h

SP geeft advies aan wethouder over kinderarmoede

17 december 2014

SP geeft advies aan wethouder over kinderarmoede

De laatste jaren is in Nederland de armoede sterk toegenomen. In 2012 leefden ruim 550.000 huishoudens in armoede waarvan 367.000 kinderen. Inmiddels zijn dat bijna 400.000 kinderen, wat betekent dat 1 op de 9 kinderen in armoede leeft. Voor West Maas en Waal zijn dat ruim 1000 personen (ongeveer 500 huishoudens), die onder de armoedegrens leven. Hiervan zijn 200 kinderen de dupe! (Bron CBS 2012) 200 kinderen die misschien zonder ontbijt naar school gaan, geen vriendjes thuis uitnodigen. Kinderen die niet kunnen sporten omdat de contributie niet betaald kan worden. Kinderen die nu dus al op allerlei terreinen een achterstand hebben op hun leeftijdsgenootjes. De SP vindt dat dit niet kan en verzet zich 100% tegen bezuinigingen op armoedebeleid.

Daarom zijn wij er blij mee dat de wethouder uitvoering gaat geven aan het armoedebeleid. Dit heeft de SP hem in juli verzocht met een motie die unaniem is aangenomen. Wij vinden het voorstel wat er nu ligt nog erg beknopt en realiseren ons dat het nodig is dat de gemeenteraad beter  moet aangeven waar het geld aan besteed moet worden. De SP West Maas en Waal heeft wel een idee, en diende daarom op 12 december opnieuw een motie in om vooral de armoede onder kinderen aan te pakken in het nieuwe armoede en minimabeleid. Ook preventie van schulden moest hierin een plaats krijgen.

Het armoedebeleid in West Maas en Waal zal zich namelijk ook in grote mate moeten richten op de armoede onder kinderen. Een middel hiervoor is het invoeren van een kind-pakket.  Dit pakket en kindgericht armoedebeleid waren de belangrijkste aanbevelingen aan gemeenten in het vorig jaar door de Kinderombudsman gepresenteerde onderzoeksrapport 'Kinderen in armoede'. Meer dan 10% van de gemeenten heeft de aanbevelingen ter harte genomen. Zo is het kind-pakket bijvoorbeeld ingevoerd in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, Den Bosch, Nuenen en Zwartewaterland. Andere gemeenten zijn in gesprek met kinderen en jongeren en werken aan de samenstelling van hun kind-pakket.

Jammer genoeg stond de SP alleen met dit voorstel. De andere oppositiepartijen vonden de motie wel sympathiek maar wilden de wethouder de kans geven om zelf beleid te maken. Snapt u het nog? Wij vinden dit een gemiste kans, aangezien de voorstellen van de SP wel degelijk doordacht zijn en rekening houden met de landelijke adviezen van de Kinderombudsman.

Wil de gemeente voorkomen dat er nog meer kinderen buiten de boot vallen, dan moet er op korte termijn actie worden ondernomen. Wij hopen in ieder geval dat de wethouder de voorstellen van de SP ter harte neemt en deze alsnog verwerkt in de verordening Armoede en Minimabeleid.

Willeke van Ooijen, fractievoorzitter

Gert Jan Joosen, fractievolger

Reactie toevoegen

U bent hier