h

Wethouder neemt geen verantwoordelijkheid voor Keukentafelgesprek

8 april 2015

Wethouder neemt geen verantwoordelijkheid voor Keukentafelgesprek

Tijdens de raadsvergadering van 2 april 2015 heeft de SP een motie ingediend waarin de wethouder gevraagd werd de verantwoordelijkheid te nemen voor een grondig Keukentafelgesprek. Tijdens het Keukentafelgesprek stelt een consulent van Vraagwijzer vast wat er aan zorg nodig is. Er wordt nu resultaatgericht gewerkt, dit betekent dat er in het Keukentafelgesprek niet meer wordt afgesproken hoeveel uur hulp iemand krijgt, maar wat het resultaat van de hulp moet zijn. Men krijgt dan de toekenning voor een 'schoon huis', in plaats van een aantal uren zorg.

Vervolgens gaat de zorgaanbieder met de client praten om vast te stellen wat er moet gebeuren om het resultaat te behalen. Omdat de wethouder met de zorgaanbieders heeft afgesproken dat het tarief € 167,- per client per maand is (goed voor 2 uur hulp per week) zal de zorgaanbieder natuurlijk zijn best doen om beneden die 2 uur te blijven en zo winst te maken. Er is hierdoor nauwelijks sprake van maatwerk en een Keukentafelgesprek zoals dat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bedoeld is.

De motie waarin de wethouder werd gevraagd verantwoordelijkheid te nemen heeft het niet gehaald. De coalitiepartijen en de zogenaamde 'sociale' partijen in de oppositie (CDA en SMW) stemden tegen.

De SP roept mensen op om misstanden te melden bij het Meldpunt Zorg links op deze pagina. Wij kunnen u zo nodig bijstaan om bezwaar te maken.

Reacties

Makkelijk plan je spant iemand anders voor je problemen.Is wel een manier van bezuinigen toch

Reactie toevoegen

U bent hier