31 januari 2015

SP motie 'Geen actieve politici op het stembureau' van tafel geveegd

De SP meent dat actieve politici (wethouders, raadsleden, fractievolgers en bestuursleden) geen lid kunnen zijn van een stembureau in de gemeente West Maas en Waal. Zij worden vanwege hun activiteiten op sociale media, berichtgeving van raadsvergaderingen in de lokale media, foto's en (verkiezings-) activiteiten in de gemeente steeds herkenbaarder voor de inwoners van onze gemeente. Hierdoor kan de kiezer, bewust danwel onbewust, in zijn of haar politieke keuze worden beïnvloedt. Deze beïnvloeding, en zelfs de schijn hiervan, moet ten alle tijde worden voorkomen. De stembureau's dienen politiek neutraal te zijn. Deze neutraliteit wordt teniet gedaan als er actieve politici zitting nemen in een stembureau.

Nadat Willeke van Ooijen deze motie, die mede ondertekend werd door de voltallige oppositie, ter vergadering had gebracht, werd de vergadering door de coalitiepartijen VVD en FD West Maas en Waal geschorst. Na de schorsing werd de motie van tafel geveegd  vanwege principiële redenen en ten tweede omdat het volgens de coalitie teveel geld zou gaan kosten. Dit omdat de stembureaus bemand zouden moeten worden met ambtenaren en burgers. Al die nieuwe stembureauleden  zouden dan een vergoeding moeten krijgen. Dat is een kulreden want alle raadsleden krijgen nu ook een vergoeding als ze op het stembureau gaan ziten. De SP betreurt het dat de motie het niet heeft gehaald en vindt dit een gemiste kans op een transparant beeld op de gemeentelijke politiek.

Reactie toevoegen

U bent hier