h

Logopedische dienst aangepakt in West Maas en Waal

22 juni 2015

Logopedische dienst aangepakt in West Maas en Waal

Vanwege de bezuinigingen wordt de Logopedische dienst gekort. Dit betekent dat er jaarlijks nog maar € 12.000,- beschikbaar is voor het signaleren van taal en spraakproblemen bij jonge kinderen. Voor de wet moeten gemeenten namelijk minimaal één keer alle kinderen beoordelen op taal- en spraakproblemen. In het verleden werden alle West Maas en Waalse kinderen tweemaal beoordeeld; eenmaal tijdens op peuterleeftijd en eenmaal op 5-jarige leeftijd. Ook hield dat in dat er ondersteuning was voor de leidsters op de peuterspeelzalen en de basisschoolonderwijzers. Het raadsvoorstel dat FD en VVD afgelopen raadsvergadering inbrachten, houdt in dat er nog maar éénmaal een beoordeling plaats vindt (dit noemt men de minimale wettelijke variant). 

Zoals u op uw klompen kunt aanvoelen, gaat onze gemeente vanzelfsprekend voor de minimale wettelijke variant. Tijdens de raadvergadering van 11 juni was er een afgevaardigde van de logopedische dienst die haarfijn uitlegde wat voor gevolgen dat zou hebben. Juist op 3-jarige leeftijd worden belangrijke stappen gezet op het gebied van taalontwikkeling. Een vroege signalering van problemen met taal of spraak, kan op de basisschool achterstanden voorkomen. Ook al worden ze op 5-jarige leeftijd nog een keer beoordeeld, dan kan er al een achterstand zijn opgelopen. De logopediste, Josefine van Heijst, schetste een nog onthutsender beeld van de afgelopen 3 jaar. Het bleek namelijk dat er van de ongeveer 200 beoordeelde kinderen per jaar, bij 29% tot 41% iets aan de hand was met hun spraak/taalontwikkeling. Dat was dus de reden voor de SP om een motie in te dienen waarbij de eenmalige screening door een logopediste werd uitgebreid naar een tweemalige screening, namelijk op 3- en 5-jarige leeftijd. De kosten voor deze extra screening zouden €6.300,- gaan bedragen. Dit voorstel werd door de coalitie van tafel geveegd want er moest bezuinigd worden en zij vonden een éénmalige screening meer dan voldoende. 

Wij vonden het bedrag wat we vroegen voor die extra screening niet hoog, maar de coalitie zet zich vooral in voor "zichtbare zaken" in de dorpen en de onderwerpen die wij als SP belangrijk vinden, zoals gezondheidszorg en sociale vraagstukken, is bij hen van ondergeschikt belang.

De SP vindt in dit geval dat goedkoop duurkoop is. Want als een achterstand te laat wordt opgemerkt betekent dit vaak dat kinderen onterecht in het speciaal onderwijs terecht komen.

Ditmaal heeft de screening bij peuters het niet gehaald in de raad, maar als het in de toekomst weer bij een andere kwestie naar boven komt zullen we ons er opnieuw sterk voor maken.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier