h

Motie SP over referendumverordening afgeschoten

8 april 2015

Motie SP over referendumverordening afgeschoten

Van bovenaf doordrukken zonder naar betrokkenen te luisteren is iets wat in de politiek nog steeds gebeurt. Dat geldt momenteel bijvoorbeeld voor de aanbeveling van de commissie Sterk Bestuur om de gemeente West Maas en Waal te laten fuseren met Druten en Beuningen. Toen eind 2014 de commissie Sterk Bestuur de gemeente West Maas en Waal bezocht, spraken bijna alle fracties, met uitzondering van CDA en Sociaal Maas en Waal, zich uit tegen een herindeling.

De commissie kwam echter toch met het advies voor een herindeling, waarbij gemeentes ontstaan van minstens 70.000 inwoners. De SP is tegen deze herindeling, niet omdat wij tevreden zijn met hoe gemeentes en vooral de regio nu bestuurd worden, want er kan en moet inderdaad aan de bestuursstijl nog veel versterkt worden.

Wat vooral beter moet is luisteren naar inwoners en inwoners meer invloed geven bij het nemen van belangrijke besluiten. In een super gemeente zal dit  naar onze mening eerder slechter dan beter lukken vanwege de grote afstand tussen gemeentebestuur en inwoners. Het plan om tot grotere gemeentes te komen is een plan dat, zonder dat inwoners of de meeste gemeentes daarom vroegen, door rijk en provincie van bovenaf wordt doorgedrukt. Het plan is bedacht door minister Plasterk van de PvdA. Hij wil kleinere gemeentes samen voegen tot gemeentes met minstens 70.000 inwoners. De Gelderse coalitie (VVD, CDA. PvdA, D66) heeft daar wel oren naar. Ondanks protesten van de Gelderse SP werd de commissie 'Sterk Bestuur' opgericht. Officieel onderzoekt die commissie de bestuurskracht van gemeentes. Toen de commissie in 2014 West Maas en Waal bezocht ging het echter vooral over herindeling. De meerderheid van de fractievoorzitters hadden hier een andere mening over. De commissie kwam echter toch met het advies om de gemeentes West Maas en Waal, Druten en Beuningen te laten samengaan. Het leek er op of de conclusies van het onderzoek van te voren al bekend waren.

Als wij echt een sterker bestuur willen, dan is het vooral belangrijk om meer ruimte te bieden aan inwoners en te streven naar een beter luisterend bestuur! De kans is anders groot dat een super gemeente de afstand tot de inwoners nog verder vergroot. Als SP zullen wij dan ook blijven strijden voor een beter bestuur. Wij willen er voor zorgen dat inwoners betrokken worden bij ingrijpende beslissingen over de toekomst van de gemeente. Daarvoor is het om te beginnen nodig dat er een gemeentelijke verordening komt om een referendum te kunnen houden. West Maas en Waal, maar ook veel andere gemeentes in de regio, hebben momenteel een dergelijke verordening niet. Dat is een extra blokkade om de stem van inwoners te laten horen over belangrijke kwesties. Daarom hebben wij een motie ingediend met het verzoek aan het college om een referendumverordening op te stellen.

Waarom nú een referendumverordening?

De SP heeft in het Presidium voorgesteld om een werkgroep in te stellen die zich buigt over de participatie van inwoners bij het raadswerk. Denk hierbij aan inspreekrecht, recht van initiatief en zelf punten op de vergaderagenda zetten. De coalitie en de andere oppositie-partijen (CDA en SMW) vonden dat de referendumverordening ook in deze werkgroep aan de orde moet komen. Bovendien vinden ze dat er nu niets is om een referendum over te houden en er dus ook geen referendumverordening nodig is. Hierdoor heeft onze motie het niet gehaald. Echter door een  referendumverordening is het ook voor burgers buiten de raad om mogelijk om een referendum te laten plaatsvinden. Het is dus niet aan de raad om te beslissen of er een referendum moet komen, maar deze keuze is aan ú!

 

Reactie toevoegen

U bent hier